Na wstępie należy podkreślić, że słowo franczyza jest często mylone z ubezpieczeniowym terminem franszyza, który występuje w dwóch wariantach: integralna oraz redukcyjna i oznacza udział własny w szkodzie. Franczyza bankowa to system sprzedaży usług i produktów, który oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami.

Franczyzę bankową cechuje trwały, kontraktowy stosunek umowny łączący franczyzodawcę i franczyzobiorcę, z którego wynika obowiązek franczyzodawcy do przekazywania franczyzobiorcy know-how w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy, zaś franczyzobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich regulacji prawnych związanych z prowadzeniem placówki bankowej, sprzedawania produktów franczyzodawcy, zgodnie z obowiązującymi standardami, dbania o jego dobre imię oraz nienaganny wizerunek. Umowa franczyzowa należy do tzw. umów nienazwanych, tzn. nie określają jej żadne akty prawne, a ogólnie obowiązujące ustawy, w tym kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny.

Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nakłada na swoich partnerów, obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z wypracowaną koncepcją współpracy, ujętą w ramy tzw. systemu partnerskiego, przekazaną w formie pakietu franczyzowego. W okresie trwania współpracy, franczyzobiorca uprawniony jest do korzystania ze znaku towarowego franczyzodawcy, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy.

Franczyza bankowa posiada wiele zalet:

 • Sprawdzony biznes przez franczyzodawcę w warunkach rynkowych. Franczyzobiorca może skorzystać z doświadczeń partnera,
 • Siła marki, prestiżu oraz renomy,
 • Korzyści płynące z działań reklamowych i marketingowych prowadzonych przez franczyzodawcę dla całej sieci w skali kraju,
 • Wsparcie ze strony franczyzodawcy, przy zachowaniu statusu niezależnego przedsiębiorcy,
 • Obniżone ryzyko działalności gospodarczej, aczkolwiek w 100% ryzyko nigdy nie zostanie wyeliminowane w prowadzeniu własnego biznesu,
 • Efekt synergii,
 • Ciągła wymiana doświadczeń,
 • Wyłączność terytorialna (zazwyczaj w mniejszych miejscowościach).

Należy też pamiętać o kilku wadach:

 • Zbiorcza odpowiedzialność wszystkich partnerów działających w danej sieci,
 • Stałe opłaty franczyzowe,
 • Standardy narzucane przez franczyzodawcę, brak możliwości na odstępstwa. Aczkolwiek w niektórych systemach powołano Rady Partnerów, które tworzą ciało opiniotwórcze, zgłaszają postulaty w celu wymuszenia zmian na franczyzodawcy.
 • Stała kontrola.

W skład pakietu franczyzowego wchodzą:

 • Podręcznik operacyjny,
 • Znak handlowy,
 • Know-how,
 • Procedury, regulaminy oraz zasady produktowe,
 • Wsparcie franczyzodawcy.

Proces nawiązania współpracy franczyzowej

proces podjecia wspolpracy we franczycie

 

 

Autor: Maciej Makowski

Twórca serwisu FranczyzaBanku.pl

Trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny almanachu oraz magazynu dla Pośredników Finansowych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym" w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Autor licznych artykułów dedykowanych branży finansowej oraz franczyzowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, WZ w Chorzowie.

Autor: Maciej Makowski
Twórca serwisu FranczyzaBanku.pl
Trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny almanachu oraz magazynu dla Pośredników Finansowych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym" w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Autor licznych artykułów dedykowanych branży finansowej oraz franczyzowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, WZ w Chorzowie.
.