Każda branża posiada swój specyficzny język. Tak samo bankowość ma „swoje” terminy, które są zrozumiałe przede wszystkim dla środowiska finansowego. Zapamiętaj ten moment, kiedy wdrażasz się w meandry finansów, bo w przyszłości łatwiej Ci będzie zrozumieć problemy klienta. Dość szybko chłoniemy nowomowę kolegów z pracy i zapominamy się podczas codziennych rozmów z klientami. Dzisiaj chwytasz się za głowę czytając terminy WIBID, LTV, scoring, BIG, RRSO. Jak zaczniesz pracować jako Doradca Klienta, z czasem będą to dla Ciebie naturalne zwroty, ale dla klienta nadal pozostaną „obce”. Chcemy uczulić, abyś podczas rozmów z klientami nie używał niezrozumiałych pojęć, bo tylko utrudnisz sobie sprzedaż. Na początku swojej kariery zawodowej możesz ulec pokusie kreowania swojego wizerunku „specjalisty”, poprzez używanie specjalistycznych terminów dla swojej branży. Nie warto. Istnieją lepsze sposoby, aby zostać ekspertem.

  • Marża - część oprocentowania kredytu, która wraz ze stawką bazową stanowi o wysokości oprocentowania tj. zwiększona o WIBOR najczęściej 6M.
  • WIBOR  – wysokość oprocentowania kredytów międzybankowych. Informuje o cenie, po jakiej banki chcą sprzedawać pieniądze na rynku międzybankowym.
  • WIBID – wysokość oprocentowania depozytów międzybankowych. Informuje o cenie, po jakiej banki są skłonne kupować pieniądze na rynku międzybankowym.
  • Stopa procentowa – cena, jaką płacimy za pożyczenie na określony czas kapitału od banku lub innej instytucji (nominalna i realna, tj. odpowiednio odnosi się do nominalnej kwoty pożyczanych środków, druga jest skorygowana o przewidywaną inflację).
  • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO, ang. Annual percentage rate) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.
  • Wskaźnik LTV – stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia – odwrotność wkładu własnego.
  • Scoring, czyli ocena wiarygodności kredytowej klienta. Dokładniej ocena punktowa zdolności kredytowej klienta indywidualnego. Każdy bank posiada swoje tablice scoringowe, czyli odpowiednie wartości liczbowe przyporządkowane poszczególnym cechom jakościowym i fizycznym klienta mającym wpływ na spłatę kredytu.
  • Konsolidacja – połączenie kredytów w jeden, skutkujący jedną ratą.
  • Konwersja – zamiana, przeniesienie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Praca zbiorowa, 2010r.

 

 

Autorzy: Maciej Makowski, Łukasz Makowski

Wydawca: serwis FranczyzaBanku.pl

Maciej Makowski - trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny magazynu dla Pośredników Finansowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Łukasz Makowski – menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, procesów restrukturyzacji, marketingu, PR, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorzy: Maciej Makowski, Łukasz Makowski
Wydawca: serwis FranczyzaBanku.pl
Maciej Makowski - trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny magazynu dla Pośredników Finansowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Łukasz Makowski – menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, procesów restrukturyzacji, marketingu, PR, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
.