Rynek finansowy stanowi wspólne dobro wszystkich jego uczestników, czyli różnych podmiotów oferujących produkty lub usługi finansowe, a także ich Klientów oraz innych instytucji i organizacji, które na nim działają. W obliczu nowego prawa dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz coraz bardziej restrykcyjnych regulacji m.in. o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu pieniędzy (AML), warto wypracować jednolite standardy, które będą jasno określać prawidłowe działania pośredników finansowych. Zdaniem ekspertów Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF), przykładem do naśladowania są największe firmy, które mogą dzielić się wiedzą oraz dobrymi praktykami ze wszystkimi podmiotami rynku świadczącymi usługi pośrednictwa finansowego. Jakie zachowania warto kontynuować, a co wymaga poprawy? Na to pytanie odpowiadają eksperci ZFPF.

Etyka w zawodzie pośrednika

Podstawą zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa rynku finansowego, jest etyczny wymiar działań podmiotów na nim działających. W wyniku współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty z sektora finansowego powstał Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, tworząc „spis” podstawowych wartości i ideałów etycznych przyświecających podmiotom finansowym. Stanowi on swoisty drogowskaz, pokazujący przykłady najlepszych standardów etycznych w zgodzie ze specyfiką poszczególnych sektorów rynku i różnych rozwiązań organizacyjnych. Związek Firm Pośrednictwa Finansowego przyjmując Kanon i zrzeszając największe firmy pośrednictwa finansowego w Polsce, nieustannie zwraca uwagę na konieczność działania według najlepszych praktyk, definiujących właściwy kontakt z Klientem.

– Pośrednicy posiadający ogromny zakres obowiązków, powinni w swoich działaniach opierać się na wytycznych znajdujących się w Kanonie Dobrych Praktyk. To nie tylko rzetelne i staranne postępowanie, ale także wykonywanie swojej pracy w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności Klientów oraz Kontrahentów, dbając przy tym o przejrzystość swoich praktyk. Dlatego, oprócz przestrzegania względów etycznych, pośrednicy powinni zawsze działać zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji. Obowiązkiem pośredników jest więc informowanie Klienta o procedurach reklamacyjnych, posiadanie regulaminu reklamacji oraz odpowiednich terminów jej rozpatrywania czy mechanizmów raportowania do Rzecznika Finansowego. Informacje o tym, kim jesteśmy, z kim współpracujemy i na jakich zasadach ta współpraca się odbywa, to obowiązek dla każdej firmy pośrednictwa finansowego, jednak nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wszystkie firmy zrzeszone w ZFPF posiadają kompletne dane dostępne nie tylko w placówkach, ale i na swoich stronach, oferując tym samym transparentność i bycie godnym zaufania wobec obecnych lub przyszłych Klientów – mówi Tomasz Przyrowski, Członek Rady Nadzorczej ZFPF, Gold Finance.

Obowiązkowa polisa OC

Wprowadzona w 2017 roku Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, wprowadziła szereg zmian i nowych obowiązków. Wszyscy pośrednicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, są zobowiązani nie tylko uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności i wpis do rejestru pośredników, ale także wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zabezpiecza ono proces obsługi w relacji Klient – pośrednik. Zobowiązani są do tego zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i duże spółki. Eksperci z firm zrzeszonych w ZFPF nieustannie wskazują, jak ważne jest aktualizowanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

– Pośrednicy finansowi stale współpracują z organem nadzoru, jakim jest KNF i co roku powinni dostarczać nową polisę. Jest ona niezbędna w przypadku, gdy przedsiębiorca świadczący usługi pośrednictwa w sprzedaży kredytów hipotecznych, wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych. Niestety, w rejestrze wciąż widzimy przypadki, gdzie polisa straciła ważność lub jej numer w ogóle nie widnieje w spisie. Skutkiem takich zaniechań może być problem z wypłatą odszkodowania Klientowi w sytuacji jakiegokolwiek błędu pośrednika. Na bieżąco upewniamy się, że wszyscy nasi członkowie mają wykupione stosowne polisy, zapewniając dzięki temu pełną ochronę, zarówno interesom Klienta, jak i pośrednika – zaznacza Tomasz Przyrowski, Członek Rady Nadzorczej ZFPF, Gold Finance.

RODO u pośrednika

Od czasu wprowadzenia rozporządzenia RODO minęły już prawie dwa lata – przez ten czas firmy także z sektora finansowego przetwarzające dane swoich Klientów musiały dostosować swoje procedury i zabezpieczenia do wymogów europejskich.

– Największe firmy pośrednictwa finansowego oferują swoim pracownikom odpowiednie przeszkolenie oraz dokumenty i formularze dotyczące nie tylko umów, ale także wszelkich kwestii przetwarzania danych swoich Klientów. Obowiązkiem pośredników jest bezpieczne przechowywanie, ale także usuwanie danych tych osób, które z np. różnych przyczyn nie finalizują transakcji u pośrednika. My gwarantujemy, że firmy pośrednictwa finansowego zrzeszone w ZFPF posiadają odpowiednie zabezpieczenia i wykupione programy, dzięki czemu ich bazy danych są bezpieczne. Nie ma więc tutaj mowy o jakimkolwiek wycieku danych kredytobiorców czy naruszeniu ich dóbr osobistych – mówi Tomasz Przyrowski, Członek Rady Nadzorczej ZFPF, Gold Finance.

Podejrzane transakcje zgłasza też pośrednik

Dyrektywa AML (Anti Money Laundering), wprowadzona w 2017 roku opiera się na wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Jej celem jest zapewnienie integralności, stabilności i wiarygodności sektora finansowego, a także wzmocnienie wewnętrznego rynku Unii Europejskiej.

– Dyrektywa narzuca pewne obowiązki na instytucje finansowe, a więc także na pośredników finansowych, którzy współpracują z bankami oraz je reprezentują. Jeśli więc zauważymy podejrzaną transakcję, czy będziemy mieli przypuszczenie, że jesteśmy świadkami „prania pieniędzy”, naszym obowiązkiem jest poinformowanie banku o powstałym zdarzeniu. Mimo, że nie istnieje zapis wymagający przestrzegania dyrektywy AML przez pośredników finansowych, to na mocy prawa bankowego powinniśmy wszystkie wzbudzające wątpliwości transakcje zgłaszać. Aby jeszcze lepiej dostosować nowe standardy do wymogów Klientów i jeszcze lepiej zabezpieczyć ich interesy, należy przede wszystkim postawić na szkolenia w tym zakresie i wykorzystywać do tego celu odpowiednie materiały dla pośredników finansowych przygotowane przez współpracujące z nimi banki – podkreśla Leszek Zięba, ekspert ZFPF, mFinanse.

Jak ograniczyć ryzyko do minimum?

Renomowane firmy zajmujące się pośrednictwem finansowym posiadają nie tylko zasoby, ale także odpowiednie oddelegowane zespoły, aby wprowadzić w życie konkretne procedury czy zasady. Działania prewencyjne i przejrzyste procesy skupiające się przede wszystkim na interesie Klienta, np. reklamacje, wymagają długofalowych rozwiązań, na które często brak przestrzeni w mniejszych firmach. Skala, z jaką działają profesjonalne firmy pośrednictwa finansowego wymaga ograniczenia nieprawidłowości w pracy pośredników i szczególnej uwagi przy procedurach.

– Firmy należące do ZFPF starają się ograniczyć ewentualne naruszenia zasad do minimum. Dzięki odpowiednim procedurom w działach prawnych, compliance (dotyczących zgodności) czy obecności Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec jakimkolwiek problemom zanim w ogóle powstaną. Liczba Klientów, z jakimi mamy kontakt, wymaga od nas ogromnej odpowiedzialności oraz zaangażowania. Naszą misją jest dbanie o jakość oferowanych usług oraz dobry wizerunek wszystkich członków. To, że wywodzimy się z instytucji finansowych z szerokim know-how sprawia, że wykonujemy swoje obowiązki z zachowaniem najwyższych standardów, szczególnie w obliczu nowych regulacji i zmian – mówi Leszek Zięba, ekspert ZFPF, mFinanse.

 

 

Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) to organizacja reprezentująca polski rynek firm pośrednictwa finansowego. Związek powstał 19 czerwca 2008r. Wśród jego członków znajdują się największe i najbardziej renomowane firmy pośrednictwa finansowego: Alex T. Great, Expander Advisors, FinPack, Gold Finance, Home Broker, mFinanse, Notus Finanse, Open Finance.

Związek Firm Pośrednictwa Finansowego
Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) to organizacja reprezentująca polski rynek firm pośrednictwa finansowego. Związek powstał 19 czerwca 2008r. Wśród jego członków znajdują się największe i najbardziej renomowane firmy pośrednictwa finansowego: Alex T. Great, Expander Advisors, FinPack, Gold Finance, Home Broker, mFinanse, Notus Finanse, Open Finance.
.