I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.FranczyzaBanku.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Właścicielem serwisu oraz administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest firma SALEMAX Maciej Makowski, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Górniczego Stanu 18D, posiadająca numer NIP: 954-242-74-90.
 4. FranczyzaBanku.pl jest serwisem specjalistycznym (wortalem), którego działalność polega w szczególności na:

  • udostępnianiu wiedzy oraz informacji z branży finansowej
  • kojarzeniu Użytkowników serwisu
  • możliwości zamieszczania treści w różnych kategoriach serwisu
  • dokonywaniu transakcji za pośrednictwem serwisu
  • możliwości zapisu i otrzymywania newslettera FranczyzaBanku.pl
  • emisji reklam
 5. Celem serwisu jest wspieranie rozwoju działalności w branży finansowej oraz poszerzanie wiedzy przedsiębiorców, którzy prowadzą już własną działalność lub zamierzają rozpocząć współpracę z Instytucją Finansową. Skierowany jest do osób zainteresowanych branżą pośrednictwa finansowego:

  • zawiera prezentacje Instytucji Finansowych z branży finansowej,
  • dostarcza wiadomości z rynku,
  • zawiera praktyczne porady jak prowadzić efektywnie biznes,
  • stanowi platformę wymiany informacji,
  • ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych,
  • umożliwia publikację ogłoszeń w kategorii: "Kupię / sprzedam placówkę".
 6. Usługodawca informuje, że serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, oraz układy graficzne.
 7. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika.
 8. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu URL zawierającego treści serwisu oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce innego adresu URL niezwiązanego z serwisem.
 9. Usługodawca informuje, iż współpracuje z firmą DialCom24 Sp. z o.o. w obszarze płatności elektronicznych i oferuje możliwość dokonywania płatności za usługi w serwisie za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Użytkownik korzystając z płatności elektronicznych, akceptuje wymagane regulaminy przez firmy Dialcom24 Sp. z o.o., dostępne w serwisie Przelewy24, na stronie www.przelewy24.pl.
 10. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

  • ADMINISTRATOR / USŁUGODAWCA – przedsiębiorstwo SALEMAX Maciej Makowski, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Górniczego Stanu 18D, posiadająca numer NIP: 954-242-74-90.
  • REGULAMIN - niniejszy dokument, zamieszczony w serwisie pod adresem www.FranczyzaBanku.pl stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument, zamieszczony w serwisie pod adresem www.FranczyzaBanku.pl stanowiący integralną część regulaminu.
  • SERWIS - serwis internetowy dostępny pod adresem www.FranczyzaBanku.pl
  • TREŚĆ (CONTENT) - informacje publikowane w serwisie, np. artykuł, oferta współpracy, ogłoszenie, formy graficzne, video, których podstawowym zadaniem jest dostarczenie Użytkownikowi wiarygodnych i pożądanych przez niego informacji.
  • UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zaakceptowała postanowienia regulaminu
  • KATEGORIA SERWISU – dział tematyczny serwisu.
  • KONTO – zbiór zawierający informacje o Użytkowniku oraz jego działaniach w serwisie przypisany do Użytkownika pod unikalną nazwą – loginem, do którego posiada dostęp za pomocą unikatowego hasła.
  • LOGIN – prywatna i indywidualna nazwa Użytkownika zarejestrowanego, która została przez niego przybrana na etapie rejestracji oraz przypisana do jego Konta.
  • REKLAMA - każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę (Reklamodawcę).
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Dialcom24 Sp. z o.o. – firma Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, www.przelewy24.pl, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.

II Zasady dostępności do serwisu oraz wymagania techniczne

 1. Wymogiem obligatoryjnym korzystania z serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet z programem służącym do przeglądania jej treści (rekomendowana przeglądarka: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)
 2. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności serwisu wymagane jest posiadanie konta e-mail oraz może być konieczne włączenie w przeglądarce – oprogramowanie akceptujące pliki typu cookies.
 3. Treści zamieszczane w Serwisie dostępne są dla wszystkich Użytkowników, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. W szczególności dotyczy możliwości zamieszczania ogłoszeń oraz możliwości zapisu i otrzymywania newslettera FranczyzaBanku.pl

III Rejestracja w serwisie

 1. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu wymagana jest rejestracja celem założenia konta. Rejestracja w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych może być dokonana tylko i wyłącznie przez osoby umocowane do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z usług serwisu.
 2. Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników z obligatoryjnym wymogiem zapoznania się i akceptacją niniejszego regulaminu serwisu oraz polityki prywatności.
 3. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz na zamieszczenie ich w bazie danych Użytkownika w celu wykonania zobowiązań wynikających z regulaminu serwisu.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności
 5. Podczas rejestracji w serwisie Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie serwisu i podać zgodne z prawdą następujące dane osobowe:

  • login
  • hasło
  • adres e-mail
 6. Użytkownik powinien prawidłowo zabezpieczyć dane umożliwiające skorzystanie z serwisu, w szczególności login i hasło.
 7. Usługodawca informuję, iż korzysta z plików cookies w celu realizacji usług serwisu zgodnie z polityką plików cookies określoną w polityce prywatności. Każdy Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.
 8. Użytkownik po zaakceptowaniu otrzymywania newslettera wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca zaznacza, iż skorzystanie z niektórych usług w serwisie wymagać będzie udostępnienie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim.
 10. Użytkownik w celu usunięcia Konta zobowiązany jest przesłać stosowne żądanie na adres Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usługodawca zobowiązany jest do zlikwidowania konta w ciągu 30 dni od otrzymania żądania, tym samym dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.
 11. Usługodawca ma prawo usunąć konto Użytkownika w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 12. Usunięcie konta nie skutkuje zaprzestaniem przesyłania newslettera.
 13. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik zobowiązany jest przesłać stosowne żądanie na adres Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Usługodawca zobowiązany jest do zaprzestania przesyłania newslettera w ciągu 30 dni od otrzymania żądania.

IV Zasady umieszczania treści w serwisie

 1. Aby zamieścić treść w serwisie wymagana jest rejestracja Użytkownika, a następnie zalogowanie się do konta na podstawie otrzymanego loginu oraz hasła i wypełnienie stosownego formularza.
 2. Użytkownik zamieszczając treść w serwisie oświadcza, iż jest pełnoprawnym autorem i posiada wszelkie prawa do danej treści oraz ponosi odpowiedzialność za ich zamieszczenie.
 3. Zamieszczone treści w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu przepisów art.66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamieszczenie treści w serwisie przez Użytkownika może być odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem emisji treści udostępnionym na stronie serwisu przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w treść i jej niepublikowania, w sytuacji, gdy:

  • nie zawiera danych kontaktowych Użytkownika,
  • formularz emisji treści jest błędnie wypełniony, w szczególności dotyczy wpisania danych teleadresowych w nieodpowiednie pola formularza niezgodnie z ich przeznaczeniem, np. wpisanie danych teleadresowych w pole: opis oferty.
  • brak wypełnionych obowiązkowych pól
  • zawiera dodatkowe formy reklamy poza informacjami wymaganymi przez formularz emisji treści
  • występuje konflikt interesów
  • treść jest niezgodna z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami społecznymi i etycznymi
  • nie została opłacona zgodnie z aktualnym cennikiem emisji treści
 6. Aby treść została opublikowana należy dokonać płatności zgodnie z aktualnym cennikiem emisji treści.
 7. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT z użyciem danych zawartych w formularzu.
 8. W przypadku dokonania płatności za zamieszczenie treści przez Użytkownika, która nie została opublikowana w serwisie Usługodawca zwróci przekazane środki Użytkownikowi w terminie 30 dni od planowanej daty emisji treści.
 9. Treść jest publikowana w serwisie zgodnie z wybranym terminem emisji przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dalszej emisji treści po upływie wyznaczonego terminu bezpłatnie bez zgody Użytkownika, a następnie przeniesienie treści do archiwum.

V Dokonywanie transakcji za pośrednictwem serwisu

 1. Usługodawca nie jest stroną w zawieranych transakcjach dot. ogłoszeń, dokonywanych przez Użytkowników w kategorii serwisu: "Kupię / sprzedam placówkę". Rola Usługodawcy ogranicza się do funkcji informacyjnej oraz umożliwia nawiązanie relacji stronom transakcji za pośrednictwem serwisu.

VI Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta nie przysługuje to uprawnienie m.in. w odniesieniu do umów o:

  • świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu realizacji usługi.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy / realizacji usługi, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o Prawach Konsumenta.

VII Odpowiedzialność i obowiązki korzystania z serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczoną przez niego w serwisie.
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do znaków towarowych, logotypów i treści zamieszczanych w serwisie.
 4. Zlecana emisja treści jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a serwis Franczyzabanku.pl nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Użytkownika.
 5. Kopiowanie oraz modyfikowanie treści zamieszczonych w serwisie bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez Usługodawcę przekazanych treści w serwisie przez Użytkownika osobom trzecim.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępności serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ewentualne przerwy spowodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.

VIII Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz odpowiedź zostanie udzielona na wskazany przez Użytkownika adres.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, które będą wymagać dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich. O dodatkowym terminie każdorazowo Użytkownik zostanie powiadomiony.

IX Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Informacja o zmianie treści regulaminu zostanie opublikowana na stronie serwisu.
 3. Użytkownik, który nie zaakceptuje zmienionej treści regulaminu powinien usunąć konto oraz zaprzestać użytkowania z serwisu.
 4. W sytuacji nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, konto Użytkownika zostanie zablokowane i usunięte. Naruszenie niniejszego regulaminu może nieść za sobą skutki prawne.
 5. Integralną część regulaminu stanowi Polityka Prywatności dostępna na stronie serwisu.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapytania należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.
.