Po dokonaniu dogłębnej analizy, naturalnym etapem jest podjęcie decyzji. Jeśli zdecydowałeś się na współpracę z konkretnym franczyzodawcą, przed Tobą etap skompletowania wymaganych dokumentów, weryfikacji oraz podpisanie umowy. 

Zasada jest jedna, przeczytaj dwa razy umowę, sprawdź zapisy i dopiero podpisz. Jeśli masz jakiekolwiek obiekcje, skonsultuj je z franczyzodawcą lub zasięgnij opinii prawnika. Siła franczyzodawcy powoduje, ze umowa zawierana jest przez franczyzodawcę z franczyzobiorcą. Większość zapisów nie podlega negocjacji, lecz należy pamiętać o kilku elementarnych zasadach. Lepiej nie podpisać złej umowy, niż później rozpaczać nad jej tragicznymi skutkami.

 1. Bardzo ważny jest zapis dotyczący terminu obowiązywania umowy i ewentualnej kary za jej przedterminowe zerwanie. Decydując się na biznes franczyzowy, mimo, iż jest to sprawdzony koncept, nie gwarantuje stuprocentowego sukcesu. Dlatego też, podpisanie umowy na kilka lat rodzi spore zagrożenie. Tym bardziej, jeśli za zerwanie umowy grozi kara finansowa. Narzucanie na przedsiębiorcę tego typu zobowiązań nie jest zachowaniem fair play ze strony franczyzodawcy. Należy podkreślić, że franczyzodawca ma więcej możliwości na rozwiązanie umowy z winy franczyzobiorcy.
 2. W jakich przypadkach może zostać zerwana przedterminowo umowa? Jeśli powody są błahe, powinno to zwiększyć czujność u potencjalnego partnera.
 3. Zasada wyłączności - zakaz konkurencji. Niektórzy franczyzodawcy wymagają wyłączności od franczyzobiorcy nawet po ustaniu umowy i może on obejmować również członków rodziny. W tym okresie franczyzobiorcy nie przysługuje świadczenie pieniężne.
 4. Kary i zobowiązania finansowe za naruszenie zapisów w umowie. Każda kara zapisana w umowie ma moc prawną i słowne oświadczenia pracowników franczyzodawcy, że to „martwy zapis” i nie jest stosowany, jest zwykłym bełkotem. Jeśli coś nie jest stosowane to powinno zostać wykreślone z umowy!
 5. Obowiązki franczyzobiorcy oraz franczyzodawcy. Przeanalizuj dokładnie za co odpowiadasz i sprawdź czy są to realne wymagania.
 6. Opłaty i koszty ponoszone przez franczyzobiorcę, m.in. licencyjne, know-how, serwis IT, obsługa limitu, dostęp do systemu oraz koszty związane z inwestycją. Co w przypadku awarii sprzętu, który jest dzierżawiony od franczyzodawcy? Koszt jest wliczony w opłatę miesięczną, czy każdorazowo franczyzobiorca ponosi opłaty? Czy należy korzystać z usług firmy wyznaczonej przez franczyzodawcę?  Czy można na własną rękę poszukać alternatywnej firmy?
 7. Zasady i prawo do korzystania z marki, logotypu franczyzodawcy. To, że jesteś partnerem danej sieci, nie oznacza, że możesz wykorzystywać znak towarowy jak Ci się żywnie podoba.
 8. Prawo do wprowadzania zmian w zasadach współpracy, m.in. w załączniku prowizyjnym. Termin, w jakim franczyzodawca, ma obowiązek powiadomienia franczyzobiorcę o planowanych zmianach oraz konsekwencje wynikające z niepodpisania aneksu.

Wymagane dokumenty do weryfikacji franczyzobiorcy

 • dokumenty rejestrowe firmy,
 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający wykształcenie, co najmniej średnie,
 • oświadczenie / zaświadczenie o niekaralności,
 • adres lokalizacji,
 • oświadczenie / zaświadczenie  o niezaleganiu z podatkiem w Urzędzie Skarbowym (US),
 • oświadczenie / zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • dokumenty finansowe,
 • oświadczenie o posiadanych środkach na inwestycję oraz utrzymanie płynności finansowej przez 3-12 miesięcy,
 • inne (indywidualne procedury franczyzodawcy).

 

 

Autor: Maciej Makowski

Twórca serwisu FranczyzaBanku.pl

Trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny almanachu oraz magazynu dla Pośredników Finansowych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym" w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Autor licznych artykułów dedykowanych branży finansowej oraz franczyzowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, WZ w Chorzowie.

Autor: Maciej Makowski
Twórca serwisu FranczyzaBanku.pl
Trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny almanachu oraz magazynu dla Pośredników Finansowych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym" w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Autor licznych artykułów dedykowanych branży finansowej oraz franczyzowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, WZ w Chorzowie.
.