PRZEWODNIK DLA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

 • Drodzy Czytelnicy,

  Mam niewątpliwą przyjemność przekazać Wam kolejny numer magazynu "Przewodnik dla Pośredników Finansowych 2019/2020". To kompleksowa publikacja, która zawiera praktyczne informacje na temat rynku pośrednictwa finansowego w Polsce oraz przedstawia opinie ekspertów reprezentujących kluczowe instytucje finansowe.

  Krajobraz sektora finansowego w Polsce jest różnorodny i jak słusznie zauważył jeden z moich rozmówców: mamy do czynienia nie z "rynkiem" a z "rynkami" w branży finansowej.

  Powyższa wypowiedź ma odwzorowanie w niniejszym wydaniu, ponieważ obok banków, integratorów, specjalistów od planowania finansów osobistych oraz organizacji reprezentujących rynek pożyczek pozabankowych, kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych; wypowiedzieli się również przedstawiciele faktoringu, leasingu oraz ubezpieczeń.

 • Zgodnie z wyrokiem TSUE, z 19 września 2019 roku, czytamy, że „Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu”. Patrząc z tej perspektywy, odpowiedź na pytanie zawarte w tytule coraz częściej brzmi – „W takiej formie jak to jest obecnie już nie”.

 • Wywiad z Krzysztofem Opalińskim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fines S.A.

  Jak Pan ocenia aktualną kondycję rynku pośrednictwa finansowego?

  Nie „rynku”, ale raczej „rynków” pośrednictwa finansowego. Wraz z rozwojem i różnicowaniem rynku finansowego, w okresie ostatnich 10 lat nastąpiło znaczące zróżnicowanie działalności pośredników finansowych, zarówno w zakresie produktowym (kredyty, pożyczki, ubezpieczenia, leasing, faktoring, itp.), jak i formy prowadzonej działalności (obsługa w placówkach agencyjnych, telefoniczna, internetowa, terenowa). W tym okresie te rynki rozwijały się bardzo szybko, napędzane przez wzrost gospodarczy i rosnące potrzeby klientów oraz towarzyszący im rozwój oferty produktowej instytucji finansowych.

 • Wywiad z Michałem Pettersem, Co-founderem i Liderem Lendi.

  Podstawową cechą wyróżniającą Lendi na rynku pośrednictwa finansowego jest technologia. Co kryje się pod tym hasłem? Jak Państwa technologia wpływa na pracę pośredników finansowych i obsługę klientów?

  Opracowane przez Lendi narzędzie wspiera proces udzielania kredytu na poziomie nadal nieosiągalnym dla innych firm. Opiera się na czterech wartościach kluczowych w tym procesie - bezpieczeństwie, skuteczności, szybkości i wygodzie.

 • Sektor usług finansowych ulega dynamicznej transformacji, a jednym z ważniejszych faktorów tych zmian są czynniki technologiczne. Ich zastosowanie na rynku detalicznych usług finansowych głównie w płatnościach, ubezpieczeniach, pożyczkach i inwestycjach poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw (start-upów) bardziej elastycznych i często tańszych od usług oferowanych przez tradycyjne instytucje finansowe doprowadziło do powstania segmentu fin-tech (financial technology). W ramach tego typu usług działają insur-tech, reg-tech, robo-advice. Nie podlegają one tak restrykcyjnym regulacjom, a często są wyłączone z regulacji nadzorczych, jakim podlegają tradycyjne instytucje finansowe.

 • Rynek finansowy stanowi wspólne dobro wszystkich jego uczestników, czyli różnych podmiotów oferujących produkty lub usługi finansowe, a także ich Klientów oraz innych instytucji i organizacji, które na nim działają. W obliczu nowego prawa dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz coraz bardziej restrykcyjnych regulacji m.in. o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu i praniu pieniędzy (AML), warto wypracować jednolite standardy, które będą jasno określać prawidłowe działania pośredników finansowych. Zdaniem ekspertów Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF), przykładem do naśladowania są największe firmy, które mogą dzielić się wiedzą oraz dobrymi praktykami ze wszystkimi podmiotami rynku świadczącymi usługi pośrednictwa finansowego. Jakie zachowania warto kontynuować, a co wymaga poprawy? Na to pytanie odpowiadają eksperci ZFPF.

 • Branża pośrednictwa finansowego stanowi ogniwo łączące klientów z dostawcami różnego rodzaju produktów finansowych, w tym zwłaszcza pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych, czy ubezpieczeń. Niezależnie od tego, czy usługi pośrednictwa świadczone są w kanale tradycyjnym, czy w systemie online, klienci doceniają je przede wszystkim za możliwość natychmiastowego porównania ofert wielu instytucji finansowych i w konsekwencji wybrania najlepszej. Po burzliwym 2017 roku, który wprowadził daleko idące zmiany w sposobie funkcjonowania pośredników, zwłaszcza hipotecznych, rok 2019 wcale nie należał do dużo łatwiejszych. A jaki będzie rozpoczęty właśnie rok 2020?

 • Rynek pośrednictwa finansowego w Polsce jest bardzo zróżnicowany i obejmuje 4 rodzaje:

  1. Pośrednictwo na rynku kapitałowym
  2. Pośrednictwo na rynku ubezpieczeniowym
  3. Pośrednictwo kredytu hipotecznego
  4. Pośrednictwo kredytu konsumpcyjnego

  Pokrótce przybliżę pod kątem prawnym charakterystykę każdego z nich.

 • Po latach starań stowarzyszeń finansowych m.in. Europejskiej Federacji Doradców Polska (EFFP Polska), zawód Doradcy Finansowego wpisano 2010 roku na listę Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (241202). Według wizji brytyjskiej i amerykańskiej, Doradca Finansowy to specjalista stojący po stronie klienta a nie instytucji finansowej. Zawód ten ma jednoznacznie się różnić od pośrednika finansowego, oferującego sprzedaż/pośrednictwo w zakupie produktów finansowych. Doradca Finansowy powinien utrzymywać się z tworzenia planów finansowych, czyli doradzania jako ekspert, podobnie jak Doradca Podatkowy.

 • Ubezpieczenia rzadko ulegają wahaniom koniunktury – to jedna z ich wielu zalet w biznesie. Ubezpieczenia budują trwałą relację z klientem i stanowią naturalną bazę do kontaktu w sprawie innych produktów w ofercie. Można na nich z powodzeniem budować cały biznes bez większego ryzyka, ale i dołączyć do swojej oferty jako stabilizator dochodów na trudniejsze czasy i akcelerator sprzedaży istniejących produktów.

 • Wywiad z Ewą Kozłowską, dyrektorem produktu – kredyty hipoteczne i ubezpieczenia w Gold Finance.

  Rok 2019 Gold Finance zakończył doskonałym wynikiem sprzedaży kredytów hipotecznych. Jakie Pani zdaniem czynniki przyczyniły się do takiego rezultatu?

 • Sieć franczyzowa Getin Banku stale rozwija się zarówno pod względem liczby partnerstw, jak i samej oferty współpracy. To, co przyciąga do niej nowych Partnerów to m.in. konkurencyjne warunki współpracy, zaufanie do Banku, szerokie wsparcie Dyrektorów Regionalnych i oczywiście opłacalność inwestycji.

  O wyzwaniach i oczekiwaniach związanych z pierwszą placówką franczyzową rozmawiamy z Leszkiem Krawczykiem – nowym Partnerem, który właśnie rozpoczął współpracę z Getin Bankiem. Prowadzi placówkę w Warszawie.

 • Rozwinięcie formy działania Fines o projekt franczyzowy był następstwem bliskiej i owocnej współpracy z wieloma agencjami kredytowymi. Wspólne cele, motywacja, wymiana doświadczenia i kompetencji pozwoliły na zbudowanie silnej marki na rynku finansowym o zasięgu ogólnopolskim.

 • Lokalizacja, wielkość i urządzenie lokalu, konkurencja w sąsiedztwie – to zaledwie kilka aspektów wpływających na sukces placówki franczyzy finansowej. Mając idealnie przygotowany oddział, można w pełni wykorzystać potencjał rynku, zwłaszcza na poziomie regionalnym. Na co zwrócić uwagę, aby twoja placówka była chętnie odwiedzana i przynosiła konkretne zyski? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

 • Znajdą nieruchomość, skredytują i ubezpieczą. Jednym zdaniem zawalczą o marzenia swoje i klientów. O tym dlaczego franczyza finansowa to najlepszy sposób na biznes rozmawiamy z Bartoszem Kwiecińskim, Dyrektorem Sprzedaży Expander Advisors Sp. z o.o.

  Pośrednicy finansowi obsługują już prawie 50% rynku. Patrząc na te dane wydaje się, że zaufanie do nich zarówno wśród klientów, jak i potencjalnych franczyzobiorców rośnie. Myśli Pan, że ten trend się utrzyma?

  Zdecydowanie zaufanie do pośredników finansowych rośnie z roku na rok i coraz więcej klientów decyduje się oddać cały proces pozyskiwania kredytu Ekspertowi. Zawsze kiedy wydaje się, że na temat franczyz finansowych zostało powiedziane już wszystko pojawia się nowe zagadnienie i myślę, że właśnie w takim momencie obecnie znajduje się rynek.

 • Polski rynek faktoringowy zakończył 2019 r. z 16 - procentowym wzrostem obrotów. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów nabyły wierzytelności wynikające z faktur wystawionych przez krajowych przedsiębiorców o łącznej wartości 281,7 mld zł. Dynamika rozwoju sektora pod koniec roku wyhamowała, a największy wpływ na słabnące tempo miały zmieniające się warunki prawne oraz pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna. Mimo to faktoring zachował dwucyfrowy wzrost obrotów, dowodząc silnej odporności na negatywne zjawiska rynkowe. Firmy członkowskie PZF pozyskały nowych klientów, a ich łączna liczba w 2019 r. przekroczyła 18 tys.

 • W 2019 roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 77,8 mld zł. W większości były to środki wydane na inwestycje firm.

  Przedsiębiorstwa stanowią 99,4% proc. wszystkich klientów polskiej branży leasingowej. Najwięcej jest wśród nich firm mikro i małych (71,5%), a przedsiębiorstwa o obrotach powyżej 20 mln zł mają 27,9 proc. udział wśród klientów branży leasingowej – dowodzą najnowsze dane Związku Polskiego Leasingu.

 • BIK podsumowuje kredytowo – pożyczkowy rok 2019 oraz prognozuje rok 2020, zapowiadając 75 mld kredytów konsumpcyjnych oraz powyżej 70 mld kredytów mieszkaniowych. W roku 2019 dzięki Platformie Antyfraudowej BIK przed wyłudzeniem ochroniono ponad 100 mln zł.

 • Sektor pośrednictwa kredytowego w Polsce rozwija się dynamicznie, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach GUS wynikających z cyklicznego badania „Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w Polsce”. W związku ze zmienną liczbą badanych podmiotów w każdym roku prowadzonego badania GUS w opublikowanym w styczniu 2020 r. raporcie „Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego w 2018 r.” udostępnił po raz drugi w historii dane panelowe dotyczące tych samych podmiotów uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego za okres 5 lat obejmujący lata 2014-2018.

 • Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF), opracowywany systematycznie we współpracy Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH od roku 2006, istotnie poprawił swoje wskazania. W IV kwartale 2019 roku osiągnął poziom 71,6 pkt. Skala poprawy jest pozytywnym zaskoczeniem, a jego bieżąca wartość jest najwyższa od 2007 r. Płynący stąd optymizm może oznaczać potencjalnie wysoką koniunkturę dla sektora kredytowego, oferującego produkty dla gospodarstw domowych w 2020 roku, a jednocześnie dla sektora usług pośrednictwa finansowego.

 • Finansowanie działaności firm w formie faktoringu zyskuje na popularności wśród prowadzących działalność gospodarczą oraz menedżerów firm. Potwierdzają to zarówno wyniki rynku, jak i badania postrzegania tej usługi wśród przedsiębiorców. Polski Związek Faktorów od dwóch lat realizuje diagnozę nastawienia klientów do tego rodzaju finansowania. Jej celem jest nie tylko określenie, jak faktoring jest oceniany, ale także wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

 • Wywiad z Alicją Błażejewską-Strzyżys, Product Manager odpowiedzialną za rozwój produktów gotówkowych w Gold Finance.

  Gold Finance w branży jest kojarzone zazwyczaj z kredytami hipotecznymi, jednak coraz większy udział w obrotach spółki stanowią kredyty gotówkowe. Jak wygląda aktualna oferta Gold Finance w tym zakresie?

  Obecnie Gold Finance w swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów gotówkowych z ukierunkowaniem na odpowiednie przeznaczenie, którym jest finansowanie konsolidacji innych zobowiązań lub zaciągnięcie kredytu na dowolny cel.

  Dodatkowo dzięki możliwości dopasowania przez eksperta Gold Finance najlepszych warunków cenowych w zakresie oprocentowania oraz prowizji, klient posiada gwarancję uzyskania jak najlepszych warunków cenowych, które wpływają na wysokość raty kredytu.

 • „Przedsiębiorczość, uczciwość, nastawienie na klienta” - rozmowa z Maciejem Głodkiem, wieloletnim Partnerem Getin Banku, który prowadzi placówki franczyzowe w Nowym Targu, Rabce Zdroju oraz Mszanie Dolnej.

 • W dniach 27-28 lutego w hotelu Skansen Conference & SPA w Sierpcu odbyła się Konferencja Lendi 2020-2022. Na drugim już wspólnym spotkaniu podsumowaliśmy ubiegły rok i zaprezentowaliśmy strategię na najbliższe lata.

  Na konferencji obecni byli aktualni i przyszli partnerzy biznesowi Lendi oraz przedstawiciele współpracujących ze spółką banków. Omówiona została strategia działań na kolejne lata, w tym w szczególności plan na dalszy rozwój sieci franczyzowej. Zapowiedziane zostały również prace nad nowościami technologicznymi i wdrożeniem uproszczonego procesu kredytowego w integracji z bankami.

 • 7 stycznia 2020 r. spółka Metrohouse Franchise S.A. podpisała umowę zakupu 100 proc. udziałów w spółce Alex T. Great. To kolejny etap ekspansji grupy Metrohouse wchodzącej w skład węgierskiego holdingu Duna House Group, po przejęciu w listopadzie 2018 r. spółki Gold Finance. Transakcja wpisuje się w strategię budowania silnej pozycji w branży pośrednictwa finansowego i nieruchomościowego holdingu Duna House Holding Nyrt, który jest już liderem tego sektora na rynku węgierskim.

 • Zaufanie czy/i kontrola?

  Podstawą wszelkich relacji w biznesie jest zaufanie, na które pracuje się latami, a traci podobno tylko raz. Na jego wzrost lub spadek ma wpływ oczywiście wiele czynników i trudno wymienić je wszystkie, ale przytoczyć należy choćby takie, jak: uczciwe działanie, rzetelność wykonywania swoich usług, czytelne i jasne przedstawianie oferty, wyjaśnianie w zrozumiały sposób warunków zawieranych umów, etc.

 • Czy istnieje sprzeczność pomiędzy obecną (tradycyjną) polityką (formą) sprzedaży produktów i usług finansowych przez instytucje finansowe a realizacją celów finansowych klientów i ich oczekiwaniami wynikającymi z planowania finansów osobistych? Konflikt Interesów (Conflict of Interests - COI).

 • Na początku lutego br. UOKiK wydał ważną decyzję, w której nałożył na jednego z pośredników obowiązek wypłaty finansowych rekompensat dla konsumentów, którzy ponieśli straty w związku z nabyciem obligacji GetBack. To pierwsza decyzja nowego Prezesa UOKiK, która jest jednocześnie ważnym ostrzeżeniem dla wszystkich przedsiębiorstw branży finansowej.

 • Równoległym do przepisów prawa podejściem do ochrony praw konsumenta na rynku finansowym są kodeksy dobrych praktyk, przyjmowane dobrowolnie do stosowania przez przedsiębiorców. Tworzone są zarówno na poziomie branż, jak i pojedynczych przedsiębiorstw. Już pobieżny przegląd powszechnie dostępnych informacji ujawnia, że kodeksy branżowe posiadają wszystkie (poza jedną) organizacje pracodawców rynku finansowego, w tym najstarsze i największe (ZBP i PIU). Samoregulacja rynku finansowego stała się zatem na tyle powszechna, że nie może pozostać niezauważona czy to przez konsumentów czy to instytucje publiczne. Silna jest jednak percepcja samoregulacji – używając porównań botanicznych – jako listka figowego (przez instytucje ochrony konsumenta) czy kwiatka do kożucha (przez rynek). Staje zatem z całą ostrością tytułowe pytanie o sens samoregulacji.

 • Ochrona konsumentów często kojarzy się ze wspieraniem podmiotów nieprofesjonalnych w kontaktach i sporach z podmiotami profesjonalnymi (przedsiębiorstwami). Takie postrzeganie bywa jednak mylne, wielokrotnie bowiem konsumenci i biznes mają zbieżne interesy, a niebezpieczeństwem jest działalność podmiotów trzecich, z którą walczą wszyscy uczciwi uczestnicy rynku. Jedną z takich działalności są wyłudzenia na rynku finansowym, które mają negatywne konsekwencje dla wszystkich legalnie działających podmiotów – zarówno konsumentów, jak i biznesu.

 • Gotówka od zaraz w zamian za faktury - to najprostsza i najkrótsza definicja faktoringu. Pomaga on prowadzić każdy biznes, dzięki gwarancji płynności finansowej i zwiększeniu elastyczności wobec kontrahentów. Jednak wokół tej usługi narosło wiele mitów. Spróbujmy je rozwiać.

  Korzyści faktoringu

  Faktoring to dla przedsiębiorców wygodny sposób pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej działalności. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Oferta jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w niej wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki swej przystępności zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców i stał się najszybciej rozwijającą się usługą finansową.

 • 12 grudnia 2019 r. obchodziliśmy 50-rocznicę powstania zawodu planera finansów osobistych (personal financial planner) oraz całego ruchu związanego z planowaniem finansów osobistych (personal financial planning). Jest to proces, w ramach którego osoby i rodziny opracowują i wdrażają kompleksowy plan realizacji swoich celów finansowych. Za ojca zawodu planera finansowego uznaje się Lorena Duntona – mówcę motywacyjnego pracującego dla instytucji finansowych i szkolącego personel sprzedażowy, który 12 grudnia 1969 r. zorganizował w hotelu na lotnisku w Chicago 2-dniowe spotkanie 13 osób z branży finansowej nazwane później Chicago 13.

 • Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, zła opinia, fatalna obsługa, negatywne opinie pracowników o swojej firmie i brak zaufania rozprzestrzenia się dziesięć razy szybciej niż dobre praktyki i etyczne zachowania.

  Na polskim rynku usług finansowych wreszcie wchodzimy w etap utrzymania Klienta i wzrostu jakości usług zamiast konsumpcjonizmu sprzedażowego. Liczą się wartości, jakość, opinia, zaufanie, szczerość i jasne zasady, które tworzą zaangażowanie Klienta.

.