Możemy wyróżnić kilka kategorii pytań: ogólne informacje o franczyzodawcy, proces otwarcia (wymagania), szczegółowe koszty związane z inwestycją, kwestie formalno - prawne, wsparcie oraz proces / produkty.

Ogólne informacje o franczyzodawcy

 • Jaka jest struktura organizacyjna? Jakim zespołem w terenie oraz centrali dysponuje franczyzodawca?
 • Jakie kanały dystrybucji posiada franczyzodawca (oddziały własne, placówki franczyzowe, sieć agencyjna: biura kredytowe, doradcy mobilni)?
 • Ile placówek ma pod opieką menadżer regionalny?
 • Jak długo istnieje sieć franczyzowa?
 • Ile placówek liczy sieć franczyzowa (partnerskich / oddziałów własnych)?
 • Ile placówek franczyzowych było rok temu, a ile jest obecnie?
 • Jakie tempo rozwoju sieci zakłada franczyzodawca w najbliższych latach?
 • W jakich miejscowościach franczyzodawca poszukuje partnerów?
 • Czy jest możliwość przejęcia funkcjonującej placówki?
 • Czy istnieje możliwość kontaktu z obecnymi partnerami w celu zasięgnięcia opinii na temat systemu franczyzowego?

Proces otwarcia (wymagania)

 • Kryteria wobec partnera:

  • Czy jest wymagane doświadczenie w branży?
  • W jakiej wysokości środki finansowe są niezbędne do otwarcia placówki?
  • Jakie zabezpieczenie finansowe powinien posiadać partner?
  • Jakie są wymagane dokumenty do nawiązania współpracy?
  • Jakie są dopuszczalne formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej?
 • Obowiązki partnera po podpisaniu umowy:

  • Jak kształtują się plany sprzedażowe, które partner powinien realizować?
  • Jakie środki kontroli są stosowane przez franczyzodawcę (badania Mystery Shopper, rankingi, audyty)?
 • Jak długo trwa otwiercie placówki partnerskiej?
 • Jak wygląda proces otwarcia placówki (poszczególne etapy)?
 • Jak przebiega proces adaptacyjny nowego pracownika?  Jakie powinien odbyć rodzaje szkoleń? Czy jest wymagany staż w placówce?

Szczegółowe koszty związane z inwestycją

 • Jakie są opłaty na rzecz franczyzodawcy:

  • Wstępne: opłata licencyjna.
  • Stałe: know-how, użytkowanie sprzętu IT, opłata marketingowa, dostęp do systemu, opłata za obsługę gotówki (limitu).
 • Czy jest wymagany projekt lokalu? Jeśli tak:

  • Kto jest wykonawcą projektu (firma wyznaczona przez franczyzodawcę czy dowolnie wybrany wykonawca)?
  • Kto jest zobowiązany do pokrycia kosztu przygotowania projektu?
 • Wymagania dotyczące lokalu:

  • Jakie warunki powinien spełniać lokal (metraż, ilość stanowisk, lokalizacja, witryna)?
  • Czy jest wyznaczona firma, która jest dostawcą mebli czy istnieje możliwość zakupienia  wyposażenia od poprzednich partnerów lub znalezienia dostawcy, który dostarczy meble zgodne z wymogami franczyzodawcy?
  • Kto wykonuje oznakowanie zewnętrzne placówki i pokrywa jego koszty?
  • Kto dostarcza sprzęt IT (komputery, terminale, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, fax)? Jeśli franczyzodawca, to jakie są koszty?
  • Po czyjej stronie leży zakup sejfu i multisejfu? Czy w tym przypadku jest wyznaczony dostawca i jakie są koszty związane z zakupem?
  • Po czyjej stronie leżą koszty związane z monitoringiem? Czy jest wyznaczona konkretna firma ochroniarska?
  • Czy franczyzodawca dostarcza materiały reklamowe? Jaki jest ich koszt? Czy materiały mogą być drukowane we własnym zakresie zgodnie z projektem, czy też jest wytypowana firma zewnętrzna, która zajmuje się wydrukiem?
  • Kto odpowiada za zasilenie gotówki?
 • Czy są wyznaczone towarzystwa ubezpieczeniowe, u których należy wykupić ubezpieczenie: lokalu, gotówki, NNW dla pracowników?
 • Kto ponosi koszty szkoleń (uczestnictwo, dojazd, nocleg, diety)?

Kwestie formalno - prawne

 • Czy franczyzodawca umożliwia zapoznanie się z umową współpracy?
 • Jakie są stawki prowizyjne (czy są zwroty, wyłączenia, od czego jest to uzależnione)?
 • Jaki jest termin, w którym franczyzodawca, ma obowiązek powiadomienia franczyzobiorcy o planowanych zmianach dotyczących współpracy?
 • Czy jest wyłączność terytorialna, jeśli chodzi o obsługę klientów oraz czy franczyzodawca ma prawo do otwarcia innej placówki w pobliżu?
 • Czy jest zakaz konkurencji?
 • W jakich przypadkach na franczyzobiorcę może zostać nałożona kara finansowa i w jakiej wysokości?
 • Jaka umowa najmu jest akceptowana: dwustronna, trójstronna?
 • Jakie są dopuszczalne formy zatrudnienia pracowników (umowa o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza)?

Wsparcie

 • Jakie wsparcie marketingowe oferuje franczyzodawca?
 • Czy partner może prowadzić akcje promocyjne we własnym zakresie?
 • Czy franczyzodawca udostępnia bazy retencyjne do telemarketingu?
 • Kto zajmuje się wymianą wizualizacji placówki w przypadku zmiany kampanii marketingowej oraz kto ponosi koszty zmian?
 • Jakie są organizowane konkursy sprzedażowe, rankingi?
 • Czy w sieci franczyzowej funkcjonuje Rada Partnerów? Rada Partnerów ma zazwyczaj charakter doradczy i opiniotwórczy w zakresie wprowadzania zmian w sieci franczyzowej.
 • Jak wygląda wsparcie sprzedażowe (przedstawiciel regionalny, trener, back-office, infolinia, oddział własny)?
 • W jaki sposób franczyzodawca pomaga w promocji placówki w pierwszych miesiącach od otwarcia?
 • Czy franczyzodawca oferuje pomoc finansową dla partnera, w przypadku dekoniunktury, kryzysu, spadku sprzedaży w całej sieci?

Procesy i produkty

 • Do sprzedaży jakich produktów jest uprawniona placówka franczyzowa (kredyty, konta, karty, depozyty, MSP)?
 • Jak kształtuje się oferta na tle konkurencji, np. oprocentowanie kredytu, prowizja, ubezpieczenie?
 • Polityka kredytowa: czy istnieje model klienta docelowego? Jaka jest przyznawalność kredytów?
 • Jak wygląda proces sprzedaży? Czy jest dopuszczalny tzw. proces mobilny?
 • Czy przy placówce partnerskiej banku montowany jest bankomat?
 • Jakie są różnice pomiędzy oddziałem własnym oraz placówką franczyzową w produktach, w procesie?
 • Czy placówka partnerska współpracuje z oddziałem własnym lub czy jest w jakikolwiek sposób od niego uzależniona?
 • Czy jest dopuszczalna współpraca z podmiotami zewnętrznymi (tzw. leadowanie)?
 • Ile stanowisk pracy wymaga franczyzodawca?
 • Ile osób musi pracować w placówce? Co w przypadku urlopu, choroby – czy może być wówczas jedna osoba?

 

 

Autor: Maciej Makowski

Twórca serwisu FranczyzaBanku.pl

Trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny almanachu oraz magazynu dla Pośredników Finansowych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym" w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Autor licznych artykułów dedykowanych branży finansowej oraz franczyzowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, WZ w Chorzowie.

Autor: Maciej Makowski
Twórca serwisu FranczyzaBanku.pl
Trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny almanachu oraz magazynu dla Pośredników Finansowych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym" w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Autor licznych artykułów dedykowanych branży finansowej oraz franczyzowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, WZ w Chorzowie.
.