Każdy bank posiada własną politykę kredytową i określa wymagania względem swoich przyszłych kredytobiorców. Mimo, iż każdy bank może wymagać innych informacji, można wskazać standardowe dokumenty, które będą niezbędne, niezależnie od instytucji.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem kredytowym można podzielić na kilka grup:

 1. Osobowe. Standardowym dokumentem służącym do zidentyfikowania tożsamości jest dowód osobisty. Dodatkowym dokumentem może być paszport lub prawo jazdy. 
 2. Dochodowe. W przypadku starania się kredyt, klient w zależności od tego, z jakiego tytułu otrzymuje dochód, będzie zobligowany do dostarczenia różnych dokumentów potwierdzających faktyczną wysokość wynagrodzenia. Przykładowo:

  • Pracownicy etatowi mogą przedłożyć w banku:

   • Zaświadczenie o zatrudnieniu z ostatnich 3 miesięcy (ważne 30 dni)
   • Wyciągi bankowe
   • Od pracodawcy ZUS RMUA (opcjonalnie)
  • Emeryt / Rencista może przedstawić:

   • Decyzję o przyznaniu świadczenia
   • Decyzję o ostatniej waloryzacji / przeliczeniu świadczenia
   • Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości świadczenia
   • Odcinek lub potwierdzenie przelewu świadczenia na konto
   • Orzeczenie komisji lekarskiej (dotyczy rencisty)
  • Przedsiębiorcy będą musieli dostarczyć:

   • Decyzję o nadaniu numerów NIP i REGON,
   • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   • Deklarację PIT-36 (lub PIT-36L) za ostatni rok (lub dwa),
   • Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US (oryginały),
   • Wydruk z księgi przychodów i rozchodów (okres zależy od banku).
 3. Dokumenty dotyczące innych zobowiązań kredytowych (w przypadku kredytu konsolidacyjnego lub refinansowego):

  • Umowa kredytu
  • Zaświadczenie o aktualnym saldzie zadłużenia
  • Zaświadczenie potwierdzające zamknięcie kredytu, gdy został niedawno spłacony i informacja o tym nie została jeszcze wprowadzona do systemu BIK
 4. Dokumenty dotyczące nieruchomości (w przypadku kredytu hipotecznego)

 

 

Autorzy: Maciej Makowski, Łukasz Makowski

Wydawca: serwis FranczyzaBanku.pl

Maciej Makowski - trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny magazynu dla Pośredników Finansowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Łukasz Makowski – menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, procesów restrukturyzacji, marketingu, PR, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorzy: Maciej Makowski, Łukasz Makowski
Wydawca: serwis FranczyzaBanku.pl
Maciej Makowski - trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny magazynu dla Pośredników Finansowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Łukasz Makowski – menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, procesów restrukturyzacji, marketingu, PR, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
.