zpl zwiazek polskiego leasingu

Dane firmy
Związek Polskiego Leasingu
Ul. Rejtana 17/21, 02-516 Warszawa
www.leasing.org.pl

  • Dane kontaktowe
  • (+48) 22 5424136
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Profil na LinkedIn >>

 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów).

Zadania

ZPL reprezentuje interesy swoich członków współpracując, z licznymi organizacjami biznesowymi i organizacjami pracodawców m.in. Związkiem Banków Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, Konfederacją Lewiatan. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości.

Współpraca międzynarodowa

Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope.

Struktura

Eksperci branży leasingowej pracują społecznie na rzecz rozwiązań istotnych dla funkcjonowania polskich leasingodawców i ich klientów. W Związku działają: Grupa ds. digitalizacji, Grupa ds. rynku motoryzacyjnego, Grupa ds. rozwiązań prawnych, Grupa ds. rachunkowości, Grupa ds. statystyki i monitorowania rynku, Grupa ds. dobrych praktyk i CSR oraz Zespół ds. przeciwdziałania wyłudzeniom. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie delegaci przedsiębiorstw członkowskich oraz członkowie Komitetu Wykonawczego.Kolejnym organem statusowym polskiej organizacji leasingowej jest Komitet Wykonawczy, składający się z 5 do 8 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Komitet Wykonawczy powołuje i odwołuje dyrektora generalnego Biura Związku, który administruje bieżącą działalnością Związku zgodnie z uchwałami walnego Zgromadzenia i Komitetu Wykonawczego. W ZPL działają również Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

Galeria

Newsletter

.