polski zwiazek instytucji pozyczkowych

Dane firmy
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych
ul. Krakowskie Przedmieście 79/212, 00-079 Warszawa
www.zfp.org.pl

  • Dane kontaktowe
  • (+48) 22-6924243
  •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O organizacji

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych jest zarejestrowaną organizacją pracodawców, której celem jest dbanie o wysokie standardy świadczenia usług finansowych w sektorze pożyczkowym. Związek zrzesza liderów rynku pożyczek elektronicznych reprezentujących sektor fintech. Organizacja to niezależny, samorządny i demokratyczny reprezentant wiodących instytucji pożyczkowych. W jego skład wchodzą wyłącznie przedsiębiorstwa o wysokiej reputacji, które stosują zasady odpowiedzialnego pożyczania w praktyce. Członkowie prowadzą działalność na etycznych zasadach, z poszanowaniem interesu swoich klientów i zasad uczciwej konkurencji. PZIP dąży do tego, aby takie wartości stały się standardem dla całego rynku. Członkowie Związku działają w skali globalnej, obecnie na 18 rynkach na całym świecie, gdzie przynależą do analogicznych zrzeszeń, co zapewnia wymianę doświadczeń i najlepszych standardów obsługi klienta na poziomie międzynarodowym.

Inicjatywy

PZIP prowadzi branżowy Rejestr Firm Pożyczkowych, bezpłatną infolinię informacyjną dla konsumentów, bezpłatną pomoc prawną w trudnych przypadkach, mediacje w sytuacjach spornych oraz szkolenia ponoszące kompetencje dla pracowników instytucji pożyczkowych. Związek jest organizatorem cyklicznych spotkań przedstawicieli firm pożyczkowych i firm współpracujących. Dla branży wydawany jest magazyn kredytu konsumenckiego, kwartalnik „Promeritum”. PZIP jest sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy, przygotowanego wspólnie z innymi organizacjami pracodawców rynku finansowego. Związek wspiera również rozwiązania umożliwiające wymianę informacji o udzielonych pożyczkach pomiędzy firmami pożyczkowymi na zasadach wzajemności.

Wsparcie dla Członków

Wszyscy Członkowie Związku są uprawnieni do otrzymywania wsparcia Związku w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W jego zakres wchodzi monitoring medialny, monitoring legislacyjny, alerty branżowe, opracowania badań i raporty biznesowe, consulting z zakresu prawa i finansów, koordynacja procesów rekrutacyjnych kadry średniego i wyższego szczebla oraz doradztwo dotyczące wdrożeń nowych przepisów prawnych w toku prowadzonej działalności. Każdy z Członków uprawniony jest również do zwrócenia się i otrzymania pomocy w każdej innej dziedzinie, która nie wykracza poza zakres kompetencji Związku.

Działaność społeczna

Związek prowadzi stałą akcję edukacyjną dla konsumentów, dotyczącą bezpiecznego i rozsądnego korzystania z kredytu konsumenckiego. Współpracuje przy tym z mediami ogólnopolskimi oraz lokalnymi. Organizacja udziela również patronatu dla innych inicjatyw ukierunkowanych na podnoszenie świadomości finansowej konsumentów. W ramach działań społecznych Związek współpracuje też z centrami kultury, będąc Partnerem Teatru Muzycznego Roma oraz Galerii Sztuki DNA.

Rejestr Firm Pożyczkowych

Rejestr Firm Pożyczkowych jest przeznaczonym dla konsumentów zbiorem danych o pozabankowych przedsiębiorstwach, których dominującą działalnością gospodarczą jest udzielanie kredytu konsumenckiego. Wpisy zawierają dane rejestrowe firm, które wykonują czynności pożyczkowe oraz dodatkowe informacje z zakresu bezpieczeństwa transakcji, istotne dla konsumenta. Korzystanie z Rejestru jest bezpłatne.

Magazyn Promeritum

Kwartalnik poświęcony branży pożyczek pozabankowych. Magazyn to przede wszystkim liczne analizy, prognozy oraz podsumowania, a także najważniejsze informacje o zmianach w prawie. Misją Magazynu jest stworzenie platformy do swobodnej wymiany zdań wewnątrz branży. Pismo skierowane jest do kadry menedżerskiej i pracowników firm pożyczkowych, przedstawicieli sektorów powiązanych, finansistów i analityków.

Newsletter

.