zpf związek przedsiębiorstw finansowych

Dane firmy
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
www.zpf.pl

  • Dane kontaktowe
  • (+48) 58-3029205
  •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce skupia ponad 100 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, instytucje pożyczkowe, przedsiębiorstwa zarządzające wierzytelnościami, przedsiębiorstwa zarządzające informacją gospodarczą, fundusze hipoteczne sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej oraz szereg firm, świadczących usługi wspomagające lub komplementarne do działalności kredytowej.

Misja organizacji

Misją ZPF jest kreowanie najwyższych standardów postępowania w relacjach między kontrahentami, we wszystkich konfiguracjach – zarówno między firmami a klientami, jak i między przedsiębiorstwami. ZPF nieustannie dąży do usprawniania nadzoru etycznego nad swoimi członkami po to, by skutecznie budować wizerunek, zrzeszonych w ZPF firm, jako instytucji zaufania publicznego. Dlatego jesteśmy organizacją, w której dla nierzetelnych praktyk biznesowych nie ma  i nie będzie miejsca

Obszar legislacji polskiej i europejskiej

ZPF to organizacja pracodawców,  merytoryczny partner społeczny procesu legislacyjnego w Polsce, działająca między innymi poprzez swoich ekspertów w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. ZPF to bardzo aktywny uczestnik europejskiego procesu legislacyjnego jako Członek EUROFINAS - federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych, specjalistów rynku kredytowego. Zaangażowanie przejawia się nie tylko w opiniowaniu projektów regulacji polskich i europejskich. ZPF również dostarcza sprawdzoną, merytoryczną wiedzę poprzez inicjowane przez ZPF ekspertyzy, badania, raporty. Wśród licznych przykładów takiego zaangażowania są miedzy innymi raporty z oszacowania skutków europejskich regulacji, w tym impact assessement do Dyrektywy o kredycie konsumenckim, rate cap. ZPF popularyzuje również wiedzę o ADR (Alternative Dispute Resolution) – nowym, pozasądowym mechanizmie rozstrzygania sporów gospodarczych, wprowadzanym właśnie przez Unię Europejską i implementowanym w poszczególnych krajach członkowskich. Wielość sektorów rynku usług finansowych, reprezentowanych przez ZPF pozwala na podejmowanie zaangażowania w proces legislacyjny, uwzględniający dobro wspólne całego rynku.

Obszar badawczy

Misja ZPF wyznacza charakter zaangażowania w działalność samorządową, proces legislacyjny. Dlatego ZPF systematycznie prowadzi badania, w tym współpracując z wybitnymi ekspertami IRG Szkoły Głównej Handlowej, EY, Uniwersytetu Gdańskiego. Publikowane raporty są nie tylko źródłem wiedzy dla Członków ZPF, ale trafiają również do rąk kilkudziesięciu liderów opinii rynku finansowego, w tym Urzędów, instytucji infrastrukturalnych. Raporty cyklicznie publikowane w okresach półrocznych lub kwartalnych to: “Sytuacja na rynku Consumer Finance”, “Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, “Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce”, “Sektor firm pożyczkowych w Polsce”, „Sektor funduszy hipotecznych w Polsce”, „Zjawisko wyłudzeń na detalicznym rynku kredytowym w Polsce”, „Procesy upadłościowe polskich przedsiębiorstw”.

Obszar edukacji

ZPF jest organizatorem bądź współorganizatorem licznych kongresów, które zyskały sobie opinię merytorycznych, specjalistycznych. Do nich należą: Kongres Consumer Finance, Kongres Sektora Pożyczkowego, Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, Kongres Regulacje Prawne z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami, Kongres Antyfraudowy, Konferencja Prakseologiczno-Etyczna.

ZPF jest organizatorem Verba Veritatis, największego w Polsce Konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Od początku realizacji projektu Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest dr Bolesław Rok, wybitny naukowiec, ekspert w dziedzinie etyki biznesu, pracownik naukowy Akademii Koźmińskiego.

ZPF dostarcza również wiedzy, która może posłużyć do poprawy umiejętności finansowych konsumentów, poprzez opracowanie wraz z takimi Partnerami jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich praktycznych poradników, w tym na temat zaciągania zobowiązań kredytowych, profesjonalnego procesu windykacji, upadłości konsumentów.

Obszar etyki biznesu

ZPF jest rozpoznawalne poprzez eksperckie podejście do procesu legislacyjnego, dbałość o dostarczanie solidnej, pożytecznej wiedzy, ale ZPF koncentruje się silnie na zagadnieniach etyki biznesu. To co nas wyróżnia to cały szereg działań samorządowych, wpisanych w program etyczny ZPF, zapoczątkowany dzięki współpracy i doradztwie Profesora Wojciecha Gasparskiego, najbardziej uznanego w Polsce autorytetu z obszaru etyki.

Filarami programu są:

  • Zasady Dobrych Praktyk, jeden z niewielu w Polsce dokumentów o charakterze etycznym zaakceptowany przez KNF, aktualizowany i uzupełniany o kolejne księgi branżowych, szczegółowych zasad w miarę powiększania się zakresu podmiotowego, reprezentowanego w ZPF,
  • Komisja Etyki, której orzeczeniom podporządkowują się Członkowie ZPF , rozpatrująca wnioski o zbadanie zgodności praktyk biznesowych Członków ZPF i Zasad Dobrych Praktyk ZPF,
  • Audyt Etyczny, statutowy obowiązek, raz w roku wykonywany w formule samorządowej przez Członków ZPF, których sektor jest objęty zakresem księgi branżowej i szczegółowych zasad dobrych praktyk,
  • Certyfikat Etyczny, wydawany przez Komisję Etyki Członkom ZPF, jako potwierdzenie ich woli świadczenia usług zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF i przeprowadzenie przez nich obowiązkowego Audytu w formule samorządowej.

Newsletter

.