europejska federacja doradcow finansowych fpp

Dane firmy
Europejska Federacja Doradców Finansowych – EFFP Polska
ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa
www.effp.pl

  • Dane kontaktowe
  • (+48) 507 088 523
  •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O firmie

€uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska (€FFP Polska) to niezależne, międzynarodowe stowarzyszenie działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce. €FFP Polska jest organizacją całkowicie niezależną, nie jest powiązana z żadną instytucją finansową. Stowarzyszenie powstało w 2007 roku, jako organizacja partnerska niemieckiej €uropejskiej Federacji Profesjonalistów Finansowych z siedzibą w Bad Homburg. Federacja zrzesza członków, którzy zdali międzynarodowy egzamin i uzyskali Certyfikat €FFP. Certyfikaty €FFP wydawane są w Bad Homburg, w Niemczech. Celem działalności stowarzyszenia jest działanie na rzecz zwiększania bezpieczeństwa finansowego konsumentów, szczególnie w gospodarstwach domowych, promowanie idei planowania finansów osobistych, podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa, oraz działanie na rzecz upowszechniania wizerunku uczciwego, profesjonalnego doradcy finansowego. €FFP Polska podejmuje wiele inicjatyw społecznych, współpracując z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i uczelniami, organizując konferencje, spotkania, seminaria, na temat i na rzecz bezpieczeństwa finansowego konsumentów. EFFP Polska współpracuje również z Europejską Akademią Planowania Finansowego, nadzorując egzaminy na Certyfikat EFG® European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych) oraz EFC® European Financial Consultant (Doradca Finansowy).

Certyfikacja

€FFP stawia sobie za cel konsekwentne kształcenie i podnoszenie wiedzy swoich członków. Doskonaląc swoją wiedzę oraz wgłębiając się w coraz bardziej zaawansowane poziomy Doradztwa Finansowego potwierdzone egzaminem, osoby należące do €FFP, uzyskują międzynarodowe Certyfikaty. Certyfikacja w €FFP Polska jest 3-stopniowa. Po ukończeniu kolejnych stopni kształcenia i pomyślnym zdaniu egzaminów końcowych, absolwenci uzyskują certyfikaty €FFP (€uropean Federation of Financial Proffesionals), niezależnej europejskiej instytucji certyfikującej Doradców Finansowych. Każda osoba, odbierając Certyfikat €FFP, zobowiązana jest do przestrzegania Zasad Etycznych €uropean Federation of Financial Professionals, które określają cechy postawy osobistej i zawodowej, jakich oczekuje się od osób posiadających wyżej wymieniony Certyfikat.

Poziomy certyfikacji

  • I stopień – EFG® €uropean Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych)

  • II stopień – EFC® €uropean Financial Consultant (Doradca Finansowy)

  • III stopień – EFP ® €uropean Financial Planner (Planer Finansowy)

Profil Doradcy

Doradca Finansowy, według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym. Zawód doradcy finansowego opiera swoją działalność na zasadach określonych w KRK oraz na Standardzie Zawodu Doradcy Finansowego (kod zawodu: 241202), zatwierdzonym w 2013 r. przez MPiPS. Standard ten przejrzyście formułuje dane identyfikacyjne zawodu, opis zawodu, opis kompetencji zawodowych i profil kompetencji kluczowych. W Polsce formalnie istnieją zasady funkcjonowania doradcy finansowego na rynku finansowym. W sytuacji, gdy podkreśla się, że warunkiem rozwoju gospodarki jest oparcie jej na wiedzy i innowacyjności, ten zbiór przepisów dotyczących doradztwa finansowego powinien być wystarczający do uregulowania statusu zawodu doradcy finansowego, jako czynnika sprzyjającego kształtowaniu wiedzy finansowej w społeczeństwie oraz wprowadzającego innowacyjność do usług finansowych na polskim rynku finansowy.

Newsletter

.