Organizacje / Związki

Kategoria Organizacje/ Związki zawiera prezentację firm, które zrzeszają uczestników rynku finansowego w Polsce, takich jak: banki, instytucje pożyczkowe, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi, przedsiębiorstwa zarządzające wierzytelnościami i informacjami gospodarczymi. Wspólnym celem tych organizacji jest dążenie do uregulowania rynku finansowego w obszarze legislacji, opracowywania standardów i procedur związanych z działalnością instytucji finansowych w Polsce. Zajmują się one także ujednolicaniem i podnoszeniem standardów świadczenia usług finansowych oraz postępowania w relacjach pomiędzy uczestnikami rynku consumer finance.

Newsletter

.