Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Bankowość i doradztwo finansowe (V edycja) prowadzone przez Katedrę Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

Treści programowe modułu Bankowość koncentrują się na takich obszarach tematycznych jak: Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej, Polityka monetarna w UE, System finansowy w UE i Unia Bankowa, Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów, Produkty i usługi, Klienci detaliczni, Klienci zamożni, Klienci MSP, Klienci korporacyjni, Etyka, Ryzyko kredytowe, Ryzyko płynności, Ryzyko rynkowe, Ryzyko operacyjne i inne ryzyka, Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli, Analiza rentowności. Treści programowe modułu Doradztwo finansowe dotyczą planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz otoczenia prawno-ekonomicznego tych procesów.

Ukończenie Studium dla osób zainteresowanych po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej* będzie dawało prawo do przystąpienia do egzaminów na 2 certyfikaty – Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E oraz Europejski Asystent Finansowy (EFG®, European Financial Guide). W związku posiadaniem przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu statusu centrum egzaminacyjnego na każdy z certyfikatów na podstawie umów z ZBP i EAFP, egzaminy na certyfikaty EFCB 3E i EFG® po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów będą przeprowadzone w Poznaniu.

Adresaci studiów

Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim pracujące w bankach i niebankowych instytucjach finansowych, prowadzących własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego, a także chcące podjąć pracę w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi przekwalifikowanie zawodowe. Możliwość uczestnictwa w studiach już po studiach licencjackich dzięki systemowi zajęć w wybrane weekendy pozwala na ich łączenie ze studiami II stopnia, a po ukończeniu studiów możliwe jest posiadanie 2 certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze bankowości i doradztwa finansowego, co będzie stanowiło niewątpliwy atut absolwenta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim pracujące w bankach i niebankowych instytucjach finansowych, prowadzących własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego, a także chcące podjąć pracę w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi przekwalifikowanie zawodowe.

Możliwość uczestnictwa w studiach już po studiach licencjackich dzięki systemowi zajęć w wybrane weekendy pozwala na ich łączenie ze studiami II stopnia, a po ukończeniu studiów możliwe jest posiadanie 2 certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze bankowości i doradztwa finansowego, co będzie stanowiło niewątpliwy atut absolwenta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.

rekrutacja na studia podyplomowe bankowosc doradztwo finansowe

Program studiów

Moduł Bankowość zgodny z najnowszymi wymogami Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E przygotowujący do egzaminu na ten certyfikat

 1. Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej
 2. Polityka monetarna w UE
 3. System finansowy w UE i Unia Bankowa
 4. Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów
 5. Produkty i usługi
 6. Klienci detaliczni
 7. Klienci zamożni
 8. Klienci MSP
 9. Klienci korporacyjni
 10. Etyka
 11. Ryzyko kredytowe
 12. Ryzyko płynności
 13. Ryzyko rynkowe
 14. Ryzyko operacyjne i inne ryzyka
 15. Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli
 16. Analiza rentowności

Moduł Doradztwo finansowe zgodny z wymogami Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EFPA Polska przygotowujący do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®

 1. Podstawy planowania finansowego
 2. Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza Polityka finansowa
 3. Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP
 4. Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP
 5. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych
 6. Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego
 7. Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej
 8. Uwarunkowania procesu inwestowania
 9. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
 10. Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie
 11. Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
 12. Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym
 13. Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych
 14. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego
 15. System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego
 16. Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta
 17. Elementy etyki
 18. Doradztwo sukcesyjne

Kontakt / dodatkowe informacje

Więcej informacji o studiach podyplomowych można uzyskać na stonie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu TUTAJ

 • Wydarzenia branżowe

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.