Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zaprasza do udziału w II edycji Kongresu Sektora FinTech, który odbędzie się dnia 22 marca 2018 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

Sektor FinTech istotne wpływa na sektor usług finansowych w Polsce, rewolucjonizuje sposób funkcjonowania usług finansowych i wiele innych aspektów rynku finansowego. Kongres Sektora FinTech ma być miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące perspektyw i kierunków rozwoju tego sektora dlatego II edycja Kongresu ma poruszyć najbardziej istotne problemy rynku finansowego:

  • współpracę sektora FinTech z sektorem bankowym oraz inwestorami zagranicznymi,
  • klient w erze FinTech – czy już 3.0?
  • alternatywne sposoby finansowania: crowdfunding, microfactoring.

Wśród zaproszonych ekspertów znajdują się przedstawicie Komisji Nadzoru Finansowego, biura Rzecznika Finansowego oraz praktycy rynku finansowego.

Zaproszenie do udziału w debacie kongresowej trafiło nie tylko do przedstawicieli sektora FinTech, ale też szerokiego zakresu podmiotowego interesariuszy tego sektora – zaproszenie otrzymały banki, instytucje pożyczkowe, instytucje płatnicze, firmy doradztwa prawnego i strategicznego. Mamy nadzieję, że udział przedstawicieli tak wielu sektorów gwarantuje, że Kongres stanie się ważnym projektem merytorycznym i cenionym przez profesjonalistów miejscem wymiany doświadczeń.

Więcej informacji na: www.kpf.pl

Zapraszamy,
Serwis FranczyzaBanku.pl, Patron Medialny

  • Wydarzenia branżowe

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.