Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Kongresie Bankowości Detalicznej, największym krajowym forum dyskusyjnym o perspektywach, wyzwaniach i problemach bankowości detalicznej. Kongres odbędzie się 20–21 listopada 2019. w Centrum Giełdowym GPW w Warszawie.

Kongres rozpoczniemy Debatą Gigantów Bankowości Detalicznej, w której udział wezmą Prezesi siedmiu największych krajowych banków, a którą tradycyjnie poprowadzi Marek Tejchman z Dziennika Gazety Prawnej. Dyskusja koncentrować się będzie na najistotniejszych krótko- i średniookresowych wyzwaniach stojących przed sektorem, w kontekście szeroko rozumianej odpowiedzialności zarówno sektora jak i regulatorów oraz klientów.

Podczas sesji kongresowych zapraszamy do wspólnej dyskusji m.in. o wpływie konkurencji ze strony GAFAA, cyfryzacji i platformizacji bankowości detalicznej, korzyściach z otwarcia się na produkty pozabankowe (valueadded services), ograniczaniu skutków oszustw w cyfrowym świecie oraz o europejskich doświadczeniach oraz krajowych uwarunkowaniach i szansach stwarzanych przez open data economy. Wspólnie podejmiemy również temat czy i jak firmy z konkurencyjnych i jednocześnie coraz silniej ze sobą związanych sektorów: finansowego i technologicznego są przygotowane do „walki” o pracownika i tworzenie dla niego atrakcyjnych warunków pracy w Polsce. Tegoroczny Kongres zakończy sesja poświęcona inspiracjom dla sektora bankowości detalicznej, których źródłem mogą być inne branże.

Zachęcamy do włączania się w dyskusje i zadawania pytań. Atmosfera Kongresu sprzyja nieskrępowanej dyskusji zarówno podczas debat jak i w czasie przerw.

Więcej informacji wraz z agendą Kongresu znajduje się na stronie: https://kbd.projektekf.pl/program

Zapraszamy,
Serwis FranczyzaBanku.pl, Patron Medialny

  • Wydarzenia branżowe

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.