Według danych GUS, w samym 2015 r. w Polsce zarejestrowano 254,6 tys. nowych przedsiębiorstw niefinansowych, z czego 84% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Obecna liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą z PKD, dotyczącym usług finansowych wynosi 87,2 tys. podmiotów i dane te dotyczą jedynie indywidualnych działalności. Jak pokazują powyższe dane, w Polsce wciąż powstają nowe firmy. Jeśli my również myślimy o własnym biznesie, powinniśmy najpierw przyjrzeć się możliwościom oraz dokonać kilku istotnych wyborów.

Opracowanie biznes planu

Istnieją przedsiębiorcy, którzy decydując się na otwarcie własnej działalności nie przygotowują konkretnego schematu działania. Mają jedynie ogólną koncepcję, która nie jest poparta wcześniejszymi analizami rynku. Taki biznes jest obarczony dużym ryzykiem, ponieważ bez wcześniejszego planu, ciężko jest osiągnąć sukces. Każdy potencjalny przedsiębiorca, zanim zajmie się formalnościami związanymi z otwarciem firmy, powinien dokładnie przyjrzeć się swojej koncepcji. W tym celu nieodzowne jest sporządzenie biznes planu, czyli dokumentu, który zawiera analizę i ocenę opłacalności danego przedsiębiorstwa.

Jakie elementy powinien zawierać dobry biznes plan?

 • Ogólne informacje o firmie, produktach, rynku zbytu, finansach,
 • Opis pomysłu, ogólnej koncepcji i wyznaczonych celów,
 • Opis produktów/usług, jakie planujemy oferować,
 • Analizę konkurencji na rynku,
 • Ocenę rynku dostawców i odbiorców,
 • Strategię marketingową i sprzedażową,
 • Informacje na temat pracowników i kadry zarządzającej,
 • Plan realizacji wyznaczonych celów,
 • Analizę SWOT,
 • Prognozę finansową.

Biznes plan na potrzeby wewnętrzne nie musi być dokumentem sformalizowanym. Wystarczy, że będzie zawierał istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy informacje. Przede wszystkim, tworząc biznes plan, musimy zastanowić się nad samym pomysłem oraz celem, jaki chcemy osiągnąć. W tym przypadku ważne jest określenie czy chcemy skupić się na prowadzeniu jednego punktu czy też naszym celem jest stworzenie sieci placówek. Na tym etapie warto przeanalizować czy chcielibyśmy budować swoją markę, czy otworzyć działalność w oparciu o franczyzowy system partnerski lub inny model. Inaczej będzie wyglądać przedsięwzięcie w przypadku własnego brandu, a inaczej w przypadku znanej marki.

Następnym etapem jest opis produktów lub usług, jakie zamierzamy sprzedawać. Musimy zorientować się w ilości dostawców danego produktu lub usługi oraz warunkach jakie oferują. Niezbędne jest także określenie docelowej grupy odbiorców, tj. profilu oraz liczby potencjalnych klientów, którzy mogą być zainteresowani naszą ofertą. Należy opracować strategię sprzedaży, czyli jak chcemy dotrzeć do naszych odbiorców. Przede wszystkim, należy ocenić rynek i działającą na nim konkurencję. Jeśli zweryfikujemy ceny oferowane przez dostawców i oszacujemy zapotrzebowanie na produkty, może okazać się, że istnieje możliwość negocjacji cen z dostawcami, przez co będziemy mogli obniżyć cenę względem konkurencyjnych przedsiębiorstw i/lub zwiększyć własną marżę.

Jeśli chodzi o strategię marketingową, powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób poinformujemy naszych potencjalnych klientów o swojej ofercie. Kiedy pada pytanie o sposoby promocji własnej firmy, zazwyczaj słyszymy odpowiedź: ulotki, ogłoszenia w gazecie, ogłoszenia w Internecie, reklama w radiu, a najlepiej w telewizji. Musimy jednak oszacować, po pierwsze, czy dysponujemy wystarczającymi środkami finansowymi, które jesteśmy w stanie przeznaczyć na reklamę. Po drugie, warto zastanowić się czy dany sposób reklamy będzie efektywny dla naszej grupy docelowej. Jeśli zakładamy, że zainteresowani naszą ofertą będą kierowcy samochodów, to reklama emitowana w liniach tramwajowych będzie mało efektywna.

Zakładając firmę, należy wziąć pod uwagę czy planujemy pracować na zasadzie samozatrudnienia czy też zamierzamy zatrudnić pracownika. Warto pomyśleć o możliwościach dofinansowania jakie proponują urzędy pracy.

Sporządzenie planu finansowego

Finalnym etapem analizy przedsięwzięcia jest sporządzenie prognozowanego planu finansowego, w którym należy ująć:

 • Posiadane środki finansowe, przeznaczone na działalność gospodarczą,
 • Wszelkiego rodzaju dotacje i doposażenia,
 • Zewnętrzne źródła finansowania,
 • Koszty stałe, w tym m.in. koszty: wynajmu lokalu, zatowarowania, ubezpieczeń, zatrudnienia pracownika, księgowości, telefonu i internetu,
 • Koszty zmienne, w tym m.in.: media, utrzymanie samochodu, szkolenia, reklama i marketing,
 • Planowane przychody finansowe.

Prognoza finansowa powinna obejmować okres co najmniej 12 miesięcy. Pamiętajmy, że rzetelny biznes plan, który zakłada wszelkie możliwości, obejmujące także zagrożenia i ryzyko związane z naszym biznesem jest pierwszym krokiem do rentownego przedsiębiorstwa.

 • Własny biznes

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

Chcesz założyć firmę i szukasz pomysłu?
Odwiedź nowy portal dla ludzi przedsiębiorczych WlasnyBiznes.PL >>

.