Truizmem jest stwierdzenie, że biznes tworzą ludzie. Kapitał ludzki oraz finansowy to jedne z najważniejszych ogniw każdej firmy. Nierzadko się zdarza, że brak pieniędzy uniemożliwia realizację marzeń o własnym przedsięwzięciu lub brakuje odpowiednich ludzi, z którymi można budować wspólny sukces. Jedno bez drugiego nie istnieje.

Dlatego też, wdrożyliśmy w serwisie FranczyzaBanku.pl nową kategorię "Szukam inwestora / wspólnika", która umożliwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy:

  • Osobami, które chcą otworzyć własny biznes, ale nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi i doświadczeniem biznesowym, a
  • Przedsiębiorcami, którzy posiadają kapitał, odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie, ale brakuje im odpowiednich ludzi.

Bazujemy na doświadczeniu zdobytym na rynku pracy podczas rekrutacji Doradców Klienta oraz na naszych Użytkownikach, czyli osobach, które prowadzą już własny biznes na rynku pośrednictwa finansowego lub dopiero planują założyć działalność gospodarczą.

Pracownicy etatowi cierpią na syndrom braku własności. Mają świadomość, że finalnie to nie jest ich biznes. Przedsiębiorcom zaś, doskwiera fluktuacja, czyli częste rotacje kadrowe. Aby zniwelować ten wskaźnik, umożliwiamy nawiązywanie kontaktów na nowej płaszczyźnie.

W dzisiejszych czasach warto szukać nowych rozwiązań, gdyż tradycyjny podział pracownik-przełożony traci na znaczeniu. Rynek pracy jest bardzo wymagający i należy szukać alternatywnych, innowacyjnych form współpracy, aby zbudować lojalny zespół i osiągnąć wspólny sukces. Konfiguracji jest wiele, począwszy od wszelkiego rodzaju spółek, akcjonariatu pracowniczego czy umowy z opcją objęcia udziałów. Przede wszystkim należy określić jasne zasady współpracy. Podstawą jest transparentna umowa, która powinna regulować obowiązki, cele, wkład początkowy, odpowiedzialność, zasady współpracy, gratyfikacji oraz mechanizm udziału w zyskach lub opcji objęcia udziałów.

W biznesie istnieją zasadniczo dwie waluty: pieniądze i czas. Tych pierwszych, osoby na początku swojej kariery zawodowej zazwyczaj nie posiadają, ale mogą "zapłacić" ponadprzeciętnym zaangażowaniem w postaci czasu. Należy im to tylko umożliwić i postawić na relacje partnerskie.

Pracownicy etatowi posiadają wiedzę, umiejętności sprzedażowe, ale nierzadko brakuje im odwagi oraz odpowiednich kompetencji biznesowych, aby otworzyć firmę. Paradoksalnie, rozwojowi przedsiębiorczości w branży pośrednictwa finansowego sprzyja sytuacja na rynku pracy w bankowości, która nie jest zbyt optymistyczna. Z danych opublikowanych w ostatnim raporcie zatrudnienia w sektorze bankowym wynika, że nastąpiła kolejna redukcja etatów. Oddziały własne będą likwidowane, co jest szansą dla rozwoju sieci zewnętrznej. Przykładem tego zjawiska są kolejne banki, które przymierzają się do transformacji oddziałów własnych w placówki franczyzowe.

W ogłoszeniu "Szukam inwestora / wspólnika" istnieje możliwość wpisania maksymalnie 5 miejscowości, w których dana osoba rozważa podjęcie współpracy, aby uniknąć sytuacji, w której bezrefleksyjnie wpiszemy "Cała Polska". W dłuższej perspektywie, biznes zbyt odległy od miejsca zamieszkania nie ma racji bytu. Ponadto, ogłoszenia są płatne, aby skupiać wyłącznie oferty osób, które myślą poważnie o wspólnym przedsięwzięciu. Nowa kategoria wpisuje się w misję serwisu FranczyzaBanku.pl, którą jest wspieranie biznesu na rynku pośrednictwa finansowego.

  • Własny biznes

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

Chcesz założyć firmę i szukasz pomysłu?
Odwiedź nowy portal dla ludzi przedsiębiorczych WlasnyBiznes.PL >>

.