Zadający pytanie: "jaki jest przepis na sukces w biznesie? " wszyscy zgodnie odpowiadają, że ludzie i ich ciężka praca, bo to oni tworzą biznes franczyzowy. Wiele zależy od ich zaangażowania, kreatywności, motywacji, determinacji… Z drugiej strony , jakie są najczęstsze problemy franczyzobiorców? Fluktuacja. Niestety, płynność zatrudnienia jest ryzykiem wpisanym w działalność każdego przedsiębiorstwa.

Jak ten problem możemy rozwiązać? Wzmocnić lojalność pracowników! Przekazać personelowi część władzy i odpowiedzialności poprzez akcjonariat, który jest formą uczestnictwa pracowników w funkcjonowaniu spółki (sp. z o.o.), a zarazem szansą i formułą dającą im władzę w przedsiębiorstwie. Dzięki temu zyskujemy ponadprzeciętną motywację oraz zaangażowanie. Pracownicy wynagradzani są wówczas za pracę w formie miesięcznych płac oraz otrzymują dochód z dywidend z tytułu posiadania udziałów ich własnego zakładu pracy.

Nierzadko spotykałem się z sytuacją, w której franczyzobiorca w jednym miesiącu wypłacał wysokie premie pracownikom, a w następnym musiał dopłacić do biznesu ze względu na niską sprzedaż. W ogólnym rozrachunku, pracownicy otrzymali premię, a zysk właściciela uległ zbilansowaniu i wyszedł na zero. Premia w postaci dywidendy wyklucza ryzyko wahań oraz sinusoidy.

Zauważalny współcześnie szybki postęp na rynku, wymaga zmiany spojrzenia na tradycyjną rolę relacji pracownicy – kierownictwo. Lojalność pracowników jest coraz słabsza, dlatego należy stosować nowe formy wiążące pracowników z pracodawcą. Osoby zatrudnione w firmie, która jest po części ich własnością, angażują się w 100%, przyszłościowo i rozwojowo spoglądają na swoje miejsce pracy oraz w ostateczności korzystają ze zwolnienia chorobowego.

Posiadanie akcji przedsiębiorstwa i udział w jego zyskach stanowi najskuteczniejszą materialną motywację. Następuje trwałe związanie pracownika z przedsiębiorstwem i zainteresowanie jego rozwojem. Wzrost zysku, będący wynikiem wzrostu wydajności pracy, stanowi dla pracownika istotny element motywacji, a dla kadry zarządzającej- istotny element ułatwiający zarządzanie.

Powodzenie systemu zarządzania opartego na partycypacji pracowników, zależy od dojrzałości personelu tzn. jego motywacji, doświadczenia, predyspozycji, cech i kompetencji, które skłaniają do wykonywania zadań bez instrukcji przełożonego. Na proces zarządzania w „spółkach pracowniczych” należy spojrzeć przede wszystkim, przez pryzmat motywacji pracowników – aktywnych właścicieli firmy. Niezbędnym jest również wytworzenie swoistej kultury organizacyjnej, której zasadniczymi wyznacznikami są:

 • osobiste zaangażowanie osoby kierującej przedsiębiorstwem,

 • precyzyjne zasady w procesie zarządzania , podejmowania decyzji oraz wyznaczania celów,

 • transparentny zakres odpowiedzialności i obowiązków,

 • poznanie przez pracowników i zrozumienie podstawowych zasad rządzących własnością i związaną z nią odpowiedzialnością,

 • opracowanie pisemnych zasad określających postawę zaangażowaną,

 • wzmocnienie świadomości własności pracowniczej przez system premii uzależnionych od produktywności pracowników i dochodów przedsiębiorstwa.

Generalnie należy podkreślić, że najważniejszy jest sposób traktowania przez kierownictwo "ludzi – jako właścicieli" . Sposób wdrożenia całego procesu jest już tylko tego następstwem. System partycypacji można wdrożyć zarówno już w istniejącej placówce, jak również otworzyć nową franczyzę bankową, która wymaga niemałych nakładów. Kilkadziesiąt tysięcy złotych stanowi barierę dla wielu ludzi, którzy posiadają doświadczenie, znają lokalny rynek i nie brak im motywacji, w przeciwieństwie do pieniędzy. Z drugiej strony, przedsiębiorcy chcą się rozwijać, ale brakuje im dobrej, zaangażowanej kadry.

Przykładowy model placówki 3 osobowej + zarządzający.

Inwestor – posiada pakiet większościowy oraz inwestuje 35.000PLN za 70% udziałów. Zadania:

 • nadzór i kontrola nad rozwojem firmy,
 • utrzymanie płynności finansowej,
 • obowiązki administracyjno-księgowe,
 • zarządzanie oparte na współpracy z doradcami-współwłaścicielami
 • dbanie o pozytywny wizerunek marki i firmy

Pracownik  – wkład własny: 5000zł (wpłacenie własnych środków zwiększa dyscyplinę i zaangażowanie osoby) lub opcja objęcia udziałów w zamian za wypracowane premie, ustalone odpowiednim aneksem. Obligatoryjnie każdy pracownik podpisuje zakaz konkurencji. Zadania:

 • współudział w prowadzeniu placówki partnerskiej,
 • współpraca z inwestorem-przełożonym,
 • aktywna sprzedaż produktów bankowych oraz realizacja planów sprzedażowych,
 • bieżąca obsługa operacyjna Klientów,
 • budowanie, utrzymywanie i rozwijanie wysokiego poziomu satysfakcji Klienta
 • aktywny udział w funkcjonowaniu Placówki
 • nadzór i kontrola nad realizacją planów sprzedażowych

Udziały: Inwestor (przełożony) 70% udziałów – Pracownicy, w ich posiadaniu znajduje się 30% akcji.

Procedury i regulaminy:

 • opracowanie pisemnych zasad określających postawę zaangażowaną,

 • regulacje uprawniające możliwość odwołania

 • precyzyjne zasady w procesie zarządzania , podejmowania decyzji oraz wyznaczania celów,

 • transparentny zakres odpowiedzialności i obowiązków

 • zakaz konkurencji dla pracownika-współwłaściciela

 • system premii uzależniony od produktywności pracowników i dochodów przedsiębiorstwa.

Procentowy wkład własny wiąże się udziałem we władzy, według zasady jedna akcja – jeden głos. Inwestor powinien mieć pakiet większościowy ze względu na łatwość zarządzania spółką i relatywnie największe ryzyko.
 • Własny biznes

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

Chcesz założyć firmę i szukasz pomysłu?
Odwiedź nowy portal dla ludzi przedsiębiorczych WlasnyBiznes.PL >>

.