Analizując rynek bankowy na przestrzeni kilku lat, można dość łatwo zaobserwować kilka niepokojących procesów, które niestety będą przybierać na sile; mianowicie: zwolnienia pracowników etatowych, zamknięcia oddziałów własnych oraz konsolidacje banków. O ile konsolidacja dla właścicieli banków niesie za sobą wiele korzyści w postaci efektu synergii i optymalizacji kosztów; o tyle dla pracowników wiąże się ze zwolnieniami oraz zamknięciami oddziałów.

Oczywiście redukcja personelu nie jest wyłącznie pochodną konsolidacji, lecz wynika z permanentnego rozwoju technologii, zmiany nawyków oraz preferencji zakupowych klientów, czego konsekwencją jest adaptacja banków do gospodarki cyfrowej i zmiany w kanałach dotarcia do klienta, tj. ograniczenie zasobów terenowych na rzecz rozwoju szeroko rozumianych narzędzi mobilnych. Ponadto, zwolnienia pracowników wynikają z braku efektywności oddziałów własnych, ponieważ właściciele banków oczekują minimum kilkunastoprocentowej stopy zwrotu i w celu uzyskania lepszych wyników pozbywają się balastu, którym okazują się oddziały własne.

Bez względu na fazy rozwoju gospodarki oraz panujące trendy, zapotrzebowanie na działalność doradczą było, jest i będzie. W Polsce wciąż pozostają obszary do zagospodarowania i ubankowienia, zaś placówki stacjonarne dla sporej części społeczeństwa pozostają jedynym łącznikiem ze światem bankowym.

Optymalnym rozwiązaniem na powyższą sytuację, wydaje się być rozwój Instytucji Finansowych w oparciu o model franczyzy, który daje szereg korzyści zarówno franczyzodawcom jak i franczyzobiorcom. Do najważniejszych korzyści dla franczyzodawcy (banku) należy:

  • Przerzucenie na franczyzobiorcę kosztów dot. inwestycji oraz działalności operacyjnej, co kwalifikuje franczyzę do grupy najefektywniejszych modeli biznesowych.

  • Pozyskanie zmotywowanych oraz zaangażowanych osób, z uwagi na ryzyko jakie ponosi franczyzobiorca.

  • W przypadku zwolnień grupowych, współpraca na zasadach franczyzy to szansa na "zatrzymanie personelu", który jest redukowany w wyniku fuzji lub restrukturyzacji, a doskonale zna specyfikę danego banku oraz lokalny rynek.

  • Uniknięcie problemów zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy jednostek franczyzowych zatrudniani są przez Partnerów, czego pochodną są nowe miejsca pracy.

  • Osiągnięcie szybszej penetracji rynku oraz możliwość otwarcia placówki partnerskiej w miejscowości, w której oddział własny nie byłby rentowny.

  • Dotarcie do nowych grup klientów.

  • Wzrost świadomości marki i zaufania do niej.

Na koniec warto podkreślić, że największe banki w Polsce posiadają systemy franczyzowe, a departamenty dystrybucji pośredniej zyskują na znaczeniu i są ważnym elementem strategii biznesowej. Historia pokazuje, że instytucje finansowe, które rozpoczynały działalność operacyjną w ostatnich latach, bez sieci franczyzowej nie osiągnęłyby tak szybkiego rozwoju oraz satysfakcjonujących wyników.

  • Własny biznes

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

Chcesz założyć firmę i szukasz pomysłu?
Odwiedź nowy portal dla ludzi przedsiębiorczych WlasnyBiznes.PL >>

.