Giełda sprzedaży placówek bankowych skupia oferty z całej Polski, z wszystkich systemów franczyzowych i została utworzona przez serwis FranczyzaBanku.pl, aby ułatwić przejęcie już funkcjonującej placówki przez nowego Franczyzobiorcę. Specjalistyczny serwis branżowy FranczyzaBanku.pl zajmuje się promocją franczyzy bankowej i jednym z podstawowych postulatów jego misji jest wspieranie Franczyzodawców oraz Franczyzobiorców w działalności operacyjnej. Dlatego też, pomaga w kojarzeniu Partnerów biznesowych i pozyskuje Kontrahentów zarówno do nowych placówek, jak również do już funkcjonujących oddziałów.

Dlaczego placówki franczyzowe Banku są na sprzedaż?

Giełda sprzedaży placówek bankowych zawiera oferty bezpośrednio od Franczyzobiorców (Partnerów), którzy chcą sprzedać placówkę z powodów osobistych lub z przyczyn formalnych, ponieważ nie wywiązują się z warunków umowy oraz narzucanych standardów.

Wiele osób mylnie odbiera oferty sprzedaży placówek. Uważają, że jak ktoś chce sprzedać franczyzę, to znaczy, że nie jest rentowna, interes zapewne "nie idzie". W ciągu roku, średnio 3% sieci zmienia Właściciela, co jest procesem naturalnym. Biorąc pod uwagę, że w Polsce działa ponad 2,5 tysiąca placówek franczyzowych, to w rocznym obiegu znajduje się około 100 placówek. Franczyza bankowa jest stabilnym biznesem, lecz jak w każdej branży zdarzają się przedsiębiorcy, którzy przeliczyli się ze swoimi możliwościami i zdecydowali się powrócić na etat. Sprzedaż placówki nie oznacza zamknięcia oddziału i rezygnacji z lokalizacji, lecz zmianę Partnera, który nią zarządza. Pamiętajmy, że to ludzie tworzą ten biznes!

Wojtarowicz i Partnerzy wśród przyczyn sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw wymieniają:

  • względy osobiste (osiągnięcie wieku emerytalnego przez właściciela firmy, przy braku w rodzinie odpowiedniego kontynuatora działalności, chęć rozpoczęcia nowej działalności),

  • zmiany ścieżki zawodowej; problemy zdrowotne, rozwód, nieporozumienia ze współwłaścicielem prowadzące do rozpadu firmy itp.,

  • względy ekonomiczno-rynkowe (rosnąca konkurencja w branży; brak możliwości sprawowania kontroli, ze względu na coraz większe rozmiary prowadzonej działalności)

  • względy finansowe (problemy płynnościowe prowadzonego przedsiębiorstwa, niemożność finansowania działalności z środków własnych i ograniczony dostęp do obcych źródeł finansowania),

  • względy prawne (zmiana uregulowań prawnych uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca dalsze prowadzenie działalności),

  • okazje rynkowe (otrzymanie doskonałej oferty, która znacznie przewyższa oczekiwania właścicieli odnoście wartości prowadzonego przedsiębiorstwa).

Dla małych i średnich przedsiębiorstw charakterystyczne są dwa pierwsze z wyżej wymienionych motywów sprzedaży przedsiębiorstwa, pozostałe są właściwie tożsame dla wszystkich działających na rynku podmiotów gospodarczych. Jak widać, powodów zmian jest wiele: począwszy od względów osobistych, do których należy zaliczyć braki w umiejętnościach menadżerskich, po restrukturyzację firmy – ten proces dotyczy Partnerów, którzy posiadają kilka placówek i optymalizują swoje „mini sieci”. Utrata płynności nie musi być bezpośrednio skorelowana z brakiem rentowności danej placówki. Może wynikać ze złego zarządzania finansami oraz z nadmiernego konsumpcjonizmu Właściciela i życia ponad stan. Każdy biznes cechuje koniunktura, lata hossy i bessy. Należy pamiętać o oszczędzaniu i utworzeniu funduszu stabilizacyjnego na wypadek gorszych czasów. Gdy o tym zapomnimy, wcześniej czy później zderzymy się z brutalnymi realiami rynku, co spowoduje utratę płynności, która może być powodem sprzedaży placówki. W obecnych czasach rynek consumer finance jest bardziej wymagający i trzeba zdecydowanie więcej pracować, aniżeli kilka lat temu. Część graczy traci zapał oraz energię do pracy. Ten aspekt wiążę się z wypaleniem zawodowym, który dotyczy każdej branży.

Jak długo trwa sprzedaż placówki?

Sprzedaż placówki zależy od wielu czynników i trwa średnio 3 miesiące. Giełda sprzedaży placówek bankowych cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Istnieją przedsiębiorcy, którzy tylko czekają na okazję i poprzez zastosowanie swoistej „dźwigni” w postaci swojego know-how oraz efektywnego personelu, zwiększają obroty placówki i osiągają bardzo szybki zwrot z inwestycji.

Co trzeba zrobić, żeby kupić placówkę?

Osoba, która przejmuje placówkę przechodzi taki sam proces jak w przypadku otwarcia nowej placówki. Musi spełnić warunki wymagane przez Franczyzodawcę (Bank). Osoby zainteresowane zakupem placówki bankowej, zachęcamy do zapisania się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze oferty sprzedaży. Warto podkreślić, że usługa jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Specjalistyczny serwis branżowy FranczyzaBanku.pl zajmuje się promocją franczyzy bankowej i jednym z podstawowych postulatów jego misji jest wspieranie Franczyzodawców oraz Franczyzobiorców w działalności operacyjnej. Dlatego też, pomaga w kojarzeniu Partnerów biznesowych.

  • Własny biznes

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

Chcesz założyć firmę i szukasz pomysłu?
Odwiedź nowy portal dla ludzi przedsiębiorczych WlasnyBiznes.PL >>

.