Na wstępie należy podkreślić, że słowo franczyza jest często mylone z ubezpieczeniowym terminem franszyza, który występuje w dwóch wariantach: integralna oraz redukcyjna i oznacza udział własny w szkodzie. Franczyza bankowa to system sprzedaży usług i produktów, który oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami.

Franczyzę bankową cechuje trwały, kontraktowy stosunek umowny łączący franczyzodawcę i franczyzobiorcę, z którego wynika obowiązek franczyzodawcy do przekazywania franczyzobiorcy know-how w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania Umowy, zaś franczyzobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich regulacji prawnych związanych z prowadzeniem placówki bankowej, sprzedawania produktów franczyzodawcy, zgodnie z obowiązującymi standardami, dbania o jego dobre imię oraz nienaganny wizerunek. Umowa franczyzowa należy do tzw. umów nienazwanych, tzn. nie określają jej żadne akty prawne, a ogólnie obowiązujące ustawy, w tym kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny.

Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nakłada na swoich partnerów, obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z wypracowaną koncepcją współpracy, ujętą w ramy tzw. systemu partnerskiego, przekazaną w formie pakietu franczyzowego. W okresie trwania współpracy, franczyzobiorca uprawniony jest do korzystania ze znaku towarowego franczyzodawcy, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy.

Franczyza bankowa posiada wiele zalet:

 • sprawdzony biznes przez franczyzodawcę w warunkach rynkowych. Franczyzobiorca może skorzystać z doświadczeń Partnera,

 • siła marki, prestiżu oraz renomy,

 • korzyści płynące z działań reklamowych i marketingowych prowadzonych przez franczyzodawcę dla całej sieci w skali kraju,

 • wsparcie ze strony franczyzodawcy, przy zachowaniu statusu niezależnego przedsiębiorcy,

 • obniżone ryzyko działalności gospodarczej, aczkolwiek w 100% ryzyko nigdy nie zostanie wyeliminowane w prowadzeniu własnego biznesu,

 • efekt synergii,

 • ciągła wymiana doświadczeń,

 • wyłączność terytorialna (zazwyczaj w mniejszych miejscowościach).

Należy też pamiętać o kilku wadach:

 • zbiorcza odpowiedzialność wszystkich partnerów działających w danej sieci,

 • stałe opłaty franczyzowe,

 • standardy narzucane przez franczyzodawcę, brak możliwości na odstępstwa. W niektórych systemach powołano Rady Partnerów, które tworzą ciało opiniotwórcze, zgłaszają postulaty w celu wymuszenia zmian na franczyzodawcy.

 • stała kontrola.

W skład pakietu franczyzowego, który określa koncepcję oraz model biznesowy, wchodzą:

 • podręcznik operacyjny,

 • znak handlowy,

 • know-how,

 • procedury, regulaminy oraz zasady produktowe,

 • wsparcie franczyzodawcy.

Jeśli interesują Cię dodatkowe wyjaśnienia w zakresie franchisingu i chcesz dowiedzieć się co to jest franczyza to odwiedź portal WlasnyBiznes.pl, w którym temat został rozwinięty i pogłębiony.

 • Własny biznes

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.