Dane za II kwartał 2018 roku, obrazujące działalność sektora pośrednictwa finansowego, potwierdzają: rosną salda kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz firmowych, sprzedanych przez pośredników. Dynamicznie rośnie także znaczenie usług sektora pośrednictwa finansowego dla dostawców produktów kredytowych i ich udział w realizacji celów sprzedażowych banków.

Kredyty hipoteczne

W II kwartale 2018 roku odnotowano zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów hipotecznych przez pojedyncze banki, miało miejsce również zaostrzenie niektórych warunków polityki kredytowej, takich jak udział własny kredytobiorcy, posiadane zabezpieczenia i marża kredytowa.

–Zmiany te mogą wpłynąć na wielkość niezrealizowanego popytu w najbliższej przyszłości, a jednocześnie ograniczyć perspektywę biznesową dla sektora pośrednictwa w krótkim okresie czasu. Praktycy rynku pośrednictwa finansowego, zrzeszeni w KPF, są jednak spokojni co do koniunktury sektora w okresie co najmniej najbliższego roku – skomentował Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Jednocześnie, popyt na kredyty hipoteczne kontynuował wzrost. Główny wpływ na to, w opinii banków, miały przewidywania co do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych . Jak wskazują dane AMRON–SARFiN , w okresie od kwietnia do czerwca br. banki udzieliły 53,67 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 13,74 mld PLN. W porównaniu z II kwartałem 2017 roku było to więcej o 3,86 tys. szt. (7,7%) i o 2,1 mld PLN (17,6%).

Dobrze w tę sytuację rynkową wpisały się firmy z sektora pośrednictwa finansowego, bowiem wartość kredytów hipotecznych, udzielonych przez pośredników zrzeszonych w KPF i ZFPF w II kwartale 2018 roku kontynuowała wzrost i osiągnęła kwotę 7,06 mld PLN. Oznacza to ponad 12-procentową dynamikę wzrostu kw./kw., a w porównaniu z II kwartałem roku poprzedniego – nawet 32,5-procentową dynamikę. Dodatkowo, w całym okresie analizy, wartość ta rosła przeciętnie o 3,43% w ujęciu kwartalnym. Wartość kredytów hipotecznych, udzielonych przez pośredników finansowych zrzeszonych w KPF i ZFPF, stanowiła w II kwartale 2018 roku 51,36% ogólnej wartości udzielonych kredytów hipotecznych, raportowanej przez AMRON–SARFiN – o 2,59 pp. więcej niż w kwartale poprzednim.

Kredyty gotówkowe

Zgodnie z danymi BIK , w okresie od kwietnia do czerwca br. banki udzieliły 1,89 mln kredytów konsumpcyjnych o wartości 21,78 mld PLN. Jest to więcej, zarówno ilościowo jak i wartościowo, niż w kwartale poprzednim – odpowiednio o 10,3% i 8,3%. Na podobnym poziomie są zmiany względem II kwartału 2017 r., tj. 10,8% i 7,3%. Średnia wartość kredytu konsumpcyjnego, udzielonego na rynku w II kwartale br., wyniosła 11,54 tys. PLN.

Pośrednicy finansowi, zrzeszeni w KPF i ZFPF, udzielili w II kwartale 2018 roku kredyty gotówkowe o rekordowej w całym analizowanym okresie wartości 943,1 mln PLN. Jest to o 26% więcej niż w poprzednim kwartale i o 27,1% więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, przeciętne, kwartale tempo zmian wartości udzielonych kredytów od 2013 roku wynosi 5,3%. Wartość kredytów gotówkowych udzielonych przez pośredników finansowych, zrzeszonych w KPF i ZFPF, stanowiła w II kwartale 2018 roku 4,33% ogólnej wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych – o 16,3 pp. więcej niż w I kwartale br.

– Jak podaje NBP , w II kwartale 2018 roku uległy złagodzeniu kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz niektóre warunki polityki kredytowej, na co w istotnym stopniu wpłynęła presja konkurencyjna. W ostatnim kwartale, jako wynik poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce, nastąpił również niewielki wzrost ich popytu na kredyty konsumpcyjne. Te czynniki pozytywnie zadziałały na intensywność współpracy banków z zewnętrznymi kanałami dystrybucji, co udało się efektywnie wykorzystać przez pośredników kredytowych – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Kredyty firmowe

W II kwartale 2018 nastąpiło niewielkie zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla MSP, a także złagodzenie niektórych warunków polityki kredytowej. Popyt na kredyty dla przedsiębiorstw uległ niewielkiemu wzrostowi. Jak wskazują banki, główny wpływ na ich politykę kredytową w tej grupie produktów miała przewidywana sytuacja w gospodarce realnej, w wybranych branżach oraz sytuacja finansowa największych kredytobiorców .

– Dobre perspektywy dla segmentu pośrednictwa w zakresie kredytów firmowych wydają się być niezagrożone. Potwierdzają to choćby dane z niezwykle dynamicznie rozwijającego się sektora faktoringu. Potrzebne jest doskonalenie modelu współpracy pośredników tak, by rosnący rynek kredytu dla MSP systematycznie zyskiwał na dynamice rozwoju – dodał Andrzej Roter.

W II kwartale 2018 roku pośrednicy finansowi, zrzeszeni w KPF i ZFDF, udzielili 716,8 mln zł kredytów firmowych. Jest to wartość wyższa o 22,5% niż w kwartale poprzednim i o 16,8% wyższa niż rok wcześniej. Nie przekroczyła ona jednak wciąż szczytowego poziomu, który był obserwowany w IV kwartale 2017 r., kiedy to pośrednicy udzielili blisko 800 mln zł. Mimo to można zaobserwować tendencję wzrostową w średnim okresie. W ujęciu kwartalnym, w analizowanym okresie wartość nowych kredytów rosła średnio o 10,1%.

– Należy pamiętać, że wzrost PKB jest obecnie napędzany konsumpcją prywatną, która jest na dopingu kredytowym. Wynik finansowy netto sektora bankowego za I półrocze br. był o ponad 16% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na bardzo dobrej koniunkturze rynku mieszkaniowego skorzystały zarówno banki, jak i pośrednicy. Jednak boom nie będzie trwał wiecznie. Już dziś wiadomo, że poziomy, na jakie poszybowały ceny na rynku pierwotnym, są nie do utrzymania – podsumowuje dr Mirosław A. Bieszki, Doradca ds. ekonomicznych KPF.

–Dobrze, że sektor pośrednictwa finansowego korzysta na koniunkturze bankowej, ale uzależnienie od kredytu hipotecznego musi prowokować pytania o strategię w sytuacji, gdy rynek nieruchomości mieszkalnych wejdzie w fazę bessy.Wśród ekonomistów dyskusja nie toczy się więc na temat CZY, ale KIEDY wybuchnie nowy kryzys finansowy, który przede wszystkim uderzy w banki. Wypowiedzi RPP wydają się omijać ten temat.

Wyniki

  • Wiadomości / Wywiady

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

Planujesz otworzyć własny biznes? Przeczytaj poradnik biznesowy:
POMYSŁ NA BIZNES. WŁASNY START-UP CZY SPRAWDZONA FRANCZYZA?

.