Przedstawiciele małych i średnich firmy, które stanowią znakomitą większość firm funkcjonujących w Polsce, zamierzają inwestować. To dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. 74% średnich i 61% małych firm w latach 2019-2020 zamierza zrealizować inwestycje, podczas gdy 24% średnich i 39% małych firm nie ma takich planów.Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez CBM INDICATOR na łącznej grupie 1210 małych i średnich firm, w II kw. 2019r.

W dalszym ciągu małe (96%) i średnie (93%) przedsiębiorstwa wolą finansować swoją działalność z własnego kapitału. Jednak, jeśli spojrzymy na grupę zewnętrznych źródeł finansowania - pierwsze miejsce na podium zajmuje kredyt złotowy (każdego rodzaju), a zaraz za nim wskazywany jest leasing. Obecnie 69% średnich i 58% małych przedsiębiorców korzysta lub korzystało z kredytu, przy czym kredyty inwestycyjne nie są najczęściej wykorzystywanym zewnętrznym źródłem. Aktualnie średnie i małe firmy najczęściej wykorzystują kredyt w rachunku bieżącym lub saldo debetowe, natomiast z kredytu inwestycyjnego korzysta 23% średnich i 12% małych firm.

Rok wcześniej na wszystkie bankowe źródła finansowania działalności wskazywało odpowiednio 75% średnich i 64% małych firm. To istotny spadek, na którym zyskuje drugi w kolejności leasing, który w 99% finansuje inwestycje przedsiębiorstw.

Korzystanie z leasingu i pożyczki leasingowej deklaruje 55% średnich i 40% małych firm, to wynik lepszy odpowiednio o 5% (w przypadku średnich firm) i aż o 8% (w przypadku małych firm) w stosunku do ubiegłego roku. W sytuacji gdy, kredyty inwestycyjne udzielane przez banki tracą na znaczeniu, ich ofertę coraz częściej uzupełnia leasing.

Leasing pozostaje i umacnia swoją pozycje jako istotna siła napędowa inwestycji i rozwoju polskich firm oraz polskiej gospodarki. Z jednej strony ten instrument stymuluje inwestycje, zapewniając firmom dostęp do kapitału. Drugim czynnikiem przemawiającym za leasingiem jest jego pozytywny wpływ na innowacyjność, ponieważ ułatwia dostęp do zaawansowanych i drogich rozwiązań technologicznych. Wreszcie leasing przyczynia się do wzrostu zatrudnienia, bowiem większy kapitał oznacza większą wydajność pracy, a przez to większe zapotrzebowanie na pracę – twierdzi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

andrzej sugajski leasing

W przyszłości przedstawiciele małych i średnich firm zamierzają wykorzystać zewnętrzny kapitał na inwestycje i finansowanie bieżącej działalności (odpowiedziało tak 47% średnich i 42% małych firm). Na wyłącznie cel inwestycyjny wskazało 42% średnich i 39 % małych firm. Natomiast zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalność, przy udziale zewnętrznego kapitału jest 11% średnich i 19% małych firm. Tym samym tylko 11% - w przypadku średnich - i 19% małych firm nie zamierza wykorzystywać zewnętrznych źródeł na realizację inwestycji.

Podsumowanie

  • W tym i kolejnym roku firmy chcą inwestować. Takie cele stawia sobie 74% średnich i 61% małych firm.
  • Wśród zewnętrznych źródeł finansowania pierwsze miejsce zajmuje kredyt złotowy, przy czym najczęściej wykorzystywany jest kredyt w rachunku bieżącym lub saldo debetowe, a drugie miejsce zajmuje leasing, finansujący głównie inwestycje.
  • Jednocześnie w 2019 roku leasing wzmocnił swoją pozycję w zakresie wspierania działalności polskich firm, podczas gdy kredyt stracił kilka punktów.
  • Firmy zamierzają przekazać pozyskane środki zewnętrzne zarówno na inwestycje jak i finansowanie bieżącej działalności.
  • Wiadomości

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.