Po raz kolejny ANG Spółdzielnia udowodniła, że jest nie tylko bardzo dobrze funkcjonującą biznesowo organizacją, ale i zaangażowanym pracodawcą, tworzącym satysfakcjonujące miejsce pracy. Tytuł Najlepszego Pracodawcy Aon Hewitt potwierdził, że dla współpracowników misja oraz odpowiedzialność społeczna jest równie ważna, co osiąganie przez firmę coraz lepszych wyników biznesowych.

- Nasza organizacja ciągle rośnie, dołączają do nas kolejni współpracownicy, dlatego tak istotne jest dla nas zadbanie o to, żeby każdy czuł się w firmie ważny, doceniany i współodpowiedzialny. Naszym celem było stworzenie organizacji odpowiedzialnej, zaangażowanej, etycznej, a żeby to osiągnąć, podobnej postawy musimy wymagać od nas wszystkich,czyli osóbtworzących Spółdzielnię. Badanie pokazuje, jak fajnych ludzi mamy w organizacji. Ich zaangażowanie jest dla nas wskazówką, żeby trzymać się kierunku, jaki obraliśmy na samym początku powstawania Spółdzielni – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni.

Wyniki ogłoszono podczas Gali Najlepszych Pracodawców 22 listopada br. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby programu wzięło udział 131 firm, 12 z nich otrzymało tytuł Najlepszego Pracodawcy Aon Hewitt w trzech kategoriach, zależnych od liczby pracowników. ANG Spółdzielnia po raz pierwszy została wyróżniona w kategorii przedsiębiorstw dużych zatrudniających od 250 do 1000 osób.

85 proc. współczynnik zaangażowania pracowników

W badaniu przeprowadzonym wśród współpracowników, ANG Spółdzielnia uzyskała 85 proc. współczynnik zaangażowania, przy średniej dla Polski na poziomie 48 proc. Według Aon Hewitt, zaangażowany pracownik to taki, który mówi pozytywnie o swojej firmie, jest jej ambasadorem, wypowiada się pozytywnie na jej temat do klientów, znajomych oraz współpracowników, wiąże swoją przyszłość zawodową z firmą i rzadko myśli o odejściu oraz działa na rzecz firmy i czuje się motywowany do dawania z siebie więcej niż definiuje to zakres obowiązków. Takie nastawienie współpracowników do ANG Spółdzielni potwierdzają odpowiedzi na poszczególne zawarte w badaniu pytania. 97 proc. badanych stwierdziło np., że Spółdzielnia zdecydowanie lub raczej cieszy się dobrą opinią oraz że jest społecznie i ekologicznie odpowiedzialna. 95 proc. ankietowanych uznało, że mają wpływ na to, jak najlepiej wykonać swoją pracę, a 98 proc., że praca jest dopasowana do ich umiejętności i doświadczenia. 96 proc.współpracowników przyznało, że Zarząd ANG Spółdzielnitraktuje pracowników jako największą wartość firmy.

- Wyniki napawają nas dumą, ale wielkim wyzwaniem będzie utrzymanie takiej kultury organizacji. Wciąż mamy wiele do zrobienia, sporo do poprawienia. Dbanie o firmę i współpracowników to niekończący się proces, który wymaga wiele pracy, ale daje też olbrzymią satysfakcję. Takie momenty, jak ten są pretekstem do zatrzymania się na chwilę, podsumowania naszych wysiłków i spojrzenia w przyszłość – dodaje Artur Nowak – Gocławski.

O ANG Spółdzielni

ANG Spółdzielnia to profesjonalna organizacja pośrednictwa finansowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją współpracuje ponad 800 osób, w tym 270 spółdzielców. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w kraju. Spółdzielnia powstała w roku 2010, jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych. Formuła spółdzielni gwarantuje członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni. ANG Spółdzielnia jest organizacją, która przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jako jedyna w branży pośredników finansowych wydaje roczny zintegrowany raport społeczny. Więcej informacji o ANG Spółdzielni >>

Podsumowanie

  • Już po raz czwarty ANG Spółdzielnia otrzymała tytuł Najlepszego Pracodawcy w programie organizowanym przez Aon Hewitt; tym razem została wyróżniona w kategorii przedsiębiorstw dużych zatrudniających od 250 do 1000 pracowników.
  • Tytuł Najlepszego Pracodawcy Aon Hewitt otrzymują firmy, których pracownicy wykazują największe zaangażowanie i satysfakcję, co przekłada się także na coraz lepsze wyniki biznesowe.
  • W badaniu przeprowadzonym na potrzeby programu, ANG Spółdzielnia uzyskała 85 proc. współczynnik zaangażowania pracowników, przy średniej krajowej na poziomie 48 proc.
  • Wiadomości

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.