Pierwsza połowa 2018 roku okazała się bardzo udana dla największego w Polsce pośrednika finansowego. Łączna wartość sprzedaży produktów finansowych oraz nieruchomości za ten okres wyniosła prawie 7 mld złotych. Sieci sprzedaży Open Finance S.A.zamknęły pierwsze półrocze 2018 roku sprzedażą kredytów na poziomie 5,3 mld zł, co stanowi wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2017. Ponad 4,4 mld zł z tego stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż dynamicznie wzrosła (30% rok do roku). Warto zauważyć, że spółka Open Finance zanotowała wzrosty nie tylko w segmencie kredytów mieszkaniowych, ale również gotówkowych (485 mln zł, +11% rok do roku) oraz firmowych (418 mln zł, +6% rok do roku).

Natomiast, w tym samym okresie, wartość nieruchomości sprzedanych za pośrednictwem Home Broker S.A. wyniosła nieco ponad 1,5 mld zł, co oznacza spadek o 15% względem I półrocza roku ubiegłego. Wzrost nastąpił natomiast w segmencie rynku wtórnego, gdzie wartość sprzedanych nieruchomości osiągnęła 679 mln zł, co oznacza poprawę o 6% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.

W obszarze sprzedaży produktów inwestycyjnych - wolumen zaoferowanych UFK jednorazowych, obligacji, funduszy, ubezpieczeń oraz produktów regularnego oszczędzania wyniósł 152 mln zł w I półroczu br., co jest spadkiem o 19% w porównaniu do pierwszej połowy 2017 roku.

To było dla nas trudne półrocze – musieliśmy się zmierzyć ze zmianami w branży, nowymi regulacjami oraz rozpocząć niezbędne zmiany organizacyjne w naszych spółkach. Tym bardziej z dużą satysfakcją publikujemy dane za I półrocze 2018 roku. Jako grupa odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki sprzedażowe. W kolejnych kwartałach zamierzamy jeszcze mocniej zwiększać dynamikę sprzedaży – mówi Joanna Tomicka-Zawora, Prezes Zarządu Open Finance S.A. i Home Broker S.A.

  • Komunikaty prasowe

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.