Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła sprzeciwu co do zamiaru nabycia przez BNP Paribas S.A. mniejszościowego pakietu akcji Raiffeisen Bank Polska S.A. i zezwoliła na podział przejmowanego banku. Łączną cenę transakcji ustalono na 3,25 mld zł.

W kwietniu 2018 r. Grupa BNP Paribas zawarła porozumienie z Raiffeisen Bank International w sprawie nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Transakcja jest przeprowadzana w drodze podziału RBPL przez wydzielenie i przejęcie jego podstawowej działalności przez Bank BGŻ BNP Paribas. W lipcu br. Komisja Europejska nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego przejęcia, co było jednym z warunków przeprowadzenia transakcji. Dzisiejsze decyzje KNF potwierdziły spełnienie kluczowych wymogów regulacyjnych potrzebnych do sfinalizowania przejęcia podstawowej działalności RBPL.

– Otrzymanie zgód odpowiednich organów nadzorujących to bardzo ważny etap transakcji. Kolejne kroki obejmują prawne wydzielenie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska i jej połączenie z naszym Bankiem, co ma nastąpić jeszcze w tym roku. Następnie skupimy się na rebrandingu oraz fuzji operacyjnej, zaplanowanych na 2019 r. Przeprowadzenie tej transakcji wzmocni naszą pozycję i pozwoli wejść do pierwszej ligi polskich banków z aktywami powyżej 100 mld zł – mówi Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Przejmowana podstawowa działalność RBPL obejmuje MŚP, bankowość korporacyjną, działalność detaliczną oraz Private Banking z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, ekspozycji na farmy wiatrowe oraz innych wybranych ekspozycji bankowości korporacyjnej. Z transakcji wyłączone są również wszelkie stosunki prawne pomiędzy RBPL a sześcioma funduszami inwestycyjnymi w likwidacji.

– Dzięki komplementarności obu banków ugruntujemy naszą pozycję w segmentach MŚP, bankowości korporacyjnej i faktoringu oraz bankowości prywatnej. Ponadto, transakcja wzmocni również pozycję spółek Grupy BNP Paribas działających w Polsce poprzez wykorzystanie nowych możliwości cross-sellingu – dodaje Przemek Gdański.

  • Komunikaty prasowe

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.