W czerwcu 2017 r., w ujęciu liczbowym w porównaniu do roku poprzedniego udzielono więcej kredytów mieszkaniowych i przyznano więcej limitów kredytowych w kontach osobistych. W ujęciu wartościowym, oprócz wymienionych produktów, wzrost nastąpił także w przypadku kwoty przyznanych limitów w kartach kredytowych. Najwyższe wzrosty sprzedaży kredytów odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych, w ujęciu liczbowym wzrost o 6,6%, a w ujęciu wartościowym wzrost o 17,5% względem czerwca 2016 r. Podsumowując 1 półrocze 2017 r., w ujęciu wartościowym r/r udzielono więcej każdego rodzaju produktu kredytowego. Najwyższy wzrost nastąpił w przypadku kredytów mieszkaniowych (+12,7%). W ujęciu liczbowym wzrost nastąpił tylko w przypadku kredytów mieszkaniowych (+5,7%). W pozostałych produktach odnotowano spadek liczby podpisanych umów kredytowych, najwyższy w przypadku kart kredytowych (-6,2%). Jakość kredytów w portfelach poszczególnych rodzajów produktów dla klientów indywidualnych pozostaje stabilna.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

W czerwcu 2017 r. udzielono 596,8 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,8 mld zł. Stanowi to spadek o 2,2% w ujęciu liczbowym i spadek o 0,1% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do czerwca2016 r. Narastająco od początku 2017 r. banki udzieliły 3,4 mln kredytów na łączną kwotę 38,8 mld zł. Jest to mniej o 3,0% w ujęciu liczbowym i więcej o 2,5% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016r.

- W czerwcu br. banki udzieliły o 2,2%mniejkredytów konsumpcyjnych niż rok wcześniej, jednak na bardzo zbliżoną wartość jak w czerwcu 2016 r. (spadek o 0,1%).Podobne tendencje zaobserwowaliśmy w zakończonym 2 kwartale br., w którym kredytów konsumpcyjnych udzielono mniej o 3,8% i na kwotę niższą o 0,5%. Podsumowując natomiast 1 półrocze br. kredytów konsumpcyjnych udzielono mniej o 3,0%, ale wartość udzielonych kredytów, gotówkowych i ratalnych, była wyższa o 2,5%. Podobnie jak w poprzednich okresach kontynuowany jest spadek kredytów udzielanych na kwoty do 4 tys. zł, w 1 półroczu banki udzieliły takich kredytów mniej o 5,7%. Najbardziej wzrosła natomiast liczba kredytów udzielonych na kwoty pow. 100 tys., o 15,2%. - mówi Sławomir Grzybek, Dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Kredyty mieszkaniowe

W czerwcu 2017 r. udzielono 18,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 4,3 mld zł. Stanowi to wzrost o 6,6% w ujęciu liczbowym i wzrost o 17,5% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do czerwca 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. banki  udzieliły 108,0 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 23,9 mld zł. Jest to więcej o 5,7% w ujęciu liczbowym i więcej o 12,7% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.

- Czerwiec, jako kolejny miesiąc, okazał się bardzo dobry dla kredytów mieszkaniowych. Wartość udzielonych kredytów wzrosła bardzo wyraźnie, bo aż o 17,5% w porównaniu z czerwcem 2016 r. Zakończyliśmy bardzo udane 1 półrocze dla kredytów mieszkaniowych, których banki udzieliły więcej o 5,7% i na kwotę wyższą o 12,7%. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w 1 półroczu wyniosła 220,8 tys. zł i była wyższa o 6,6% względem 207,2 tys. zł w 1 półroczu 2016 r. Najbardziej wzrosła, o 22,2%, liczba kredytów udzielonych na kwoty w przedziale 250-500 tys. zł, w dalszej kolejności najwyższy wzrost o 18,8% odnotowano wśród kredytów na kwoty od 0,5 do 1,0 mln zł. Wyraźnie spadła natomiast liczba kredytów udzielonych na niskie kwoty do 100 tys. zł, w tej grupie kredytów zanotowano spadek o 16,2%.- dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Karty kredytowe

W czerwcu 2017 r. wydano 85,6 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 475 mln zł. Stanowi to spadek o 8,4% w ujęciu liczbowym i wzrost o 6,0% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do czerwca 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. wydano 505,4tys. kart na łączną kwotę 2,7 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 6,2% w ujęciu liczbowym i więcej o 4,8% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016r.

- Czerwiec potwierdził kontynuację dotychczasowego trendu obserwowanego w kartach kredytowych, których banki wydają mniej, ale jednocześnie przyznają wyższe kwoty limitów kredytowych. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w czerwcu (spadek liczby wydanych kart o 8,4%, wzrost zaakceptowanych limitów o 6,0%), w zakończonym 2 kwartale (kart mniej o 11,5%, kwota zaakceptowanych limitów wyższa o 1,0%) oraz w całym 1 półroczu (6,2% mniej wydanych kart, kwota zaakceptowanych limitów wyższa o 4,8%).Średnia kwota przyznanego limitu w karcie kredytowej wyniosła 5 400 zł w 1 półroczu br. i stanowi to wzrost o 11,8% w porównaniu ze średnią kwotą 4 832 zł w 1 półroczu2016 r. Największy wzrost liczby wydanych kart o 16,9% zanotowano w kartach z przyznanym limitem na kwotę powyżej 10 tys. zł, liczba wydanych kart z limitem poniżej 3 tys. zł spadła natomiast o 21,8%.– mówi Sławomir Grzybek z BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych

W czerwcu 2017 r. przyznano 52,6 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę 233 mln zł. Stanowi to wzrost o 4,0% w ujęciu liczbowym i wzrost o 9,9% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do czerwca 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. przyznano 291,5 tys. limitów na łączną kwotę 1,3 mld zł. Jest to mniej o 1,7% w ujęciu liczbowym i o 2,1% więcej w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016r.

- Limitów kredytowych w kontach osobistych w czerwcu br. udzielono więcej o 4,0% i na kwotę wyższą o 9,9%. Średnia kwota zaakceptowanego limitu w 1 półroczu br. wyniosła 4 375 zł i była wyższa o 5,0% od 4 168 zł w 1 półroczu 2016 r. W przypadku limitów kredytowych warte odnotowania jest to, że drugi miesiąc z rzędu zaobserwowaliśmy wzrost liczby i wartości przyznanych limitów. Wyniki te świadczą o przełamaniu dotychczasowej długoterminowej tendencji spadkowej w przyznawaniu limitów kredytowych w kontach osobistych. - dodaje Sławomir Grzybek z BIK.

Newsletter kredytowy BIK - pobierz PDF

 

  • Komunikaty prasowe

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.