Kredyt hipoteczny jest najczęstszą formą finansowania nieruchomości. Wprowadzenie rządowego programu MdM od 2014 roku wpływa na wzrost wolumenu sprzedaży mieszkań. Podpisując umowę kredytową pojawia się kilka zagadnień, z którymi nie mieliśmy wcześniej styczności. Historia kredytowa, zdolność, wkład własny i ubezpieczenie. No właśnie – o co chodzi z tym ubezpieczeniem?

Podczas wyboru oferty kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na związane zkredytem hipotecznym dodatkowe ubezpieczenia, które znacząco wpływają na cenę kredytu. Część z nich jest obowiązkowa i występuje w każdym banku, ale część jest fakultatywna – skorzystanie z nich nie zawsze jest konieczne i opłacalne.

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego

Ubezpieczenie to pojawi się w sytuacji, gdy wkład własny klienta w transakcję jest mniejszy niż 20%. Ubezpieczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wkładem własnym wniesionym (obecnie minimalnie jest to 10%), a wymaganym wkładem docelowym. Ubezpieczenie trwa do czasu aż spłacimy ubezpieczoną kwotę. Koszt jest najczęściej wliczony w ratę kredytu (przyjmuje to postać podniesionego oprocentowania), czasem jest to opłata jednorazowa, a zdarza się, że jest to koszt, który pokrywa bank.

Ubezpieczenie pomostowe  

Jest to zabezpieczenie przejściowe kredytu, które trwa od dnia wypłaty kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Ubezpieczenie to ma formę podniesionego oprocentowania, które spada w momencie wpisu hipoteki przez sąd. Występuje w każdym banku i ma podobną wysokość. Ubezpieczenie pomostowe ma największy wpływ na cenę kredytu wówczas, gdy kupujemy nieruchomość na rynku pierwotnym, za którą cenę płacimy transzami. Im dłuższy czas na wypłatę, tym większy koszt ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nieruchomości

Kupując nieruchomość na kredyt musimy ją ubezpieczyć od ognia czy innych zdarzeń losowych. Najczęściej klient ma do wyboru skorzystanie z takiej polisy w banku bądź w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeń. Czasem wykup ubezpieczenia w banku ma wpływ na tańszą ofertę cenową. Ubezpieczenie nieruchomości musi trwać przez cały okres kredytowania.

Ubezpieczenie na życie, od ryzyka utraty pracy, NNW

Wymienione ubezpieczenia mają charakter najczęściej fakultatywny i w tym zakresie banki mają pełną dowolność w kształtowaniu warunków ubezpieczenia. Wybierając kredyt możemy zdecydować, czy poszukujemy banku, w którym te ubezpieczenia nie są obowiązkowe. Czasem oferta kredytu z ubezpieczeniem bywa tańsza od kredytu bez tego elementu. Banki promują korzystanie z ubezpieczeń, rekompensując ich cenę klientowi niższym oprocentowaniem lub brakiem prowizji za udzielenie kredytu. Warto podkreślić, że wykup ubezpieczenia, szczególnie na życie, niekoniecznie bezpośrednio w banku, znacznie poprawia bezpieczeństwo transakcji dla samego klienta, który zyskuje tym samym dodatkowe zabezpieczenie kredytu dla samego siebie, dla swojej rodziny i swojego gospodarstwa domowego.

Ilość ubezpieczeń w bankach jest naprawdę duża. Warto porównując kredyty hipoteczne skupić swoją uwagę również na tym aspekcie oferty bankowej. Często bowiem ma ona decydujący wpływ na całkowity koszt kredytu.

  • Bankowość / Finanse
.