Refinansowanie kredytu hipotecznego pozwala klientom w ostatecznym rozrachunku zaoszczędzić nawet dziesiątki tysięcy złotych. Jednak nie zawsze jest to opłacalna operacja. Warto przeanalizować, kiedy warto jest refinansować swój kredyt.

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego?

W dużym skrócie jest to przeniesienie obecnego kredytu do innego banku. W procesie tym nowy bank spłaca pierwotny,jednocześnie przejmując zobowiązanie klienta. W związku z tym, iż wiele kredytów zostało zaciągniętych wiele lat temu istnieje szansa, żecenatakiego kredytubyłaby korzystniejszaw momencie zaciągania go dzisiaj. Oczywiście, nie trzeba ograniczać się do refinansowania tylko jednego kredytu -można zastąpić nim wiele zobowiązań.

Kiedy opłaca się przenieść kredyt?

Operacja ta jest korzystna w kilku sytuacjach. Pierwszą z nich jest obniżenie oprocentowania, na które składają się dwa czynniki – WIBOR 3M oraz marża banku. Jeśli chodzi o pierwszy składnik, to jest on zmienny i nie mamy na niego wpływu. Jeżeli jednak obecna sytuacja na rynku pozwoli nam uzyskać kredyt na niższej marży, wtedy refinansowanie będzie dla nas opłacalne. Taka operacja pozwoli nam obniżyć koszt odsetkowy oraz zmniejszyć ratę kredytu. Kolejna sytuacja przewiduje poprawę naszej sytuacji finansowej, którą może być na przykład podwyżka w pracy. Dzięki refinansowaniu kredytu moglibyśmy wtedy zmienić rodzaj rat z równych na malejące lub zmniejszyć okres kredytowania. W rezultacie wysokość raty wzrosłaby, jednak koszt odsetkowy byłby już o wiele mniejszy.

Kiedy nie opłaca się przenosić kredytu?

Przede wszystkim nie warto przenosić swojego kredytu za wszelką cenę. Czasem korzyść z takiej operacji jest tylko pozorna. W większości banków w umowie kredytowej zawarta jest opłata za wcześniejszą spłatę kredytu. Pobierana jestona zazwyczaj przez pierwsze cztery lata i wynosi około dwóch procent. Warto więc wstrzymać się z refinansowaniem do czasu zakończenia egzekwowania powyższej opłaty. Problem będą też mieli klienci, którzy zaciągnęli swój kredyt w walucie obcej. Zgodnie z rekomendacją S z 2014 roku, aby klient mógł przenieść swój kredyt walutowy na inny kredyt w tej samej walucie, musi zarabiać w walucie, w której ma obecnie kredyt. W przypadku przeniesienie kredytu walutowego na kredyt w złotówkach, klient musi liczyć się z dużym spreadem i najczęściej niekorzystnym kursem waluty.

Refinansowanie kredytu niesie zesobą wiele zalet. Jednak jak to w życiu bywa, sytuacja każdego klienta jest inna. Warto więc, jeszcze przed rozpoczęciem procedury, skonsultować się w tej sprawie z profesjonalnym doradcą finansowym, który wskaże obszary wymagające szczególnej uwagi.

  • Bankowość / Finanse
.