Twoje kompetencje odgrywają kluczową rolę w realizacji wyznaczonych celów. Musisz wiedzieć, które z nich mają związek z efektywnością, a które są tylko zbędnym dodatkiem. Powinieneś skoncentrować się tylko na tych umiejętnościach, które stanowią rzeczywistą wartość i determinują sukces. Twoje działania muszą opierać się na „twardych danych”, a nie na intuicji oraz domysłach. Musisz znać korelację między wskaźnikami efektywności, a poziomem poszczególnych kompetencji. Na podstawie własnych doświadczeń, które zdobyliśmy zarządzając strukturami sprzedażowymi, stworzono n/n model kompetencji Doradcy Klienta.  

Model kompetencji Doradcy Klienta zawiera zbiór cech, jakie powinni, a wręcz muszą, posiadać efektywni pracownicy. Na kompetencje składają się umiejętności, wiedza oraz postawy.

 1. Wiedza twarda, czyli znajomość procedur i ich praktyczne zastosowanie, a także wiedza na temat oferowanych produktów. Ponadto, znajomość oferty konkurencji i różnic pomiędzy poszczególnymi usługami bankowymi.
 2. Profesjonalna postawa. Identyfikacja z firmą, „ja to firma i firma to ja” oraz orientacja na wyniki, motywacja i zaangażowanie.
 3. Wiedza miękka, czyli znajomość standardów obsługi klienta, technik sprzedaży, metod pozyskiwania klientów.
 4. Pozostałe kompetencje sprzedażowe, tj.

  • planowanie,
  • organizacja czasu pracy,
  • komunikatywność,
  • budowanie relacji,
  • komunikacja niewerbalna,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • asertywność,
  • odporność na stres.

W Instytucjach finansowych, trzeba się stale uczyć i podnosić swoje kompetencje. Jeśli uznałeś, że po zakończeniu studiów zamknąłeś raz na zawsze proces edukacyjny to jesteś w błędzie. Ta praca wymaga stałego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy. Polityki kredytowej trzeba nauczyć się na pamięć. Profesjonalnie wyszkolona kadra nie generuje strat wynikających z niewiedzy. Ten czynnik jest często bagatelizowany, lecz trzeba podkreślić, że w tym obszarze ponosi się największe straty. Źle wyszkolony personel nie wykorzystuje w pełni szans sprzedażowych, nie stosuje alternatywnych metod zatrzymania klienta czy sposobów na rozwiązanie ewentualnych problemów.

 

 

Autorzy: Maciej Makowski, Łukasz Makowski

Wydawca: serwis FranczyzaBanku.pl

Maciej Makowski - trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny magazynu dla Pośredników Finansowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Łukasz Makowski – menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, procesów restrukturyzacji, marketingu, PR, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorzy: Maciej Makowski, Łukasz Makowski
Wydawca: serwis FranczyzaBanku.pl
Maciej Makowski - trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny magazynu dla Pośredników Finansowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Łukasz Makowski – menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, procesów restrukturyzacji, marketingu, PR, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
.