O tym, że prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością ciągłego dostosowywania się do realiów rynku nie trzeba przekonywać żadnego przedsiębiorcy. Rzeczywistość gospodarcza nieustannie się zmienia, a umiejętność adoptowania się do nowej sytuacji jest jedną z podstawowych cech, którą powinien wykształcić w sobie właściciel firmy.

Branża pośrednictwa finansowego nie jest tu wyjątkiem. Pośrednicy kredytowi na co dzień mierzą się między innymi ze zmieniającymi się trendami rynkowymi, nieustannie modyfikowanymi ofertami lub procedurami bankowymi, a także zmieniającymi się upodobaniami Klientów. Przedmiotem ich ciągłego zainteresowania musi byćrównież obszar regulacji prawnych, które określają zasady funkcjonowania na rynku. Warto dodać, że w ostatnich latach przepisów i rekomendacjiw tym zakresie pojawia się coraz więcej.

Nie wszyscy uczestnicy rynku w taki sam sposób podejmują wyzwanie polegające na dostosowaniu się do zmian. Są firmy, które szybko dostrzegają pojawiające się szanse i starają się je wykorzystać - jednocześnie unikając zagrożeń, kiedy tylko pokażą się one na biznesowym horyzoncie. Choć taka postawa wydaje się trafna i pożądana, to większa grupa firm działa w sposób dużo bardziej zachowawczy. W przypadku tych podmiotów decyzje o dostosowaniu się do nowych okoliczności zapadają najczęściej dopiero wówczas, gdy są one do tego – z różnych względów – po prostu zmuszone.

Warto sobie zadać pytanie czy świadomy przedsiębiorca, uczestnik rynku pośrednictwa finansowego, może wyżej opisaną prawidłowość wykorzystać. Gdyby tak spojrzeć na konieczność adaptacji do zmian, nie jak na nieustanne wyzwanie, ale jak na biznesową szansę? Na okoliczność, która pozwoli nam wyróżnić się na rynku orazuzyskać trwałą przewagę konkurencyjną nad innymi. Do takiego właśnie spojrzenia staramy się zachęcać naszych Partnerów biznesowych współpracujących z Open Finance w ramach sieci Open Partners. Poniżej przedstawiamy kilka kwestii, które w naszej ocenie warto wziąć pod rozwagę,prowadząc firmę na rynku usług pośrednictwa finansowego.

Koniunktura – nic, co piękne nie trwa wiecznie

Znaczna część firm funkcjonujących w branży pośrednictwa finansowego działa na rynku kredytów hipotecznych. Na rynku, na którym od pięciu lat mamy do czynienia z nieustającym wzrostem wartości uruchamianych kredytów, a szacunki na rok 2018 przewidują ich sprzedaż na poziomie 53 mld złotych. Jest to wynik nie notowany od dziesięciu lat, kiedy padł historyczny rekord. Co ciekawe, zapowiadane przez wielu analityków załamanie, którego mieliśmy doświadczyć w II połowie 2018 roku nie nadeszło, a perspektywy na przyszły rok wydają się również bardzo obiecujące.

W takiej atmosferze łatwo uwierzyć, że sprzyjające okoliczności będą trwały jeszcze długo,a ryzyko załamania trendu jest gdzieś daleko przed nami. Dość łatwo ulec złudnemu poczuciu bezpieczeństwa w biznesie, które staje się barierą dla nowych pomysłów i innowacji. Trzeba jednak pamiętać, że w każdej branży i na każdym rynku występują cykle koniunkturalne. Po okresie wzrostów przychodzą spadki. Zapewne nie inaczej stanie się także w przypadku rynku kredytów mieszkaniowych.

Choć mowa o rzeczach oczywistych to – jak pokazuje doświadczenie – większość firm zaczyna poszukiwać alternatywy dla swojego biznesu dopiero po tym, gdy boleśnie odczuje spadek ilości Klientów, a w konsekwencji zmniejszenie przychodów oraz zysku.A może warto zmobilizować się do dużo większej zapobiegliwości i rozpocząć wzmacnianie stabilności biznesowej dużo wcześniej niż inni?

Jeśli nie hipoteka, to co?

Jakie działania powinien zatem podjąć pośrednik, który chciałby przygotować swoją firmę na zawirowania na rynku kredytów hipotecznych, wzmocnić odporność biznesową, sprawić, że pozyskanie Klienta oraz zbudowanie i utrzymanie z nim długofalowych relacji będzie łatwiejsze? Odpowiedź nasuwa się sama: dywersyfikacja - warto rozważyć rozszerzenie działalności o inne grupy produktów i zyskać więcej źródeł przychodu.

Nie od dziś wiadomo, że ekspert pośrednicząc w uzyskaniu kredytu hipotecznego, pozyskuje od Klienta bardzo wiele informacji. Poznaje jego status majątkowy, dochody, sytuację rodzinną oraz nierzadko także plany na przyszłość. Często pomiędzy Klientem i ekspertem powstaje także oparta na zaufaniu relacja, która otwiera przed pośrednikiem nowe możliwości. Taka wiedza pozwala nam zaproponować Klientowi dużo więcej, niż jedynie pomoc w finansowaniu zakupu mieszkania. Żeby była jasność – nie chodzi tu o oferowanie Klientowi produktów, których nie potrzebuje, ale takich, które w sytuacji danego Klienta są najkorzystniejsze, wskazane lubnawet niezbędne.Tym bardziej, że wiele z nich, tak jak ubezpieczenie nieruchomości, kredytobiorców czy też wsparcie w znalezieniu samej nieruchomości - jest przecież ściśle związana z samą transakcją.

Warto zauważyć, że sami Klienci oczekują dziś od pośredników dużo szerszego zakresu wiedzy i wsparcia niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Wraz ze wzrostem standardu obsługi pojawiła się także potrzeba kompleksowości obsługi, znalezienia rozwiązań wymagających szerszego spojrzenia na produkty finansowe i sytuację Klienta. Zręczne posługiwanie się produktami dla konsumentów i przedsiębiorców, ofertą nieruchomości czy ubezpieczeń – otwiera przed pośrednikiem nowe horyzonty. Wzmacnia także relację z Klientem. Osoba, która próbuje działać w branży, oferując pomoc w wąskim zakresie, musi liczyć się z tym, że pozyskanie lub utrzymanie Klientów będzie coraz trudniejsze.

Optymalne wsparcie? Narzędzia plus człowiek.

Eksplorowanie nowych obszarów biznesowych nie jest jednak łatwe. Prawie zawsze wymaga zdobycia nowych umiejętności, wiedzy, odbycia dodatkowych szkoleń. Aby móc skutecznie działać na rynku niezbędne jest – szczególnie w pierwszym etapie – wsparcie profesjonalnych narzędzi lub osób. Pomogą one odnaleźć się w gąszczu procedur i produktów lub podpowiedzą nam właściwe rozwiązanie. Mając na uwadze powyższe,rozwijając asortymentktóry oferujemy naszym Partnerom staramy wzmacniamy jednocześnie narzędzia i zasoby, które pozwalają w pełni wykorzystać szeroki katalog produktów.

Jeśli kontrahent Open Partners chciałby zacząć oferować kredyty gotówkowe, ma do dyspozycji aplikację Smart App. Jest to profesjonalne narzędzie, które pozwala nie tylko wybrać oraz przedstawić Klientowi najkorzystniejszą ofertę, ale także wypełnić i wydrukować wnioski jednocześnie do kilku banków. Aplikacja umożliwia także weryfikację Klienta w bazie Biura Informacji Kredytowej oraz natychmiastowe zarejestrowanie samego wniosku w systemie CRM. W gotowości jest także wykwalifikowany zespół ekspertów „hot line”, który w razie potrzeby wesprze Partnera w zakresie przygotowania oferty czy zgłębienia procedur bankowych. Aplikacja Smart App będzie wkrótce rozbudowana także o kredyty hipoteczne i firmowe.

Ważnym i kuszącym obszarem biznesowym są produkty dla firm. Niedoceniany przez wielu uczestników rynku segment ma ogromny potencjał. Panuje na nim także zdecydowanie mniejsza konkurencja niż na rynku kredytów mieszkaniowych. Wszystkim Partnerom, którzy chcieliby rozwijać się w tym zakresie pomocą służy Departament Produktów Firmowych. Stworzony z fachowcówi praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w bankowości. Różna specjalizacja członków tego zespołu w obszarze finansowania przedsiębiorstw gwarantuje wysoką skuteczność i elastyczność działania. Warto podkreślić, że wsparcie polegać może zarówno na pomocy w wyborze oferty i procesowaniu wniosku, jak i w kompleksowej obsłudze przekazanego Klienta.

Jeśli ktoś dobrze czuje się w obszarze pośrednictwa w kredytach hipotecznych, to ma otwartą drogę do rozwinięcia skrzydeł w pośrednictwie w sprzedaży nieruchomości. Od kilku lat z dużym powodzeniem Partnerzy Open Partners korzystają z profesjonalnego narzędzia-platformy „e-baza nieruchomości”, która pozwala na zaoferowanie Klientowi mieszkań na rynku pierwotnym. Za pomocą e-bazy uzyskujemy dostęp do kilkuset inwestycji realizowanych przez szerokiego grono deweloperów. Możemy więc zaproponować Klientowi nie tylko pomoc w sfinansowaniu zakupu, ale także w znalezieniu i rezerwacji mieszkania.

Kolejnym obszarem który doskonale komponuje się z działalnością pośrednika finansowego jest sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Dla kogoś, kto planuje stawiać tu pierwsze kroki nieocenionym wsparciem będzie mobilna platforma sprzedażowa Open Brokers. Narzędzie integruje oferty dziewiętnastu towarzystw ubezpieczeniowych, umożliwiając Partnerowi znalezienie dla Klienta oferty ubezpieczenia na życie, majątkowego lub komunikacyjnego. Warto pamiętać, że specyfika tych produktów ułatwia zdecydowanie utrzymanie długofalowych, dobrych relacji z Klientem.

Podsumowując, narzędzia takie jak aplikacja Smart App, Bank Wiedzy, e-baza nieruchomości czy platforma Open Brokers są rzeczywistym i realnym wsparciem. Silny oręż w zmaganiu się z codziennymi wyzwaniami pośrednika stanowi także doświadczony zespół Departamentu Bankowego, hot line oraz Departamentu Produktów dla Firm.

Dobry menadżer to troskliwy menadżer

Dynamiczny rozwój sieci Open Partners oraz nieustanne poszerzanie oferty produktowej nie byłoby możliwe bez grona doświadczonych i zaangażowanych menadżerów. Nad prawidłowym przebiegiem współpracy czuwa - w składzie niezmienionym od lat - zespół wykwalifikowanych Dyrektorów Regionalnych Open Partners. Są to osoby z dużym doświadczeniem w bankowości, świetną znajomością rynku usług finansowych, uważnie śledzące zachodzące na nim zmiany i trendy. Rolą i misją tego grona jest nie tylko wskazywanie szans i zagrożeń dla naszych Partnerów biznesowych, ale także dostarczanie konkretnych rozwiązań i działań pozwalających na możliwie najlepsze dostosowywanie się do zmian. Codziennością jest więc bieżąca pomoc Partnerom, organizacja szkoleń produktowych, wsparcie w docieraniu do sprawdzonych i kompetentnych ekspertów w bankach, podpowiadanie, gdzie warto szukać finansowania orazdbanie o właściwe wywiązywanie się z obowiązujących regulacji prawnych. Staramy się każdego dnia zachęcać Partnerów do rozwoju zawodowego. Wyzwania naszych kontrahentów są także naszymi wyzwaniami, a biznesowy sukces Partnerów – naszym wspólnym osiągnięciem.

open partners team

Podsumowanie

Rynek usług finansowych w Polsce ma bez wątpienia ogromny potencjał i bardzo dobre perspektywy. Żeby je jednak dobrze wykorzystać, należy uważnie śledzić trendy i być gotowym na dostosowanie się do zmian. Wydaje się, że to właśnie ta umiejętność będzie przesądzała o pomyślnej realizacji celów i zamierzeń biznesowych.

Wyzwanie powyższe, jak staraliśmy się dowieźć, może stać się w rzeczywistości dużą szansą. Szansą dla każdego, kto znajdzie w sobie gotowość, siłę i determinację, aby zmienić dotychczasowy schemat działania, zrobić krok w kierunku dalszego biznesowego rozwoju. Doświadczenia we współpracy z naszmi Partnerami potwierdzają, że taki sposób działania jest receptą na sukces.

 

 

Piotr Morawiec

Dyrektor Zarządzający Siecią Open Partners

Z Open Finance SA związany od 2012 roku. Opracował w spółce od podstaw koncepcję partnerskiego modelu współpracy „Open Partners”. Odpowiada za budowę, rozwój i wyniki sprzedaży sieci partnerskiej w całej Polsce. W roku 2017 w prowadzonych przez niego konferencjach nt. Ustawy o kredycie hipotecznym wzięło udział blisko tysiąc partnerów biznesowych spółki. Z bankowością i rynkiem pośrednictwa finansowego związany od kilkunastu lat. Pełnił m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie Doradcy24 SA oraz Dyrektora Departamentu Sieci Sprzedaży w Santander Consumer Bank. Piotr Morawiec jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Bankowość” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Piotr Morawiec
Dyrektor Zarządzający Siecią Open Partners
Z Open Finance SA związany od 2012 roku. Opracował w spółce od podstaw koncepcję partnerskiego modelu współpracy „Open Partners”. Odpowiada za budowę, rozwój i wyniki sprzedaży sieci partnerskiej w całej Polsce. W roku 2017 w prowadzonych przez niego konferencjach nt. Ustawy o kredycie hipotecznym wzięło udział blisko tysiąc partnerów biznesowych spółki. Z bankowością i rynkiem pośrednictwa finansowego związany od kilkunastu lat. Pełnił m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie Doradcy24 SA oraz Dyrektora Departamentu Sieci Sprzedaży w Santander Consumer Bank. Piotr Morawiec jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Bankowość” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.