Wywiad z Alicją Błażejewską-Strzyżys, Product Manager odpowiedzialną za rozwój produktów gotówkowych w Gold Finance.

Gold Finance w branży jest kojarzone zazwyczaj z kredytami hipotecznymi, jednak coraz większy udział w obrotach spółki stanowią kredyty gotówkowe. Jak wygląda aktualna oferta Gold Finance w tym zakresie?

Obecnie Gold Finance w swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów gotówkowych z ukierunkowaniem na odpowiednie przeznaczenie, którym jest finansowanie konsolidacji innych zobowiązań lub zaciągnięcie kredytu na dowolny cel.

Dodatkowo dzięki możliwości dopasowania przez eksperta Gold Finance najlepszych warunków cenowych w zakresie oprocentowania oraz prowizji, klient posiada gwarancję uzyskania jak najlepszych warunków cenowych, które wpływają na wysokość raty kredytu.

Jako menedżer produktu zapewnia Pani szkolenia z kredytów gotówkowych, także dla ekspertów, którzy do tej pory zajmowali się wyłącznie hipotekami. Czy eksperci potrafią docenić atuty rozszerzenia zakresu swojego działania o kredyty gotówkowe? Jak przekonuje Pani ich do zajmowania się także gotówką?

W trakcie szkoleń, w których uczestniczą nasi eksperci specjalizujący się w kredytach hipotecznych staram się przekonać ich do poszerzenia swoich kompetencji i otwarcie się na tak zwaną multiproduktowość, dzięki której ich klienci bezpośrednio za ich pośrednictwem, będą mogli skorzystać z większej ilości produktów i tym samym nie będą kojarzeni wyłącznie z finansowaniem kredytów hipotecznych, a z kompleksową obsługą finansową.

Ponadto polecam ekspertom, aby przy finalizacji umowy hipotecznej przypominali klientom, że mogą liczyć na ich wsparcie również w kontekście odpowiedniego doboru kredytu konsumenckiego. Działanie to jest bardzo istotnym elementem spotkania, gdyż klienci często po zamknięciu transakcji zakupu nieruchomości, a tym samym wypłacie kredytu hipotecznego często polecają naszych ekspertów swoim znajomym, którzy często szukają różnego rodzaju finansowania między innymi w zakresie kredytów gotówkowych .

Jak Pani ocenia rozwój oferty kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych? Czy liczba instytucji finansowych oferujących takie kredyty wzrasta?

W celu właściwej oceny rozwoju oferty kredytów gotówkowych uważam, że najbardziej właściwym będzie spojrzenie na tę tematykę na przestrzeni kilku lat, gdyż z uwagi na wprowadzenie w życie Ustawy o Kredycie Konsumenckim banki wprowadziły szereg zmian zarówno w zakresie proceduralnym jak i ofertowym.

Warunki cenowe na przestrzeni czasu uległy sporemu obniżeniu i są bardzo zbliżone do ofert cenowych w kredytach hipotecznych. Klienci przy wyborze oferty mogą skorzystać z niskiej marży, która obecnie kształtuje się na poziomie minimum 7,4% lub z 0% prowizji za uruchomienie kredytu. Oczywiście wpływ na parametry cenowe ma przykładowo kwota kredytu, okres kredytowa lub relacja klienta z danym bankiem.

Instytucje finansowe bardzo mocno konkurują ze sobą pod kątem atrakcyjności ofert kredytów konsumenckich, jednakże z uwagi na częste fuzje banków liczba ofert nie ulega wzrostowi.

W jaki sposób instytucje finansowe mogłyby uatrakcyjnić swoje produkty, aby lepiej odpowiadały potrzebom rynku?

Obserwując międzynarodowe działania w zakresie walki o ochronę środowiska, oraz dostrzegając w naszym kraju duży wzrost sprzedaży chociażby paneli fotowoltanicznych uważam, że banki mogłyby wzbogacić swoje oferty we współpracy z pośrednikami w obszarze finansowania sprzętów wpływających na energię odnawialną oraz ochronę środowiska przy założeniu na przykład niższych parametrów cenowych. Oczywiście część banków posiada już takie produkty w swoich indywidualnych ofertach, ale uważam, że bardzo wartościową decyzją byłoby gdyby banki udostępniły możliwość sprzedaży takich produktów również pośrednikom finansowym, gdyż spora część naszych klientów szuka finansowania na tej płaszczyźnie.

Jakich kredytów gotówkowych poszukują najczęściej klienci Gold Finance?

Klienci Gold Finance poszukując kredytu gotówkowego w pierwszej kolejności zwracają uwagę na wysokość raty kredytu, a następnie okres kredytowania. Zatem bardzo duże znaczenie mają parametry kredytu jakie klienci mogą uzyskać w danym banku. Jest to bardzo istotne z uwagi na to, że klienci Gold Finance zazwyczaj wnioskują o wyższe kwoty kredytu nawet o wartości powyżej 50 000 PLN.

 

 

Alicja Błażejewska-Strzyżys

Product Manager odpowiedzialna za rozwój produktów gotówkowych w Gold Finance

Z branżą finansową związana od 2009 r. - początkowo jako Specjalista Wsparcia Sprzedaży w jednej z najbardziej znanych firm Pośrednictwa Finansowego, gdzie zyskała doświadczenie we współpracy zarówno z klientami jak i bankami. Kontynuację rozwoju zawodowego realizowała w strukturze jednego z największych banków w Polsce w obszarze kredytów hipotecznych, specjalizując się w obsłudze klientów wewnętrznych banku zarówno w zakresie bieżącej obsługi jak i rozpatrywania reklamacji. Obecnie jako Menadżer Produktów Gotówkowych w Gold Finance odpowiada za ścisły kontakt z bankami oraz instytucjami finansowym, a także wspiera merytorycznie w codziennej pracy ekspertów poprzez prowadzenie szkoleń wdrożeniowych oraz produktowych.

Alicja Błażejewska-Strzyżys
Product Manager odpowiedzialna za rozwój produktów gotówkowych w Gold Finance
Z branżą finansową związana od 2009 r. - początkowo jako Specjalista Wsparcia Sprzedaży w jednej z najbardziej znanych firm Pośrednictwa Finansowego, gdzie zyskała doświadczenie we współpracy zarówno z klientami jak i bankami. Kontynuację rozwoju zawodowego realizowała w strukturze jednego z największych banków w Polsce w obszarze kredytów hipotecznych, specjalizując się w obsłudze klientów wewnętrznych banku zarówno w zakresie bieżącej obsługi jak i rozpatrywania reklamacji. Obecnie jako Menadżer Produktów Gotówkowych w Gold Finance odpowiada za ścisły kontakt z bankami oraz instytucjami finansowym, a także wspiera merytorycznie w codziennej pracy ekspertów poprzez prowadzenie szkoleń wdrożeniowych oraz produktowych.
.