Wywiad z franczyzobiorcą Getin Bank, Panem Michałem Ciszewskim, który prowadzi trzy placówki franczyzowe w Oświęcimiu, Myślenicach i Skawinie.

Proszę przybliżyć swoją osobę. Czy wcześniej prowadził Pan jakąś działalność?

Od 12 lat pracuję na stanowiskach związanych z bezpośrednią obsługą Klienta i sprzedażą usług. Największe doświadczenie, które wykorzystuję obecnie zdobyłem podczas prowadzenia działalności gospodarczej jako Doradca Ubezpieczeniowo-Finansowy w jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych. Pierwsze kroki jako franczyzobiorca stawiałem we wrześniu 2014r.we współpracy z Getin Bankiem. Wtedy to założyłem moją pierwszą, z obecnie już trzech, placówek tego Banku.

Co zadecydowało, że zainteresował się Pan ofertą Getin Banku i rozpoczął działalność franczyzową pod tym szyldem?

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności franczyzowej w branży finansowej, a przed wyborem banku, z którym chciałem współpracować, przeanalizowałem wiele aspektów. Między innymi dochodowość oraz czas osiągnięcia progu rentowności biznesu. Wiedzę w tym temacie czerpałem bezpośrednio z banków, z którymi podjąłem rozmowy oraz od branżystów działających na lokalnym rynku. Innym czynnikiem, który zaważył o moim wyborze była strategia banku na najbliższe lata. Szczególną uwagę zwracałem na kierunek rozwoju, podejście do sprzedaży konkretnych grup produktowych, a także do jakości obsługi Klienta. Nie ukrywam, że znaczenie miała dla mnie także forma współpracy z centralą Banku. W tym zakresie korzystałem z opinii zaufanych mi osób, prowadzących z sukcesami placówki franczyzowe różnych banków. Moim ostatecznym wyborem był Getin Bank ,ponieważ we wszystkich wymienionych kryteriach zdecydowanie wygrywał z konkurencją.

Dzisiejszy franczyzobiorca placówki bankowej to doradca, menedżer czy inwestor?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Zależy między innymi od rozmiarów prowadzonej działalności. Przy prowadzeniu kilku placówek, naturalną koleją rzeczy jest pełnienie przeze mnie roli menedżera. Gdy zaczynałem swoją drogę, prowadząc jedną placówkę, mogłem sobie pozwolić na to, aby w większym zakresie pełnić rolę doradcy. W tej chwili wraz z rozwojem biznesu, zwiększeniem ilości placówek i pracowników, moje główne obowiązki skupiają się na zarządzaniu. Nie oznacza to jednak, że nie bywam na sali obsługi w charakterze doradcy. Moje zaangażowanie w bezpośredni proces sprzedaży wnosi dużą wartość do mojej pracy, ponieważ na bieżąco mam kontakt z Klientami i oferowanymi produktami. Jednocześnie buduję swój autorytet wśród pracowników nie tylko jako szef, ale także jako doradca i dobry sprzedawca. Z kolei na pytanie czy rola franczyzobiorcy może ograniczać się wyłącznie do roli inwestora mogę odpowiedzieć bardzo ostrożnie, że tak, ale pod warunkiem posiadania dobrego i zaufanego zespołu oraz kadry zarządzającej. W innym przypadku, prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu jest niewielkie.

Z sukcesami prowadzi Pan 3 placówki franczyzowe Getin Banku. Jak ważny jest dobór osób, które decyduje się Pan zatrudnić w swoich placówkach?

Dobór odpowiednich osób, obok kwestii lokalizacji placówki jest najważniejszym warunkiem powodzenia biznesu. Pracownicy stanowią wizytówkę zarówno mojej firmy, jak i Banku. Muszą reprezentować tak samo wysoki poziom jakości obsługi Klienta jak pracownicy w oddziałach własnych. Cieszy mnie fakt, że jesteśmy w tej kwestii zgodni z centralą Banku, która stawia przed moimi pracownikami takie same wymagania, a także daje te same narzędzia sprzedażowe co pracownikom sieci własnej.

W jaki sposób zarządza Pan taką ilością placówek?

W pracy jestem systematyczny i dobrze zorganizowany. Tego też wymagam od moich pracowników. Na bieżąco rozliczam doradców, wspieram ich rozwój i deleguję jasno określone zadania. W zakresie zarządzania w każdej placówce wspiera mnie Lider / Menedżer placówki.

Jakie produkty finansowe zapewniają główną część przychodów w placówkach Getin Banku?

Głównym źródłem przychodów są produkty kredytowe tzn. pożyczki i kredyty gotówkowe. W mniejszym zakresie na dochodowość ma wpływ prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i depozytów. Ich oferowanie jest jednak istotne, ponieważ stanowi podstawę do zbudowania długotrwałej relacji z potencjalnymi Klientami

Na jakie wsparcie od centrali Banku może liczyć franczyzobiorca?

Gdy rozpoczynałem współpracę z Getin Bankiem jako początkujący franczyzobiorca, mogłem liczyć na pełne wsparcie logistyczne i organizacyjne przy otwarciu placówki. Bank zapewnił również profesjonalne szkolenie z zakresu produktów bankowych zarówno dla mnie, jak i moich pracowników. Wiem, że na każdym etapie współpracy mogę liczyć na wsparcie merytoryczne i partnerskie podejście ze strony Centrali i Dyrektora Regionalnego.

Czy natrafił Pan na trudności podczas prowadzenia placówek franczyzowych? Był moment zwątpienia?

Żadne trudności, które pojawiły się podczas prowadzenia placówek Getin Banku nie spowodowały, że zwątpiłem w sens prowadzenia tego biznesu. Nazwałbym je problemami, które trzeba było po prostu rozwiązać. Były to raczej typowe dla tego typu biznesu sytuacje. Mam tu na myśli zmiany personalne w placówkach, które zawsze w pewien sposób dezorganizują pracę zespołów, zmiany związane z rozwojem firmy i zakupem kolejnych placówek, czy zmiany wprowadzane przez centralę Banku.

Jakie są największe wyzwania w biznesie bankowym, którym musi sprostać franczyzobiorca?

Biorąc pod uwagę obecny rynek bankowy, największe wyzwania dla franczyzobiorcy to według mnie pozyskanie Klienta i nawiązanie z nim długotrwałej relacji. Kluczowe jest też sprostanie wymaganiom Banku w zakresie jakości obsługi oraz zbudowanie profesjonalnego zespołu w każdej placówce. Banki prześcigają się w rankingach na najlepsze produkty, technologiczne rozwiązania i jakość obsługi. Wszystko to ma przyciągnąć do oddziałów jak największą liczbę Klientów, a rolą doradców jest zatrzymanie Klienta i nawiązanie współpracy. Można więc rzec, że wyzwania franczyzobiorcy są takie same jak wyzwania stawiane przed samymi bankami, tyle że na mniejszym lokalnym rynku. W związku z tym, franczyzobiorca powinien dokładnie poznać konkurencję działającą na danym obszarze i swoje działania skierować do konkretnych grup Klientów, których chce pozyskać. Tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo ważnym warunkiem powodzenia w branży jest posiadanie dobrego, wykwalifikowanego zespołu, który będzie świadczyć usługi na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami obowiązującymi w Banku. Dlatego też, dużą wagę należy przykładać do szkoleń i podnoszenia umiejętności zatrudnionych osób.

Jak Pan ocenia zmiany, które w ostatnim czasie zachodzą w Getin Banku?

W ostatnich latachBank przeszedł dużą metamorfozę w zakresie podejścia do Klienta i jego obsługi. Swoją uwagę skupił na budowaniu długotrwałych relacji z Klientami poprzez znaczne podniesienie standardów jakości obsługi. Zaowocowało to między innymi docenieniem Banku w wiodącym w branży bankowej rankingu Newsweeka, w którym Getin Bank kolejny rok z rzędu znalazł się na podium. Oprócz bezpośredniego przełożenia na sprzedaż, zmiany widoczne są także w postrzeganiu Banku wśród Klientów. Sprzyja to franczyzobiorcom i dobrze wróży na najbliższe lata. Cieszy mnie również fakt, że Bank widzi duży potencjał w placówkach franczyzowych, dając nam narzędzia pozwalające na kompleksową i profesjonalną obsługę nieodbiegającą poziomem od obsługi w oddziałach własnych.

Jakie ma Pan rady dla osób, które myślą o uruchomieniu placówki franczyzowej Getin Banku?

Biorąc pod uwagę moje doświadczenie we współpracy z Bankiem, rozpoczynającym tę ścieżkę kariery zawodowej mogę radzić dużej determinacji do realizacji celów, dobrej organizacji pracy zarówno swojej, jak i podległych zespołów. Tak jak w każdym biznesie nie ma złotego środka gwarantującego powodzenie firmy, ale jestem przekonany, że franczyza Getin Banku daje możliwości osiągnięcia sukcesu i satysfakcji z prowadzenia biznesu w tej branży.

 

 

Wywiadu udzielił: Michał Ciszewski

Franczyzobiorca Getin Bank

Getin Bank jest detaliczną marką Getin Noble Banku, z którego usług korzysta 2,2 mln Klientów. Oferta Banku jest dostępna w 249 oddziałach własnych i 200 partnerskich oraz szerokiej sieci pośredników. Nasze produkty i usługi kierujemy do Klientów indywidualnych, małych i średnich firm, samorządów oraz dużych korporacji. Kompleksowe i innowacyjne rozwiązania finansowe Getin Banku szczególnie zainteresują osoby oczekujące nowoczesnych i przejrzystych produktów finansowych, uproszczonych procedur oraz szybkiej i kompetentnej obsługi – także posprzedażowej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej oraz przyjaznej stronie internetowej, szybko i na bieżąco docieramy do naszych Klientów.

Wywiadu udzielił: Michał Ciszewski
Franczyzobiorca Getin Bank
Getin Bank jest detaliczną marką Getin Noble Banku, z którego usług korzysta 2,2 mln Klientów. Oferta Banku jest dostępna w 249 oddziałach własnych i 200 partnerskich oraz szerokiej sieci pośredników. Nasze produkty i usługi kierujemy do Klientów indywidualnych, małych i średnich firm, samorządów oraz dużych korporacji. Kompleksowe i innowacyjne rozwiązania finansowe Getin Banku szczególnie zainteresują osoby oczekujące nowoczesnych i przejrzystych produktów finansowych, uproszczonych procedur oraz szybkiej i kompetentnej obsługi – także posprzedażowej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej oraz przyjaznej stronie internetowej, szybko i na bieżąco docieramy do naszych Klientów.
.