Uczestnicząc w konferencjach Fin Tech i Insur Tech w Polsce i za granicą, spotykając się z uczestnikami rynku usług finansowych, instytucjami finansowymi czy też dostawcami systemów i rozwiązań FinTech, można śmiało powiedzieć, że aktualny rozwój technologiczny jest tylko preludium do nadchodzących zmian a my jako uczestnicy życia gospodarczego zobowiązani jesteśmy do podążania w tym samym kierunku. Nie możemy po prostu zatrzymać pociągu i powiedzieć „ja wysiadam”.

W ciągu całego roku poznaliśmy wiele obszarów, które prezentowali nam praktycy z Polski i ze świata. W każdym z tych wyjątkowych wydarzeń wzięło udział wiele osób ze szczebla zarządczo-menedżerskiego instytucji finansowych oraz dostawców z branży Fin-Tech oraz Insur-Tech. Zaskoczeniem jednak była dla nas bardzo niska frekwencja pośredników i doradców finansowych, którzy szczególnie powinni brać w nich udział, zainteresować się przyszłością rynku usług finansowych, jak również możliwościami dalszego rozwoju i znacznie bardziej zaangażować się. Poznać czy rozwój technologiczny będzie szansą czy zagrożeniem dla nich. Niestety, bez wiedzy o tym co nam oferują nowe technologie nie będziemy potrafili wykorzystać potencjału jaki w nim drzemie i zamienić „ROBO-doradztwo” w ogromy potencjał rozwoju zawodów rynku usług finansowych.

Podsumowując całe spektrum tematów omawianych podczas Konferencji, na szczególną uwagę zasługiwały, z punktu widzenia pośredników i doradców finansowych takie zagadnienia jak:

  • Cyfryzacja i digitalizacja katalizatorem zmian ekosystemu finansowego i wyzwania HR dla rynku finansowego i usług finansowych – debata o przyszłości rynku finansowego oraz usług finansowych,
  • Praktyczne przykłady nowych rozwiązań (działających w Polsce oraz na arenie międzynarodowej),
  • Cyberbezpieczeństwo i nowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych od maja 2018 roku,
  • Konwergencja różnych technologii,
  • O co w tym tak naprawdę chodzi, aby doradzać należy wiedzieć? – FinTech, InsurTech, RegTech, DLT, blochchain, smart contracts, seamless payments, inwestycje alternatywne, kryptowaluty, AI i Machine Learning, user experience, CEE, RODO i trwały nośnik, compliance, customer centrisity, biometria, Big Data, ICO’s, Agile, Scrum, modele biznesowe a pokolenie, gamefikacja / grywalizacja, telemetics, customer engagement, Shering Economy, Boty i usługi cognitywne, Dynamic priceing, social media … itd.

Podsumowując, od sztucznej inteligencji po kryptografię, zmienia się szybko postęp w technologii cyfrowej oraz krajobraz usług finansowych, który tworzy nowe możliwości i wyzwania dla konsumentów, dostawców i regulatorów.

Innowacje w tym sektorze, nazywane "fintech", korzystając z ram ekonomicznych dostarczają rozwiązania, które reagują na potrzeby konsumentów w takich obszarach jak zaufanie, bezpieczeństwo, prywatność oraz coraz lepsze usługi zmieniają kształt konkurencji na rynku.

Wchodzenie na rynek nowych technologii powoduje, że:

  • zacierają się granice między pośrednikami finansowymi, rynkami i nowymi dostawcami usług,
  • bariery wejścia na rynek ulegają zmianie, w niektórych przypadkach są niższe, ale ulegają zwiększeniu w innych; zwłaszcza pojawienie się dużych zamkniętych sieci, które zmniejszają możliwości konkurencji,
  • zaufanie jest jeszcze ważniejsze i wręcz niezbędne, nawet z uwagi na fakt mniejszego uzależnienie od tradycyjnych usług pośredników finansowych i większego udziału w rynku dużych sieci dystrybucyjnych oraz nowych typów usługodawców,
  • technologie coraz bardziej usprawniają płatności transgraniczne, w tym poprzez oferowanie lepszych i tańszych usług oraz obniżenie kosztów przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu.

Ogólnie rzecz biorąc, sektor usług finansowych jest gotowy na zmiany a osoby działające na tym rynku koniecznie muszą nadążyć za zmianami i wykorzystać je na swoją korzyść. Nie można się odwrócić od nowych technologii mówiąc, że pośrednictwo finansowe czy doradztwo nie obejdzie się od człowieka.

Nawet nie wiemy jak bardzo możemy się teraz mylić, a może nie? Trudno jest ocenić, czy tak się stanie i czy rynek usług finansowych stanie się bardziej ewolucyjny lub rewolucyjny. Mimo tego z technologią przyjdzie nam się jeszcze mocniej zintegrować, korzystajmy z tego co nam daje i pracujmy z nią jak z równorzędnym partnerem dla właściwej obsługi Klientów i realizowaniu ich potrzeb oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansów osobistych.

Nowa fala innowacji technologicznych przyspiesza zmiany w sektorze finansowym. Fintech wykorzystuje eksplozję tzw. Big Data na temat osób i firm, postęp w sztucznej inteligencji, moc obliczeniową, kryptografię i zasięg Internetu. Silna komplementarność tych technologii daje imponującą gamę nowych możliwości - od płatności do finansowania, zarządzania aktywami, ubezpieczania, finansowania, inwestowania i doradzania. Obecnie podmioty korzystające z nowych technologii mogą stać się konkurencyjne i być alternatywą dla tradycyjnego pośrednictwa finansowego, rynków i infrastruktury.

Powszechne stosowanie nowych technologii zapewnia korzyści, ale także stwarza ryzyko. Fintech może przyspieszyć wzrost wydajności w sektorze finansowym, oferować lepsze, bardziej ukierunkowane produkty i usługi, a także pogłębić integrację finansową w krajach rozwijających się. Jednak może również stwarzać ryzyko jeżeli ograniczy konkurencję, zaufanie, transparentność polityki pieniężnej czy stabilność finansową.

Przez wieki postęp technologiczny był ważną siłą w transformacji gospodarek, w tym finansów. Innowacje w sektorze finansowym mają długą historię, począwszy od rozwoju podwójnego księgowania, ustanowienie nowoczesnych banków centralnych, systemów płatności po wprowadzenie złożonych rynków aktywów i detalicznych instrumentów finansowych. Zmiany przyspieszyły w nowym tysiącleciu. Pojawiły się nowe narzędzia płatności a nowi dostawcy usług wchodzą coraz odważniej na rynek usług finansowych. W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost automatyzacji, specjalizacja i decentralizacja a firmy coraz wydajniej eksplorują tzw. Big Data zapewniając nam Klientom i Konsumentom coraz bardziej wyrafinowane sposoby sprzedaży.

To już nie jest konkurencja między instytucjami i ich sieciami sprzedaży, to już znacznie bardziej wyspecjalizowana rywalizacja pomiędzy światem ludzi a technologią. Nie zapominajmy jednak, jak istotną rolę mają pośrednicy i doradcy finansowi w zapewnieniu bezpieczeństwa finansów osobistych w gospodarstwie domowym. Nowe technologie są i będą niekwestionowanym narzędziem i koniecznie należy wiedzieć jak najwięcej w tym obszarze. Udział w takich wydarzeniach jak konferencja Fin Tech i Insur Tech organizowana przez MMC Polska, której Europejska Federacja Doradców Finansowych była jednym z Patronów Honorowych, jest absolutnym punktem obowiązkowym w kalendarzu osób, które myślą perspektywicznie i chcą realizować się w tym zawodzie.

 

 

Autor: Marta Zięba-Szklarska

European Federation of Financial Professionals. Stowarzyszenie EFFP Polska

Ekspert w zakresie prawa pracy, HR, Kadr, Płac i Transgranicznego Zatrudnienia. Interim Manager w obszarze Doradztwa, Rozwoju Biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych również w obszarze prawa pracy, finansów osobistych i FinTech/InsurTech. Certyfikowany “Financial Adviser EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Członek zespołu ds. wpisania kwalifikacji na listę Ministerstwa Finansów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obszarze doradztwa i planowania finansów osobistych przygotowywanych w ramach prac z Instytutem Badań Edukacyjnych i instytucji tj. EFFP Polska, UE w Poznaniu i UE w Katowicach.

Autor: Marta Zięba-Szklarska
European Federation of Financial Professionals. Stowarzyszenie EFFP Polska
Ekspert w zakresie prawa pracy, HR, Kadr, Płac i Transgranicznego Zatrudnienia. Interim Manager w obszarze Doradztwa, Rozwoju Biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych również w obszarze prawa pracy, finansów osobistych i FinTech/InsurTech. Certyfikowany “Financial Adviser EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Członek zespołu ds. wpisania kwalifikacji na listę Ministerstwa Finansów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obszarze doradztwa i planowania finansów osobistych przygotowywanych w ramach prac z Instytutem Badań Edukacyjnych i instytucji tj. EFFP Polska, UE w Poznaniu i UE w Katowicach.
.