Gotówka od zaraz w zamian za faktury - to najprostsza i najkrótsza definicja faktoringu. Pomaga on prowadzić każdy biznes, dzięki gwarancji płynności finansowej i zwiększeniu elastyczności wobec kontrahentów. Jednak wokół tej usługi narosło wiele mitów. Spróbujmy je rozwiać.

Korzyści faktoringu

Faktoring to dla przedsiębiorców wygodny sposób pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej działalności. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Oferta jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w niej wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki swej przystępności zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców i stał się najszybciej rozwijającą się usługą finansową.

Przynosi on przedsiębiorcy wiele korzyści. Oferuje dostęp do środków na bieżącą działalność, przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów i jest łatwy w uzyskaniu. Najważniejsze zalety faktoringu to:

 • PODNIESIENIE ELASTYCZNOŚCI W PODEJŚCIU DO TERMINÓW PŁATNOŚCI
  Czas jaki przedsiębiorca może dać swoim kontrahentom na zapłatę może być dzięki faktoringowi dopasowany do bieżących potrzeb i sytuacji kontrahenta. Wpływa to m.in. na wzrost składanych u niego zamówień.
 • POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
  Dzięki łatwo i szybko uzyskanym środkom finansowym, przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania.
 • MOTYWOWANIE KONTRAHENTÓW DO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ
  Partnerzy biznesowi przedsiębiorcy są powiadamiani o tym, że korzysta on z faktoringu. Z analiz wynika, że kontrahenci stają się dzięki temu bardziej zdyscyplinowanymi płatnikami.
 • NIEOGRANICZONA ILOŚĆ GOTÓWKI
  Wraz z rozwojem firmy, wzrostem sprzedaży oraz liczby i wartości wystawionych faktur, przedsiębiorca może korzystać z rosnącej puli środków udostępnianej mu przez firmę faktoringową.
 • NATYCHMIASTOWY DOSTĘP DO FINANSOWANIA
  Przedsiębiorca nie musi czekać na zapłatę za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Gotówkę może otrzymać nawet w dniu wystawienia faktury.

Mity i fakty

Jednak wokół faktoringu narosło wiele mitów, które należy rozwiać. Oto najważniejsze z nich:

MIT: Faktoring jest drogi
FAKT: Cena faktoringu jest porównywalna z ceną kredytu

Bywa, że przedsiębiorcy decydują się skorzystać z kredytów obrotowych w sytuacjach, gdy faktoring byłby znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Dzieje się tak w wyniku błędnego przekonania, że usługa ta jest droższa. Nic bardziej mylnego.

Koszt finansowania w ramach faktoringu jest porównywalny z ceną kredytu. Jednak faktoring zawiera w sobie szereg dodatkowych usług niedostępnych w przypadku kredytu, takich jak monitoring wierzytelności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, inkaso należności i przejęcie ryzyka wypłacalności kontrahentów. Jest przy tym o wiele łatwiejszy w uzyskaniu, ponieważ nie wymaga twardych zabezpieczeń, których ustanowienie jest również kosztowne. W faktoringu obowiązują również uproszczone procedury przyznawania finansowania i sprawne udostępnienie środków.

MIT: Faktoring to windykacja należności
FAKT: Faktoring to finansowanie połączone z administrowaniem należności

Zdarza się, że w wyniku negatywnych doświadczeń z kontrahentami zalegającymi z płatnościami, przedsiębiorca decyduje się na przyjrzenie się bliżej usłudze faktoringu. Oferta ta nie jest jednak formą windykacji należności.

Fakt, że firma faktoringowa przejmuje ryzyko płatnicze nie oznacza, że zajmuje się ona odzyskiwaniem pieniędzy. Pomaga ona przedsiębiorcy w uzyskaniu natychmiastowego finansowania, a ponadto bierze na siebie cały proces administrowania należnościami. Faktor przejmuje od klienta prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, monitoruje spłaty wierzytelności oraz inkasuje należności. W razie potrzeby firma faktoringowa wspiera klienta w ściąganiu zaległych płatności poprzez kierowanie pisemnych i telefonicznych upomnień do opóźniających się odbiorców.

MIT: Faktoring jest dla dużych podmiotów
FAKT: Faktoring to usługa dla wszystkich firm

Innym mitem, który wśród przedsiębiorców jest dość powszechny, jest przeświadczenie, że faktoring jest ofertą skierowaną wyłącznie do dużych przedsiębiorstw. Tymczasem skala prowadzonej działalności nie ma w tym przypadku znaczenia.

Usługa jest dostępna dla wszystkich firm, które mają trwałe relacje biznesowe ze swoimi kontrahentami, udokumentowane należności i portfel sprawdzonych, wiarygodnych odbiorców.

W praktyce faktoring polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent ma odroczony termin płatności i dodatkowo zwleka z płatnością za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy większą część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód rozwijać swój biznes.

 

 

Konrad Klimek

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Prezes Zarządu KUKE Finance S.A. Doświadczony menedżer specjalizujący się w zagadnieniach sprzedażowych, posiadający szeroką wiedzę praktyczną z zakresu finansów, a w szczególności finansowania i ubezpieczenia należności. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem faktoringowym. W Polfactor S.A. (obecnie mFaktoring S.A.) był odpowiedzialny za rozwój sprzedaży, a od 2008 roku pełnił obowiązki Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu. Następnie pracował w Coface Poland Factoring Sp. z o.o. jako Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Faktoringu. Od 2014 roku Prezes Zarządu KUKE Finance S.A. – spółki faktoringowej, którą zakładał i wprowadzał na polski rynek. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego). Ukończył studia podyplomowe na kierunku menedżersko-finansowym w Szkole Głównej Handlowej. Posiadacz Diploma of Proficiency in Selling Export Factoring uzyskanego w Factors Chain International. Żonaty, ma dwójkę dzieci. Wolny czas lubi spędzać aktywnie, najchętniej na rowerze albo na boisku do koszykówki. Miłośnik zabytkowych samochodów.

Konrad Klimek
Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów
Prezes Zarządu KUKE Finance S.A. Doświadczony menedżer specjalizujący się w zagadnieniach sprzedażowych, posiadający szeroką wiedzę praktyczną z zakresu finansów, a w szczególności finansowania i ubezpieczenia należności. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem faktoringowym. W Polfactor S.A. (obecnie mFaktoring S.A.) był odpowiedzialny za rozwój sprzedaży, a od 2008 roku pełnił obowiązki Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu. Następnie pracował w Coface Poland Factoring Sp. z o.o. jako Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Faktoringu. Od 2014 roku Prezes Zarządu KUKE Finance S.A. – spółki faktoringowej, którą zakładał i wprowadzał na polski rynek. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego). Ukończył studia podyplomowe na kierunku menedżersko-finansowym w Szkole Głównej Handlowej. Posiadacz Diploma of Proficiency in Selling Export Factoring uzyskanego w Factors Chain International. Żonaty, ma dwójkę dzieci. Wolny czas lubi spędzać aktywnie, najchętniej na rowerze albo na boisku do koszykówki. Miłośnik zabytkowych samochodów.
.