Rafał Szymański

Dyrektor Departamentu Dystrybucji Pośredniej, Getin Noble Bank S.A.

Ukończył studia na kierunkach ekonomia, europeistyka oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Od początku związany z branżą finansową. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w bankowości, zajmując stanowiska m.in. Kierownika Oddziału, Dyrektora Regionalnego i Dyrektora Sieci Sprzedaży. Od 2009 roku związany z Getin Noble Bankiem, gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Dystrybucji Pośredniej i odpowiada za współpracę z Franczyzobiorcami. Kierunkowe wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenia zawodowe pozwalają mu na efektywne łączenie kompetencji zarządczych i operacyjnych w kierowaniu siecią franczyzową Banku.

.