Mariusz Bielaszewski

Dyrektor Departamentu Sieci Zewnętrznych Alior Banku

Na początku kariery był związany z The Boston Consulting Group. Następnie pracował w Banku BPH, gdzie odpowiadał za stworzenie i wdrożenie modelu placówek partnerskich. Jeden z pierwszych pracowników Alior Banku, należał do zespołu tworzącego Bank od momentu powstania pomysłu aż do jego pełnego wdrożenia. Twórca sukcesu placówek partnerskich Alior Banku oraz menedżer, który z powodzeniem przeprowadził tę sieć przez fuzje z Meritum Bankiem i Bankiem BPH oraz umocnił jej pozycję w bieżącej działalności Banku.

.