Zgodnie z wyrokiem TSUE, z 19 września 2019 roku, czytamy, że „Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu”. Patrząc z tej perspektywy, odpowiedź na pytanie zawarte w tytule coraz częściej brzmi – „W takiej formie jak to jest obecnie już nie”.

Banki zawiązują coraz większe rezerwy na obsługę potencjalnych roszczeń, co przekłada się na coraz mniejszą rentowność biznesu kredytowego. Na Integratora i Pośrednika, przekładana jest coraz większa odpowiedzialność za ryzyko kredytowe, włącznie z uczestnictwem w finansowaniu roszczeń klientów w stosunku do banków. Nakładane są dodatkowe regulacje prawne i coraz większe obowiązki zarządzania sprzedażą. Ryzyko regresów, jakie obecnie występuje po stronie banków, doprowadziło do obniżenia rentowności biznesu dla każdego gracza tego sektora.

Jedno jest pewne, branża finansowa jaką dzisiaj znamy, musi się zmienić. Era Pośrednika i Integratora działającego w dotychczasowej formule, przechodzi do historii. Rentowność prowadzenia tego biznesu w obecnych warunkach, przestaje być opłacalna dla każdej ze stron. Na naszych oczach, tworzy się nowy model współpracy: bank – integrator – pośrednik.

Jak będzie wyglądał nowy świat? Jakie funkcje ma pełnić pośrednik finansowy?

Zawsze jedną! Znaleźć właściwego klienta! Tyle, że teraz oczekiwania wobec samego modelu pozyskiwania, zdolności kredytowej Klienta, jakości jego obsługi czy przywiązania do produktu danego banku, znacząco się zmieniły.

Banki chcą, aby klient który do nich trafi, posiadał zdolność kredytową, zgodną z nowymi, coraz surowszymi kryteriami. Chcą, aby klient był lojalny w stosunku do danego produktu kredytowego i nie szukał innych rozwiązań finansowych przed upływem końca finansowania u innego dostawcy. Z drugiej strony same przygotowują produkty konsolidacyjne, silnie oddziaływujące na relacje bank – pośrednik finansowy – integrator.

  • Czy zatem Integrator finansowy jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom banków?
  • Czy jest w stanie dopasować się do nurtu automatyzacji procesów i wsparcia w zdalnym procesie pozyskiwania klienta przez pośrednika?
  • Czy jest w stanie zapewnić optymalizację kosztu pozyskania klienta i jego dalszej obsługi?
  • Czy jest w stanie zoptymalizować pracę na portfelu pośrednika aby efektywnie go wykorzystać, wspierając i dając mu coraz to nowe produkty i narzędzia obsługowe?

Jeśli na te wszystkie pytania odpowiedź brzmi - TAK, to mamy do czynienia z nowym modelem biznesowym.

Wirtualny Integrator to przyszłość, która nas czeka!

Dokładnie oznacza to zmianę dotychczasowego modelu terenowego, opartego na fizycznej bytności z klientem, jego obsługą i wparciem we wszystkich procesach. Dzisiejszy Integrator to zbiór wiedzy i kompetencji, które pomagają w bardziej efektywnym pozyskiwaniu klienta i jego obsłudze. To ludzie, którzy uczą przekazując swoją wiedzę i pomagają na każdym kroku funkcjonowania biznesu.

Jaka jest przyszłość Integratora w świecie, gdzie nie ma miejsca na ponoszenie kosztów takiej działalności?

Wszystkie dotychczasowe funkcje przeniosą się do wirtualnego świata lub będą przez niego wspierane. Integrator przyszłości, będzie musiał wyróżniać się nowatorskim podejściem do partnerskiej współpracy z pośrednikiem, dając mu narzędzia ułatwiające analizę kredytową klienta, automatyczne pozyskiwanie zgód, procesy w pełni zdalne, nie wymagające wizyt u klienta, ale dbające o jakość obsługi i identyfikację ryzyka.

Wirtualny Integrator będzie wspierał analizę i ocenę portfela, pomoże w kierowaniu klienta do odpowiedniego dostawcy produktu oraz poszuka produktów uzupełniających ofertę, przez co zwiększy efektywność modelu finansowego dla Pośrednika. Wirtualny Integrator, to również Partner, który będzie miał narzędzia do samodzielnego pozyskiwania klientów i ich oceny, docelowo obsługiwanych przez pośredników.

Reasumując, to cyfrowy świat finansów oparty na doświadczeniu osób i wypracowanych przez lata metodach, będący w stanie wyszukiwać produkty idealnie dopasowane do potrzeb dostawców, które niekoniecznie będą wyłącznie finansowe.

Głównym zadaniem Wirtualnego Integratora będzie swego rodzaju consulting biznesowy, czyli kreowanie nowych usług i produktów, szukanie nowych typów klientów i dywersyfikacji działalności Partnerów. To swoista symbioza, gdzie jeden z Partnerów szuka rozwiązań dla drugiego a ten odwdzięcza się ich realizacją.

Nowy model wymagać będzie jednak wsparcia sektora bankowego, jego otwartości na nowe narzędzia i funkcje jakie ma spełniać nowy Integrator. Pomoc w regulacjach rynkowych i chęć uproszczenia procesów. Tylko wtedy, stworzony na nowo ekosystem jest w stanie zaistnieć na kolejne lata.

Grupa SG od lat szuka odpowiedzi na to jaka będzie przyszłość branży. Od lat inwestujemy w rozwój narzędzi i zdalnych procesów. Zastanawiamy się jak stworzyć ekosystem, który będzie przyjazny dla wszystkich uczestników rynku i da rozwiązanie na bieżące problemy branży, tworząc w ten sposób nowy efektywniejszy model biznesowy.

Już dziś – Cyfryzujemy Świat Finansów!

Rozwiązania usprawniające pracę pośrednika finansowego znajdziesz w systemie Sales Agent i w Centrum Analitycznym Grupy SG. Jeśli chcesz z nich skorzystać, skontaktuj się nami. Obserwuj nas na LinkedIn i poznaj możliwości jakie dajemy Partnerom. Razem możemy więcej!

 

 

Grzegorz Lewandowski

Prezes Zarządu

Od 22 lat związany z rynkiem finansowym. Posiada ponad 19 letnie doświadczenie w zarządzaniu strukturami sprzedażowymi. Od ponad 16 lat współtworzy struktury sprzedażowe, działające na obszarze całego kraju. Zarządzał wieloma obszarami w ramach struktur sprzedażowych, m.in.: działami finansowymi, administracyjnymi, telemarketingu oraz sprzedaży. Pełnił funkcję Dyrektora Rynku w Citibank, Dyrektora Departamentu Sprzedaży w Banku Millenium i Deutsche Bank PBC. Od 10.2010 został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Spółce, a od 01.01.2011 na Prezesa Zarządu.

Grzegorz Lewandowski
Prezes Zarządu
Od 22 lat związany z rynkiem finansowym. Posiada ponad 19 letnie doświadczenie w zarządzaniu strukturami sprzedażowymi. Od ponad 16 lat współtworzy struktury sprzedażowe, działające na obszarze całego kraju. Zarządzał wieloma obszarami w ramach struktur sprzedażowych, m.in.: działami finansowymi, administracyjnymi, telemarketingu oraz sprzedaży. Pełnił funkcję Dyrektora Rynku w Citibank, Dyrektora Departamentu Sprzedaży w Banku Millenium i Deutsche Bank PBC. Od 10.2010 został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Spółce, a od 01.01.2011 na Prezesa Zarządu.
.