Alior Bank dysponuje czwartą w Polsce największą siecią dystrybucji - placówki partnerskie, które stanowiące ¾ oddziałów, są jej solidnym fundamentem. O zmianach na rynku, obecnym dojrzałym systemie franczyzowym banku i szczegółach współpracy rozmawiamy z Mariuszem Bielaszewskim, Dyrektorem Departamentu Sieci Zewnętrznych Alior Banku.

Jak ocenia Pan rynek franczyzy bankowej w Polsce?

Istnieją idealne warunki do jego rozwoju ze względu na to, że liczne banki ograniczają liczbę oddziałów własnych. To naturalnie sprzyja zwiększeniu udziału placówek partnerskich w sieci dystrybucji banków. Można powiedzieć, że franczyzie jest coraz bliżej do oddziałów uniwersalnych, działalność sieci dywersyfikuje się, wzrasta liczba skutecznie sprzedawanych produktów. Uważam jednak, że jest tylko kilka banków, które dobrze radzą sobie w tym biznesie i nieskromnie powiem, że Alior Bank jest wśród nich liderem.Możemy pochwalić się dojrzałym i sprawdzonym system franczyzowym.

Na jakim etapie rozwoju franczyzy jest Alior Bank?

Można powiedzieć, że osiągnęliśmy satysfakcjonujący dla nas pułap wzrostu – w naszej sieci funkcjonuje obecnie 640 placówek partnerskich. Na kształt naszej sieci wpłynął nie tylko wzrost organiczny, ale także realizowane w ostatnich latach dwie fuzje - w 2015 r. z Meritum Bankiem, w 2016 r. z częścią Banku BPH. Miały one znaczny wpływ na nasz rozwój. Od zeszłego roku trzymamy stabilny poziom i nie planujemy znaczących zmian, choć oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na nowych, wartościowych partnerów. System partnerski ma kluczowe znaczenie w realizacji stojących przed bankiem celów biznesowych.

Na jakich partnerów jesteście otwarci? Do kogo skierowana jest Wasza oferta współpracy?

Przede wszystkim do ludzi przedsiębiorczych. Z jednej strony, zależy nam na osobach, które mają doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i odnoszą w niej sukcesy, wiedzą jak zbudować efektywny zespół. Cenimy też partnerów, którzy mają wiedzę na temat bankowości i doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych. Widzimy, że coraz częściej poza funkcjonującymi już na rynku agentami i pośrednikami, dołączają do nas byli pracownicy oddziałów bankowych.

Jaką kwotę trzeba zainwestować we franczyzę Alior Banku?

Koszt po stronie partnera jest ograniczony i wynosi około 20 tys. zł – dotyczy głównie wyposażenia lokalu w meble czy sejf. Po stronie banku jest zakup i montaż wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej, sprzęt IT oraz pakiet materiałów reklamowych. Jeśli placówka działa efektywnie to ten koszt bardzo szybko się zwraca.

Czym chcecie przekonać do siebie franczyzobiorców?

Mocno wspieramy naszych franczyzobiorców lokalnie, inwestując w reklamę, a także uczestnicząc w rekrutacjach doradców i rozwijając pozyskanych pracowników pod kątem umiejętności sprzedażowych. Idziemy nawet krok dalej i propagujemy dzielenie się wiedzą – prowadzimy program, w ramach którego nasi partnerzy pomagają się rozwijać i szkolą sprzedażowo swoich kolegów z placówek w innych miastach. Ponadto, naszym najlepszym partnerom oferujemy dopasowane do nich prestiżowe szkolenia w cyklu akademii, które realizujemy dzięki wsparciu zewnętrznego profesjonalnego dostawcy.

Za co cenią Was obecni partnerzy?

Za to, że mogą prowadzić z nami stabilny biznes. Po pierwsze, mamy atrakcyjną ofertę dla klientów indywidualnych i biznesowych, którą regularnie promujemy w kampaniach marketingowych. To czyni naszą markę rozpoznawalną. Po drugie, mamy doświadczenie we współpracy z partnerami, a co za tym idzie – wypracowany model tej współpracy i procesy budowane przez lata wspólnie z Radą Partnerów, która ma istotny wpływ na kierunek rozwoju sieci.

Co poradziłby Pan osobom, chcącym z sukcesem otworzyć placówkę bankową we współpracy z Alior Bankiem?

Drogą do sukcesu jak wiadomo jest ciężka praca, jaką trzeba wykonać, by zbudować efektywny biznes. Warto postawić na własny rozwój kompetencji menedżerskich, poszerzanie wiedzy finansowej, odpowiednią kadrę, wysoką jakość obsługi klientów, aktywność i promocję na lokalnym rynku.

 

 

Wywiadu udzielił: Mariusz Bielaszewski

Dyrektor Departamentu Sieci Zewnętrznych Alior Banku

Na początku kariery był związany z The Boston Consulting Group. Następnie pracował w Banku BPH, gdzie odpowiadał za stworzenie i wdrożenie modelu placówek partnerskich. Jeden z pierwszych pracowników Alior Banku, należał do zespołu tworzącego Bank od momentu powstania pomysłu aż do jego pełnego wdrożenia. Twórca sukcesu placówek partnerskich Alior Banku oraz menedżer, który z powodzeniem przeprowadził tę sieć przez fuzje z Meritum Bankiem i Bankiem BPH oraz umocnił jej pozycję w bieżącej działalności Banku.

Wywiadu udzielił: Mariusz Bielaszewski
Dyrektor Departamentu Sieci Zewnętrznych Alior Banku
Na początku kariery był związany z The Boston Consulting Group. Następnie pracował w Banku BPH, gdzie odpowiadał za stworzenie i wdrożenie modelu placówek partnerskich. Jeden z pierwszych pracowników Alior Banku, należał do zespołu tworzącego Bank od momentu powstania pomysłu aż do jego pełnego wdrożenia. Twórca sukcesu placówek partnerskich Alior Banku oraz menedżer, który z powodzeniem przeprowadził tę sieć przez fuzje z Meritum Bankiem i Bankiem BPH oraz umocnił jej pozycję w bieżącej działalności Banku.

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.