Biuro Informacji Kredytowej, nazywane w skrócie BIK to najpopularniejszy rejestr klientów. W ostatnich latach powstały nowe bazy, które przetwarzają zobowiązania klientów, a wraz z nimi narodziło się wiele mitów oraz nieprawdziwych informacji na temat rejestrów, np. BIK to „czarna lista dłużników”, rzekoma możliwość wypisania się z bazy BIK (usunięcie złej historii):

  • Po pierwsze, BIK nie usuwa żadnych informacji, które zostały mu przekazane. Posiada wyłącznie prawo do zbierania i udostępniania tych danych, lecz nie posiada prawa do jakiegokolwiek modyfikowania. Dane mogą być usunięte wyłącznie na pisemny wniosek banku lub SKOK, który te dane przesłał (pod warunkiem zaistnienia podstawy prawnej lub formalnej).
  • Po drugie, informacje zgromadzone w BIK przechowywane są przez cały czas trwania umowy z bankiem lub SKOK oraz po wygaśnięciu zobowiązania przez okres wskazany w upoważnieniu udzielonym przez klienta (dotyczy terminowych spłat) lub przez okres nie dłuższy niż 5 lat bez zgody klienta (nieterminowe spłaty), jak również przez 12 lat w celach statystycznych.
  • Po trzecie, BIK nie prowadzi żadnego rodzaju „czarnej listy”. W bazie danych BIK ponad 90% danych jest pozytywnych. Kojarzenie BIK z „czarną listą” wynika z faktu mylenia BIK z Biurami Informacji Gospodarczej lub Bankowym Rejestrem ZBP, które gromadzą i przetwarzają głównie dane negatywne, czyli informacje o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych.

BIK to nie jedyny rejestr dłużników, który banki biorą pod uwagę podczas oceny kredytowej klientów. Bankowy rejestr prowadzony przez Związek Banków Polskich (MIG BR – Międzybankowa Informacja Gospodarcza Bankowy Rejestr, BRKN – Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych) to drugie w hierarchii źródło weryfikacji klientów przez banki działające w Polsce. Został utworzony na podstawie art. 105 ust. 4, 4a i 4d oraz ust. 105a Prawa bankowego. Do bazy trafiają niesolidni klienci, którzy nie wywiązują się z powstałych wobec banków zobowiązań finansowych, np. w wyniku opóźnienia w spłacie kredytu lub debetu na rachunku.

Związek Banków Polskich prowadzi jeszcze jeden bardzo ważny rejestr, z którego korzystają instytucje finansowe, tj. Międzybankowa Informacja Gospodarcza Dokumenty Zastrzeżone, w skrócie MIG DZ. Jak sama nazwa wskazuje skupia informacje o dokumentach, które zostały zastrzeżone, w celu uniknięcia wyłudzeń m.in. za pomocą skradzionych dokumentów. 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG) to instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach. 

Schemat działania

W obecnych czasach ważne informacje są na wagę złota, dlatego też ustawa o Biurach Informacji Gospodarczych, (ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych) ma duże „wzięcie” i na przestrzeni ostatnich lat powstały kolejne bazy przetwarzające dane klientów, m.in.:

  • Rejestr Dłużników ERIF – Kruk S.A. (ERIF)
  • Krajowy Rejestr Długów – Małgorzata Kaczmarski (KRD)
  • Centrum Informacji Gospodarczej (CIG)
  • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN)

 

 

Autorzy: Maciej Makowski, Łukasz Makowski

Wydawca: serwis FranczyzaBanku.pl

Maciej Makowski - trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny magazynu dla Pośredników Finansowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Łukasz Makowski – menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, procesów restrukturyzacji, marketingu, PR, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorzy: Maciej Makowski, Łukasz Makowski
Wydawca: serwis FranczyzaBanku.pl
Maciej Makowski - trener, menadżer, przedsiębiorca (od 2009 r. prowadzi własną firmę). Redaktor naczelny magazynu dla Pośredników Finansowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobył na rynku finansowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym. Pracował w takich instytucjach jak CitiBank Handlowy, Raiffeisen Bank Polska, Bank BPH, Dom Finansowy QS, Telekomunikacja Polska. Współpracował z siecią Play oraz czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, m.in.: PZU, Hestia, Generali. Łukasz Makowski – menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, procesów restrukturyzacji, marketingu, PR, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
.