• 2018 r. na rynku kredytowym upłynął pod znakiem wdrażania zapisów ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz odnajdywania się w nowej rzeczywistości, bez programu Mieszkanie dla Młodych.
  • Dla rynku ubezpieczeń 2018 r. oznaczał zmiany w związku z wchodzącą w życie ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.
  • Cała branża finansowa musiała natomiast sprostać wyzwaniu, jakim było zastosowanie się do przepisów RODO.

Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni

Początek roku był dla całej branży bardzo pracowity. 2018 r. oznaczał koniec programu MdM, co skutkowało wyścigiem po dopłaty - już w pierwszych dniach stycznia BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków. Niezbędne było sprawne działanie, żeby wnioski naszych klientów zostały uruchomione i składający je otrzymali dopłatę. Dodatkowo mieliśmy pół roku na wprowadzenie ostatnich zmian w związku z obowiązującą od 22 lipca 2017 r. ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jednym z warunków stawianych przez nowe przepisy była konieczność uzyskania zgody na prowadzenie działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru wszystkich naszych agentów. Łączyło się to z ogromem papierkowej pracy. Zgodnie z ustawą, działalność polegająca na świadczeniu usług pośrednictwa kredytu hipotecznego może być wykonywana wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i po dokonaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych. Jako Spółdzielnia otrzymaliśmy zgodę i wpis do rejestru przed końcem 2017 r., ale podobnie do innych pośredników, dopiero na początku roku mogliśmy zacząć składać wnioski o wpis naszych agentów. W konsekwencji, KNF był zasypany wnioskami, co wiązało się z zagrożeniem możliwości wykonywania swojej pracy - zarówno dla kontynuujących swoją pracę w branży, jak i dla tych, którzy chcieli dopiero rozpocząć działalność. Pomimo intensywnego początku, 2018 r. był jednak dla nas bardzo dobry. Początkowo obawialiśmy się mniejszego popytu na kredyty hipoteczne w związku z końcem programu MdM. Obawy były bezpodstawne, co pokazują nasze wyniki finansowe po III kwartałach roku. Dzięki dobrym wynikom, w rankingu firm pośrednictwa kredytowego awansowaliśmy na trzecie miejsce pod względem wartości udzielonych kredytów hipotecznych. Poza tym, po kilkumiesięcznych negocjacjach do naszych partnerów dołączył w październiku Bank Polskiej Spółdzielczości.

Mirosław Kuźmiński z ANG Spółdzielni

Rok 2018 zarówno dla nas, jak i dla całej branży ubezpieczeniowej, oznaczał przygotowania związane z wejściem w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Nie ulega wątpliwości, że nowe przepisy są potrzebne, mają bowiem na celu uporządkowanie rynku ubezpieczeniowego i zwrócenie większej uwagi na ochronę klientów, co jest zgodne z misją naszej firmy. Jednak w trakcie wprowadzania regulacji napotkaliśmy na kilka problemów. Ustawa nie precyzowała m.in. tego, jak dokładnie powinna wyglądać wymagana analiza potrzeb klienta. Włożyliśmy sporo pracy, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości i żeby cały proces nie wpłynął negatywnie na naszych klientów. Potrzeba czasu, żeby rynek wypracował jednolite stanowisko wobec niektórych zapisów ustawy, jednak jesteśmy przekonani, że Spółdzielnia sprosta temu zadaniu. Sporym wyzwaniem, zarówno dla nas, jak i dla całej branży było również wprowadzenie regulacji związanych z RODO, z którymi wbrew wcześniejszym obawom poradziliśmy sobie bez większych problemów.

Dla ANG Spółdzielni rok 2018 oznaczał wiele zmian, nie tylko związanych z nową ustawą. Przeprowadziliśmy restrukturyzację naszej bardzo szerokiej oferty ubezpieczeniowej, w rezultacie czego m.in. zrezygnowaliśmy całkowicie ze sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych, jako produktów wciąż o skomplikowanej konstrukcji dla klientów. W zamian podjęliśmy czynności mające na celu uzyskanie wpisu Komisji Nadzoru Finansowego na listę Agentów Firm Inwestycyjnych we współpracy z domem maklerskim Ipopema Securities, który uzyskaliśmy w listopadzie. Pozwala nam to na oferowanie transparentnych produktów oszczędnościowych, emerytalnych i inwestycyjnych w czytelny sposób, w oparciu o proces sprzedaży oparty na wszystkich obowiązujących regulacjach prawnych. Chcąc dodatkowo rozwijać działalność na rynku funduszy inwestycyjnych, złożyliśmy także wniosek do KNF-u o zezwolenie na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W nadchodzącym roku chcemy zbudować szerokie kompetencje do sprzedaży produktów oszczędnościowych, funduszy inwestycyjnych i programów emerytalnych, w tym dzięki udziałowi w procesie akwizycji Pracowniczych Planów Kapitałowych. W 2019 r. chcemy także kontynuować sprzedaż wyłącznie dobrych, wartościowych i kompletnych ubezpieczeń. W tym celu przeprowadzimy szereg kursów dla naszych sprzedawców, zależy nam bowiem na zwiększeniu ich wiedzy produktowej, tak żeby oferta, jaką przedstawiają klientom, w jeszcze większym stopniu odpowiadała ich potrzebom.

Michał Kwasek z ANG Spółdzielni

2018 r. to dla nas również kolejne wyróżnienia, m.in. czwarty raz z rzędu otrzymaliśmy tytuł Najlepszego Pracodawcy Aon Hewitt. ANG Spółdzielnia udowodniła tym samym, że jest nie tylko bardzo dobrze funkcjonującą biznesowo organizacją, ale i zaangażowanym pracodawcą, tworzącym satysfakcjonujące miejsce pracy. Dbamy o to, żeby każdy czuł się w firmie ważny, doceniany i współodpowiedzialny. Cieszy nas fakt, że nie zawiedliśmy pod tym względem naszych współpracowników. W 2019 r. chcemy pokazać światu, jak wygląda praca w Spółdzielni, żeby każdy, kto zastanawia się nad dołączeniem do naszej organizacji, dla kogo kooperacja jest ważniejsza niż praca dla korporacji, mógł ocenić, czy to miejsce właśnie dla niego. Na przełomie roku ruszamy z kampanią pod hasłem „korporacja czy kooperacja”, w którą zaangażowaliśmy także naszych współpracowników. Nikt nie opowie bowiem lepiej o pracy w ANG Spółdzielni niż osoby, które ją tworzą. Mamy nadzieję, że nasze działania będą kopalnią wiedzy dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, jak wygląda praca w pierwszej i jedynej spółdzielni w branży finansowej.

 

 

ANG Spółdzielnia

ANG Spółdzielnia to profesjonalna ogólnopolska organizacja pośrednictwa finansowego, która powstała w 2010 roku. Specjalizujemy się w pośrednictwie kredytowym, ale w naszej ofercie znajdują się również inne produkty finansowe dla osób fizycznych. ANG Spółdzielnię stworzyło kilka osób, które połączyły pasja i chęć stworzenia takiej organizacji, w której cele biznesowe są realizowane zgodnie z najważniejszymi dla nas wartościami. Naszymi partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. Przyjęta forma organizacyjna spółdzielni interesów, mimo, że korzeniami sięga daleko w przeszłość, w dzisiejszej rzeczywistości jest zupełnie innowacyjna. Nasza firma jest pierwszą w branży finansowej, w której w 100 % właścicielami są jej pracownicy.

ANG Spółdzielnia
ANG Spółdzielnia to profesjonalna ogólnopolska organizacja pośrednictwa finansowego, która powstała w 2010 roku. Specjalizujemy się w pośrednictwie kredytowym, ale w naszej ofercie znajdują się również inne produkty finansowe dla osób fizycznych. ANG Spółdzielnię stworzyło kilka osób, które połączyły pasja i chęć stworzenia takiej organizacji, w której cele biznesowe są realizowane zgodnie z najważniejszymi dla nas wartościami. Naszymi partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju. Przyjęta forma organizacyjna spółdzielni interesów, mimo, że korzeniami sięga daleko w przeszłość, w dzisiejszej rzeczywistości jest zupełnie innowacyjna. Nasza firma jest pierwszą w branży finansowej, w której w 100 % właścicielami są jej pracownicy.

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.