Partner, przewodnik, reprezentant, negocjator – pośrednik finansowy odgrywa wiele ról. To, kim jest w danym momencie, zależy od tego, z jaką potrzebą zwróci się do niego Klient. Ci mniej zorientowani, będą od pośrednika oczekiwać dużego wsparcia i pomocy w procesie starania się o kredyt. Z kolei Klienci znający swoje potrzeby i posiadający wiedzę na temat finansów, szukają u ekspertów wysokich kompetencji i „zlecają” im najtrudniejsze zadania. – Aby zadowolić jedną i drugą grupę, pośrednik musi wykazać się elastycznym podejściem. To może jednak nie wystarczyć, jeżeli nie będzie budzić zaufania, a jego działania będą etycznie wątpliwe. Warto zatem w kontaktach z Klientami kierować się kilkoma przykazaniami „dobrego i etycznego” pośrednika. Dla większości są one oczywiste. Sądząc jednak po opiniach na forach internetowych, zostawianych przez osoby niezadowolone z poziomu obsługi w biurach ekspertów finansowych, warto by wszyscy pośrednicy stale przypominali sobie listę dobrych praktykach obowiązujących w tym zawodzie –radzi Adrian Jarosz, prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego.

5 najważniejszych zasad etycznych dla pośredników finansowych według ZFPF

1. Zachowaj szacunek dla każdego Klienta

Pośrednik finansowy posiada wiedzę oraz dysponuje zasobami niezbędnymi do wykonywania swojej pracy i świadczenia usług na najwyższym poziomie. Nie należy jednak nadużywać swoich kompetencji i dominującej pozycji w relacji z Klientem. On potrzebuje wsparcia, anie pouczania. Reprezentuj przede wszystkim interesy Klienta, a nie swoją markę osobistą - pośrednika. W ten sposób wzbudzisz zaufanie i szacunek.

2. Staraj się zawsze poznać potrzeby swojego Klienta

Prawda jest taka, że tylko zadowolony Klient powróci do biura pośrednika finansowego. A zadowolony Klient to taki, który ze spotkania z ekspertem wychodzi z przekonaniem, że otrzymał to, po co do niego przyszedł. Zawsze wsłuchuj się w potrzeby np. potencjalnego kredytobiorcy. Za każdym razem przeprowadzaj nawet krótki wywiad z Klientem, nawet jeżeli nie wymaga tego przedstawiana mu oferta.Pamiętaj, że nie każdy, kto przekracza biuro pośrednika, ma skonkretyzowane wymagania. Dlatego „dobry” pośrednik jest w stanie zadawać takie pytania, które pozwolą mu zrozumieć potrzeby Klienta.

3. Pozostań niezależny

Pośrednik musi wykonywać swój zawód w sposób niezależny, a w swoich decyzjach powinien pamiętać o przepisach prawa i zasadach etyki pośredników finansowych. Nie może ulegać naciskom innych podmiotów sektora, np. banków. Dzięki bezstronności i rzetelności zyskuje się zaufanie i lojalność Klientów.

4. Nie wprowadzaj w błąd

Kierowanie się zasadami uczciwej konkurencji i postępowanie zgodnie z prawem, to podstawa i obowiązek w pracy pośrednika. Zadbaj również o to, by przekazywane przez Ciebie informacje były rzetelne i nie wprowadzały w błąd. W szczególności chodzi o te stanowiące treść reklam oferowanych produktów i usług. Charakter przekazu reklamowego – proste, krótkie treści, szybkość emisji – niesie ze sobą niebezpieczeństwo powstawania skrótów myślowych, niedopowiedzeń, które przez Klientów mogą być odczytywane jako mijanie się z prawdą. Unikaj powstawania takich sytuacji.

5. Promuj dobre praktyki

Rynek finansowy stanowi wspólne dobro wszystkich jego uczestników: podmiotów oferujących różne usługi i produkty, firm i osób fizycznych korzystających z tych rozwiązań, oraz instytucji regulujących zasady, według których działa sektor. Jeżelijeden z elementów tego systemu działa nieprawidłowo, negatywne skutki odczuwają pozostali. Szczególnie duża odpowiedzialność w tym kontekście leży po stronie branży pośrednictwa finansowego i pośredników, którzy często stanowią pierwszą linię kontaktu z Klientami – osobami, które poszukują konkretnych produktów finansowych. Na podstawie tego, z jakim podejściem się spotkają w jednej firmie, wyrabiają sobie zdanie na temat działania całej branży. Dlatego, ważne jest dbanie o dobre imię pośredników, np. poprzez etyczne i kompetentne działanie, czyli dawanie przykładu innym.

 

 

Adrian Jarosz

Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego

Prezes Zarządu (Expander Advisors). Absolwent Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zaczynał pracę jako doradca finansowy w firmie Expander, następnie związał się z Open Finance, gdzie przechodził przez kolejne szczeble kariery. Uczestniczył m.in. we wprowadzaniu firmy na giełdę. Pełnił także funkcję prezesa Tax Care S.A. oraz Idea Leasing. W latach 2013 - 2015 sprawował funkcję wiceprezesa Avivy, gdzie odpowiadał za rozwijanie alternatywnych kanałów dystrybucji.

Adrian Jarosz
Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego
Prezes Zarządu (Expander Advisors). Absolwent Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zaczynał pracę jako doradca finansowy w firmie Expander, następnie związał się z Open Finance, gdzie przechodził przez kolejne szczeble kariery. Uczestniczył m.in. we wprowadzaniu firmy na giełdę. Pełnił także funkcję prezesa Tax Care S.A. oraz Idea Leasing. W latach 2013 - 2015 sprawował funkcję wiceprezesa Avivy, gdzie odpowiadał za rozwijanie alternatywnych kanałów dystrybucji.

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo

.